• Contrast
    • Layout
    • Font

Varalan Urheiluopistossa on ensi syksynä alkamassa uusi, Liikunnanohjauksen perustutkinnon Yrittäjyyslinja. Tämä liikunnanohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) on tarkoitettu lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Koulutus sisältää yritystoiminnan suunnittelua, palvelumuotoilua ja yrityksessä toimimista.  

Koulutuksessa työelämätaidot ja taloudenhallinta vahvistuvat sekä vuorovaikutustaidot ja yrittäjämäinen asenne kehittyvät. Yrittäjyyttä erityisesti liikunta-alalla ei voi oppia vain kirjoista, vaan voimaantumalla yritystoiminnan harjoittamisen kautta ja oivaltamalla omien työelämätaitojen kehittymisen toteutetuissa projekteissa.

”Yrittäjyyslinja avaa mahdollisuuden harjoitella yrittäjyyttä turvallisessa ympäristössä. Opintojen aikana perustetaan Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan oma yritys, jonka kautta opiskelija pääsee kokeilemaan omia yritysideoitaan ja onko yrittäjyys oma tulevaisuuden suunta”, kertoo Varalan yrittäjyysopinnoista vastaava tiimivalmentaja Jari Salmi.

Varala on viime syksystä saakka ollut mukana Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä – TYRSKY -hankkeessa. Työelämän kanssa toteutettava yhteistyö mahdollistaa oppimisen aidoissa työelämän tilanteissa.

”Liikunta-alan ammattilaiseksi kasvaminen edellyttää työelämälähtöisten oppimiskokemusten syntymistä jo opiskelujen aikana”, kertoo Varalan TYRSKY-hankekoordinaattori Katja Laaksonen.

Tulevaisuuden työelämä tulee siirtymään entistä enemmän yrittäjäpainotteiseksi ja projektiluontoisemmaksi, myös liikunta-alalla. Tiimityöskentelyn osuus ja yrittäjämäinen tapa toimia työelämässä tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

”Liikunta-alan koulutuksen on oltava valmis vastaamaan alan työelämän vaatimuksiin. Koulutuksen tulisikin kasvattaa osaajia, joilla on tutkinnon suoritettuaan vahva kyky johtaa itseään ja omaa toimintaansa. Tähän kehityssuuntaan haluamme reagoida myös Varalassa kehittämällä entistä enemmän opiskelijoiden valmiuksia toimia yrittäjinä ja yrittäjämäisesti”, pohtii Varalan Urheiluopiston rehtori Marjaana Eskelinen.

Uudelta yrittäjyyslinjalta valmistuvien opiskelijoiden ammattinimike on liikuntaneuvoja, liikunnan palvelutuotannon osaamisala. Haku koulutukseen tapahtuu jatkuvan haun kautta kevään 2022 yhteishaun yhteydessä. Yrittäjyyslinjalle valitaan ensimmäisellä kertaa 10 opiskelijaa.

Tiedustelut
Varalan Urheiluopisto TYRSKY hankekoordinaattori
Katja Laaksonen +358 44 3459 913, katja.laaksonen@varala.fi

Varalan Urheiluopisto, Rehtori
Marjaana Eskelinen +358505663313, marjaana.eskelinen@varala.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back to top