Valmennuksen osaamisala

Kehitä osaamistasi yhdessä Suomen suosituimmassa monilajisessa valmennuskoulutuksessa.

Varalan Liikunnan ammattitutkinnon, valmennuksen osaamisalan tavoitteena on nostaa eri lajien valmentajien ydinosaamista, arkivalmennuksen laatua sekä lisätä lajien ja seurojen välistä yhteistyötä.

Varalan Liikunnan ammattitutkinnon ylivoimainen vahvuus on monilajisuus. Monilajisen VAT-koulutuksen etuna on keskustelu ja oppiminen yli lajirajojen, eri seurojen ja valmentajien välisen vuoropuhelun lisääntyminen sekä uusien yhteistyöverkostojen syntyminen. Eri lajien nykyiset ja tulevat huippuvalmentajat jakavat toimivia käytänteitä, joita voi soveltaa omaan toimintaympäristöön.

Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu lasten, nuorten ja/tai aikuisten valmennuksen parissa työskenteleville jo valmennuskokemusta omaaville henkilöille, joilla on halua ja motivaatiota kehittää omaa valmentajuuttaan kokonaisvaltaisesti.

Tutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Hakuvaiheessa valmistavaan koulutukseen valittavilta huomioidaan.

– Alalle suuntautuneisuus ja työkokemus sekä mahdollinen alan työpaikka

– Aikaisempi hankittu tietotaito ja koulutukset, kuten esimerkiksi

 • Urheilijasta valmentajaksi – koulutuskokonaisuus
 • Liikunta-alan koulutukset (Liikunnanohjauksen perustutkinto, valmennuksen valinnaiset opinnot)
 • Lajiliittojen järjestämä I – III tason koulutukset

– Lajiliiton suositus koulutuksen sopimisesta valmentajan kehityskaareen.

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmennuksen osaamisala (VAT) on OPH:n hyväksymä tutkinto. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto – ePerusteet (opintopolku.fi)

Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan vuoden kestävänä monimuoto-opiskeluna, joka sisältää kahdeksan kolmen päivän lähijaksoa Varalan Urheiluopistolla. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimista omassa valmennustyössä sekä mahdollinen ulkomaanvaihto. Valmentajuutta kehitetään opiskelujen aikana mentorointiprosessilla.

Koulutuksen voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, jotka ovat suosittuja koulutusmuotoja.

Haluatko opiskella ilmaiseksi?

Muistathan hyödyntää mahdollisuutesi oppisopimuskoulutukseen!
Ole yhteydessä Varalan Urheiluopiston koulutustarkastaja Jani Niemiseen ja tiedustele Valmentajan ammattitutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella.

Sinulla voi olla itselläsi työnantaja valmiina, jonka kanssa teet oppisopimuksen tai voit ilmoittaa halukkuutesi oppisopimukseen ja pyrimme auttamaan sinua löytämään työnantajan.

Liikunta-alan yrittäjän on mahdollista tehdä Yrittäjän oppisopimus. Lue lisää

Lue lisää oppisopimus opiskelusta Varalassa

Monien mahdollisuuksien ammatillinen koulutus
Unelmista totta – monta reittiä aikuisopiskelijaksi

Tiedustelut
Jani Nieminen
044 7906 412
jani.nieminen@varala.fi

Vat Netti 3

Koulutussopimuksessa seura ja Varala sopivat yhdessä valmentajan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä. Edellytyksenä on, että valmentajalle ei makseta työssäoppimisen ajalta palkkaa. Kysy mahdollisuutta koulutussopimukseen tutkinnon yhteyshenkilöiltä juha.antikainen(at)varala.fi, 040 5350 337.


Hakeminen

Seuraavat VAT-koulutukset

Haku syyskuussa 2024 alkavaan monilajiseen VAT17 -koulutukseen 1.6.2024 mennessä. Tämän jälkeen haku on jatkuva ja opiskelut voit aloittaa henkilökohtaistaen. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä opiskelun kriteerit täyttävistä hakijoista.


Tutkinnon osat

Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. (kts. Tutkinnon perusteet)

Pakollinen tutkinnon osa

1. Ammatillinen toiminta valmentajana

Valinnaiset tutkinnon osat
2. Lasten valmentaminen
3. Nuorten valmentaminen
4. Aikuisten valmentaminen

Lisäksi koulutuksessa tullaan toteuttamaan Terve Urheilija -ohjelman sisältöjä! > Lisätietoja Terve Urheilija -ohjelmasta.

Valmistavan koulutuksen lähijaksot:

Monilajinen VAT. Lähijaksot ovat 3 päivän mittaisia. Alustava koulutuksen aikataulu on:

Lähijakso 1. vko 36 4.-6.9.2023 Valinnainen tutkinnon osa

Lähijakso 2.vko 41 9.-11.10.2023 Valinnainen tutkinnon osa

Lähijakso 3. vko 48 27.-29.11.2023 Valinnainen tutkinnon osa

Lähijakso 4. vko 4 22.-24.1.2024 Valinnainen tutkinnon osa

Lähijakso 5. vko 11 11.-13.3.2024 Valinnainen tutkinnon osa

(Näytöt huhti – toukokuu 2024, oppimistiimivierailut)

Lähijakso 6. vko 36 2.-4.9.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana

Lähijakso 7. vko 40 30.9 – 2.10.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana

Lähijakso 8. vko 45 4.-6.11.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana

Valmistuminen 13.12.2024

(Näytöt marras – joulukuu 2024)

Valmistuminen 13.12.2024

Koulutuksen aikataulu:

Opintojen orientaatiopäivä 5.6. (etäyhteys mahdollinen)

 • vko 36 2.-4.9.2024 – Ammatillinen toiminta valmentajana
 • vko 40 30.9.-2.10.2024 – Ammatillinen toiminta valmentajana
 • vko 45 4.-6.11.2024 – Ammatillinen toiminta valmentajana

Pakollinen tutkinnon osa näytöt

 • vko 7 10.-12.2.2025 – Valinnainen tutkinnon osa
 • vko 12 17.-19.3.2025 – Valinnainen tutkinnon osa
 • vko 19 5.-7.5.2025 – Valinnainen tutkinnon osa
 • vko 37 8.-10.9.2025 – Valinnainen tutkinnon osa
 • vko 41 6.-8.10.2025 – Valinnainen tutkinnon osa

Valinnainen tutkinnon osa näytöt

Tavoiteltu valmistumisaika 12.12.2025

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1 555 €, joka sisältää valmistavan koulutuksen koulutusmateriaaleineen. Koulutusmaksu voidaan maksaa erissä. Oppisopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Näyttöihin voi hakeutua myös ilman valmistavaa koulutusta.

Opiskelijat vastaavat majoitus- ja ruokailukustannuksista. Majoitusten varaus tulee tehdä myyntipalvelun kautta. Varukset suositellaan tehtäväksi heti opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Ruokailut ostetaan lähijaksoittain Varalan vastaanotosta.

Majoitus

2hh 45 €/hlö/vrk, 1hh 75 € /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan

Hotelli Rosendahlissa alk.133 €/3hh/vrk,113 €/2hh, 93 €/1hh sis. aamupalan

HUOM! opiskelijoiden varaukset siirretään hotellille, mikäli Varalan oma kapasiteetti täyttyy. Varalan myyntipalvelu kertoo tilanteen viikkokohtaisesti.
Majoitusten varaus Varalan myyntipalvelusta 03 2631 211. Scandic Rosendahl sijaitsee n. 900 metrin päässä urheiluopistosta.

Ruokailut

Aamiainen sisältyy majoitushintaan. Muualla majoittuville aamupala 7,00 €
Lounas 9,50 €
Päivällinen 8.00 €
Ruokailut ostetaan vastaanotosta.
* Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ammattitutkintostipendi. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ja tarkista täyttyvätkö stipendin maksun perusteet omalta kohdaltasi tästä.

Lisätietoja

Heli Valkama VAT -tutkintovastaava (VAT17)
heli.valkama(at)varala.fi, 044 3459 930

Juha Antikainen, VAT -tutkintovastaava (VAT16)
juha.antikainen(at)varala.fi, 040 5350 337


Huomioi hakiessasi terveydentilavaatimukset valmentajan ammattitutkinnossa 1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida
kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät
  käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
  ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva
  masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

VAT – opiskelija kokemus

Kuuntele, keskustele ja jaa tietoa, valmentaja

Olen Tiina Björkholm, 30-vuotias ja olen asunut Tampereella 9 vuotta. Halusin kehittää itseäni valmentajana ja sen vuoksi valitsin VAT:n. Uskoin sen laajentavan näkemyksiäni valmennustyöstä ja valmennustyön haasteista. Tykkään tehdä valmennustyötä sen takia, että siinä oppii aina itsekin uutta ja näkee usein työnsä tuloksen. Olen ohjannut ja valmentanut yleisurheilussa noin 15 vuotta ja salibandy-valmennusta olen tehnyt noin 6 vuotta. Valmennan tällä hetkellä yhtä yleisurheilijaa (laji 100m aidat), joka kilpailee aikuisten sarjassa. Salibandya valmennan kahdessa Kooveen joukkueessa, olen tyttöjen SM-sarjan joukkueen kakkosvalmentajana ja naisten joukkueessa toimin fysiikkavalmentajana. Muutin tänne miehen perässä. Nyt olen naimisissa ja minulla on kaksi ihanaa lasta. Olen kotoisin Itä-Suomesta, Lappeenrannasta. En ole ihan niitä hiljaisempia ihmisiä…

Odotukset täyttyivät

Näkemysten laajentamisen lisäksi odotin saavani myös henkisestä valmennuksesta lisää tietoa. Se puoli on ollut monen urheilijani kohdalla se heikoin kohta. Toivoin saavani monipuolista tietoa myös muista lajeista ja pystyväni verkostoitumaan muiden lajien valmentajien kanssa. Varalan VAT vastasi odotuksiini hyvin! Jokainen lähijakso syvensi jo olemassa olevaa tietoa ja laajensi näkökulmia ja tietämystäni valmentamisesta – mutta myös päinvastoin se lisäsi paljon uusia kysymyksiä pääni sisällä. Kurssin jälkeen tuntui että vaikka opin paljon uusia asioita valmentamisesta, niin silti tiedän vähemmän kaikesta siitä, mitä sana valmennus pitää sisällään… !

Henkiseen valmentamiseen oli panostettu kurssin sisällöissä ja koen saaneeni hyviä ”työkaluja” ja vastauksia urheilijoiden henkisen puolen parantamiseen. Sain myös tukea omalle osaamiselleni: joitain oikeita asioita on tullut jo tehtyä henkiselläkin puolella. Onko olemassa täysin oikeaa tapaa toimia? Jos olisi, niin kaikki varmaan jo käyttäisivät sitä!

Kirjalliset tehtävät joita saimme, olivat myös opettavaisia. Sai itse miettiä valmennustyötä omalta kohdaltaan ja mitä hyötyä tehtävistä on omaan käytännön valmennustyöhön. Tehtävät sai tehdä juuri niin kuin itse parhaaksi näki. Minä käytin paljon aikaa eri asioiden ajatteluun ja koin sen olevan antoisaa ja opettavaa. Joidenkin tehtävien kohdalta koen edelleen, etteivät ne ole vieläkään valmiita. Olen saanut paperille tämän hetken ajatukset, mutta koko ajan olisi jotain lisättävää. Miksi? Valmentaminen on paljolti itsensä kehittämistä ja uusien asioiden oppimista. Voiko valmista valmentajaa ollakaan…?!

Lähijaksot olivat parasta antia

Jäin kaipaamaan lisää lähijaksoja. Lähijaksot olivat kaikkein antoisimpia koko kurssilla, koska keskustelimme paljon niin luennoitsijoiden kun muiden valmentajienkin kanssa. Tutustuin monen lajin valmentajiin ja kouluttajiin sekä sain luotua hyviä kontakteja joita tarvitsen nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän.
Ryhmähenkemme oli mielestäni hyvä ja se loi hyvän pohjan uusien asioiden oppimiselle. Oli todella mukavaa että ryhmämme oli myös ”riittävän” puhelias ja halukas tuomaan omia mielipiteitään esille, toiset hieman enemmän kuin toiset. Oli mielenkiintoista kuunnella toisten valmentajien ajatuksia samoista asioista joita oli itse pohtinut. Voiko milloinkaan puhua liikaa…?

Oman itsensä kehittäminen jatkuu

Oma tilanteeni valmentamisen suhteen on, että haluan kehittää itseäni valmentajana vielä lisää. Haluan katsoa mihin asti itse kehityn. Mielestäni aina voi oppia uutta, kun vain pitää silmät auki ja korvat höröllä. Koen sen olevan todella tärkeää täällä Suomessa, että valmentajat puhuisivat enemmän keskenään ja vaihtaisivat ajatuksiaan siitä, mikä johtaa urheilijoiden kehittymiseen ja menestykseen… miksi salailla, kun ilon ja onnen tunteen voi jakaa!

Suosittelen VAT-koulutusta niille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä eivätkä pelkää sitä, että koulutuksen jälkeen päässäsi pyörii paljon uusia ajatuksia.

Kun olet valmis kuuntelemaan ja vastaanottamaan muiden mielipiteitä, mutta myös jakamaan itsestäsi jotain muille salailematta, niin saat kurssilta eniten! Suosittelen!


Tiina Björkholm