Valmennuksen osaamisala

Varalan Liikunnan ammattitutkinnon, valmennuksen osaamisalan tavoitteena on nostaa eri lajien valmentajien ydinosaamista, arkivalmennuksen laatua sekä lisätä lajien ja seurojen välistä yhteistyötä. Varalan Liikunnan ammattitutkinnon ylivoimainen vahvuus on monilajisuus. Monilajisen VAT-koulutuksen etuna on keskustelu ja oppiminen yli lajirajojen, eri seurojen ja valmentajien välisen vuoropuhelun lisääntyminen sekä uusien yhteistyöverkostojen syntyminen. Eri lajien nykyiset ja tulevat huippuvalmentajat jakavat toimivia käytänteitä, joita voi soveltaa omaan toimintaympäristöön.

Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu lasten, nuorten ja/tai aikuisten valmennuksen parissa työskenteleville jo valmennuskokemusta omaaville henkilöille, joilla on halua ja motivaatiota kehittää omaa valmentajuuttaan kokonaisvaltaisesti.

Tutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Hakuvaiheessa valmistavaan koulutukseen valittavilta huomioidaan.

– Alalle suuntautuneisuus ja työkokemus sekä mahdollinen alan työpaikka

– Aikaisempi hankittu tietotaito ja koulutukset, kuten esimerkiksi

  • Urheilijasta valmentajaksi – koulutuskokonaisuus
  • Liikunta-alan koulutukset (Liikunnanohjauksen perustutkinto, valmennuksen valinnaiset opinnot)
  • Lajiliittojen järjestämä I – III tason koulutukset

– Lajiliiton suositus koulutuksen sopimisesta valmentajan kehityskaareen.

Valmentajan ammattitutkinto (VAT) on OPH:n hyväksymä tutkinto. Tutkinnon perusteet voimassa 1.1.2019 alkaen.

Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan näyttöinä. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan vuoden kestävänä monimuoto-opiskeluna, joka sisältää seitsemän neljän päivän lähijaksoa Varalan Urheiluopistolla ja yhden valmennusseminaarin. Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimista omassa valmennustyössä. Valmentajuutta kehitetään opiskelujen aikana mentorointi prosessilla.

Koulutuksen voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, jotka ovat suosittuja koulutusmuotoja.

Haluatko opiskella ilmaiseksi?

Muistathan hyödyntää mahdollisuutesi oppisopimuskoulutukseen!
Ole yhteydessä Varalan Urheiluopiston koulutustarkastaja Jani Niemiseen 044 7906 412, jani.nieminen@varala.fi ja tiedustele Valmentajan ammattitutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella.

Sinulla voi olla itselläsi työnantaja valmiina, jonka kanssa teet oppisopimuksen tai voit ilmoittaa halukkuutesi oppisopimukseen ja pyrimme auttamaan sinua löytämään työnantajan.

Liikunta-alan yrittäjän on mahdollista tehdä Yrittäjän oppisopimus. Lue lisää

Lue lisää oppisopimus opiskelusta Varalassa

Vat Netti 3

Koulutussopimuksessa seura ja Varala sopivat yhdessä valmentajan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä. Edellytyksenä on, että valmentajalle ei makseta työssäoppimisen ajalta palkkaa. Kysy mahdollisuutta koulutussopimukseen tutkinnon yhteyshenkilöiltä juha.antikainen(at)varala.fi, 040 5350 337.


Hakeminen

VAT 12 -koulutus alkaa syyskuussa 2021.
Hakuaika jatkuva, valinnat tehdään ja ilmoitetaan kahdessa osassa 27.5. (24.5. mennessä tulleet hakemukset) ja 13.8. (10.8 mennessä tulleet hakemukset).

VAT12-ryhmä on monilajinen, mutta sen sisällä toteutetaan myös yhteistyössä usean kamppailulajin lajiliiton kanssa

Ryhmän valmentajat suorittavat tutkinnon aikana kamppailulajien 3-tason koulutuksen. Ryhmään voi osallistua myös aikaisemmin kamppailulajien 3-tason koulutuksen suorittaneet opiskelijat. Opiskelijapaikat täytetään hakijajärjestyksessä, mikäli hakija on valintakelpoinen.

Seuraava VAT-koulutus alkaa helmikuussa 2022. Haku koulutukseen aukeaa syksyn aikana.


VAT/LAT 13 -koulutus käynnissä
Ryhmä on monilajinen, mutta sen sisällä toteutetaan padelin koulutuskokonaisuus yhteistyössä Padelliiton kanssa. Ryhmän padelvalmentajat suorittavat tutkinnon aikana erilliset Padelvalmentaja I ja II koulutukset (Padelliitto määrittää näiden osioiden ajankohdat ja hinnat erikseen). Edellytyksenä näille on oltava liiton padelohjaajakurssi käytynä.

Padelryhmän koulutuksen tavoitteena on kehittää lajin valmennusta ja valmentajia sekä kehittää monipuolisesti myös lajin toimintaa sekä liitto- että seuratasolla. Koulutus on seuroille mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja kouluttaa itselleen tulevia valmennuksen ammattilaisia.

Yksi vahvasti omaa toimintaansa kehittävistä seuroista on Padel Tampere. Valmennustoiminnan kehittäminen on yksi konkreettisesti toiminnan laatua nostava tekijä. Kouluttautuminen antaa eväitä myös laajemman yhteistyön rakentamiselle, josta vastaa Padel Tampereen organisaatiossa projektivastaava Hannamari Laitinen. Yhteistyö on loistava mahdollisuus molempien osapuolien kannalta.

“Yhteistyö Varalan kanssa antaa hienot lähtökohdat lajivalmennuksen kehittymiselle ja on osoitus siitä,

että haluamme tehdä toimintaa alusta asti ammattimaisesti”, toteaa Laitinen.

Padel Tampereen tavoitteena on saada 6-9 valmentaja- ja ohjaajakoulutettavaa keväällä alkavalle ammattitutkinnolle ja sen yhteydessä käytäviin lajiliiton koulutuksiin.


Tutkinnon osat

Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat. Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. (kts. Tutkinnon perusteet)

Pakollinen tutkinnon osa

1. Ammatillinen toiminta valmentajana

Valinnaiset tutkinnon osat
2. Lasten valmentaminen
3. Nuorten valmentaminen
4. Aikuisten valmentaminen

Lisäksi koulutuksessa tullaan toteuttamaan Terve Urheilija -ohjelman sisältöjä! > Lisätietoja Terve Urheilija -ohjelmasta.

Valmistavan koulutuksen lähijaksot:

Tutkinnon alustava aikataulu, muutokset mahdollisia.

1. Jakso vko 37, 7.-9.9. 2020
2. Jakso vko 44, 26.-28.10.2020
3. Jakso vko 49, 30.11.-2.12.2020
4. Jakso vko 2, 11.-13.1.2021
5. Jakso vko 6, 8.-10.2.2021
6. Jakso vko 15, 12.-14.4.2021
7. Jakso vko 37, 13.-15.9.2021
8. Jakso Valinnaiseen tutkinnon osaan liittyvä seminaari

Arvioitu valmistumispäivä 17.12.2021

1. Lähijakso 2.-5.9.2021, valinnainen tutkinnon osa

2. Lähijakso 7.-10.10.2021, Valinnainen tutkinnon osa

3. Lähijakso 11.-14.11.2021, Valinnainen tutkinnon osa

4. Lähijakso 17.-19.1.2022, Valinnainen tutkinnon osa

5. Lähijakso 14.-16.2.2022, Valinnainen tutkinnon osa

6. Lähijakso 4.-6.4.2022, Pakollinen tutkinnon osa

7. Lähijakso 22.-24.8.2022, Pakollinen tutkinnon osa

8. Lähijakso 26.-28.9.2022, Pakollinen tutkinnon osa

Arvioitu valmistautumispäivä 16.12.2022

1.lähijakso 9.-11.4.2021, pakollinen tutkinnon osa
2.lähijakso 14.-16.5.2021, pakollinen tutkinnon osa
3.lähijakso 11.-13.6.2021, pakollinen tutkinnon osa
4.lähijakso 27.-29.8.2021, pakollinen ja valinnainen tutkinnon osa
5.lähijakso 1.-3.10.2021, valinnainen tutkinnon osa
6.lähijakso 19.-21.11.2021, valinnainen tutkinnon osa
7.lähijakso 11.-13.2.2022, valinnainen tutkinnon osa
8.lähijakso 1.-3.4.2022, valinnainen tutkinnon osa
Arvioitu valmistuminen 1.6.2022

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1 480 €, joka sisältää valmistavan koulutuksen koulutusmateriaaleineen. Koulutusmaksu voidaan maksaa erissä. Oppisopimuksella opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Näyttöihin voi hakeutua myös ilman valmistavaa koulutusta.

Opiskelijat vastaavat majoitus- ja ruokailukustannuksista. Majoitusten varaus tulee tehdä myyntipalvelun kautta. Varukset suositellaan tehtäväksi heti opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Ruokailut ostetaan lähijaksoittain Varalan vastaanotosta.

Majoitus

2hh 39 €/hlö/vrk, 1hh 69€ /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan

Rosendahlissa alk. 43,66 €/hlö/3hh/vrk, 91 €/1hh sis. aamupalan

HUOM! opiskelijoiden varaukset siirretään hotellille, mikäli Varalan oma kapasiteetti täyttyy. Varalan myyntipalvelu kertoo tilanteen viikkokohtaisesti.
Majoitusten varaus Varalan myyntipalvelusta 03 2631 211. Scandic Rosendahl sijaitsee n. 900 metrin päässä urheiluopistosta.

Ruokailut

Aamiainen sisältyy majoitushintaan. Muualla majoittuville aamupala 7,00 €
Lounas 8,90 €
Päivällinen 8.00 €
Ruokailut ostetaan vastaanotosta.
* Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ammattitutkintostipendi. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ja tarkista täyttyvätkö stipendin maksun perusteet omalta kohdaltasi tästä.

Lisätietoja

Juha Antikainen, VAT -tutkintovastaava
juha.antikainen(at)varala.fi, 040 5350 337

Veli-Matti Hemmo, VAT -tutkintovastaava
veli-matti.hemmo(at)varala.fi, 040 163 6696


Huomioi hakiessasi terveydentilavaatimukset valmentajan
ammattitutkinnossa 1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida
kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva
masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
– Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä
(L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai
työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa
työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan
esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai
työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

VAT – opiskelija kokemus

Kuuntele, keskustele ja jaa tietoa, valmentaja

Olen Tiina Björkholm, 30-vuotias ja olen asunut Tampereella 9 vuotta. Halusin kehittää itseäni valmentajana ja sen vuoksi valitsin VAT:n. Uskoin sen laajentavan näkemyksiäni valmennustyöstä ja valmennustyön haasteista. Tykkään tehdä valmennustyötä sen takia, että siinä oppii aina itsekin uutta ja näkee usein työnsä tuloksen. Olen ohjannut ja valmentanut yleisurheilussa noin 15 vuotta ja salibandy-valmennusta olen tehnyt noin 6 vuotta. Valmennan tällä hetkellä yhtä yleisurheilijaa (laji 100m aidat), joka kilpailee aikuisten sarjassa. Salibandya valmennan kahdessa Kooveen joukkueessa, olen tyttöjen SM-sarjan joukkueen kakkosvalmentajana ja naisten joukkueessa toimin fysiikkavalmentajana. Muutin tänne miehen perässä. Nyt olen naimisissa ja minulla on kaksi ihanaa lasta. Olen kotoisin Itä-Suomesta, Lappeenrannasta. En ole ihan niitä hiljaisempia ihmisiä…

Odotukset täyttyivät

Näkemysten laajentamisen lisäksi odotin saavani myös henkisestä valmennuksesta lisää tietoa. Se puoli on ollut monen urheilijani kohdalla se heikoin kohta. Toivoin saavani monipuolista tietoa myös muista lajeista ja pystyväni verkostoitumaan muiden lajien valmentajien kanssa. Varalan VAT vastasi odotuksiini hyvin! Jokainen lähijakso syvensi jo olemassa olevaa tietoa ja laajensi näkökulmia ja tietämystäni valmentamisesta – mutta myös päinvastoin se lisäsi paljon uusia kysymyksiä pääni sisällä. Kurssin jälkeen tuntui että vaikka opin paljon uusia asioita valmentamisesta, niin silti tiedän vähemmän kaikesta siitä, mitä sana valmennus pitää sisällään… !

Henkiseen valmentamiseen oli panostettu kurssin sisällöissä ja koen saaneeni hyviä ”työkaluja” ja vastauksia urheilijoiden henkisen puolen parantamiseen. Sain myös tukea omalle osaamiselleni: joitain oikeita asioita on tullut jo tehtyä henkiselläkin puolella. Onko olemassa täysin oikeaa tapaa toimia? Jos olisi, niin kaikki varmaan jo käyttäisivät sitä!

Kirjalliset tehtävät joita saimme, olivat myös opettavaisia. Sai itse miettiä valmennustyötä omalta kohdaltaan ja mitä hyötyä tehtävistä on omaan käytännön valmennustyöhön. Tehtävät sai tehdä juuri niin kuin itse parhaaksi näki. Minä käytin paljon aikaa eri asioiden ajatteluun ja koin sen olevan antoisaa ja opettavaa. Joidenkin tehtävien kohdalta koen edelleen, etteivät ne ole vieläkään valmiita. Olen saanut paperille tämän hetken ajatukset, mutta koko ajan olisi jotain lisättävää. Miksi? Valmentaminen on paljolti itsensä kehittämistä ja uusien asioiden oppimista. Voiko valmista valmentajaa ollakaan…?!

Lähijaksot olivat parasta antia

Jäin kaipaamaan lisää lähijaksoja. Lähijaksot olivat kaikkein antoisimpia koko kurssilla, koska keskustelimme paljon niin luennoitsijoiden kun muiden valmentajienkin kanssa. Tutustuin monen lajin valmentajiin ja kouluttajiin sekä sain luotua hyviä kontakteja joita tarvitsen nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän.
Ryhmähenkemme oli mielestäni hyvä ja se loi hyvän pohjan uusien asioiden oppimiselle. Oli todella mukavaa että ryhmämme oli myös ”riittävän” puhelias ja halukas tuomaan omia mielipiteitään esille, toiset hieman enemmän kuin toiset. Oli mielenkiintoista kuunnella toisten valmentajien ajatuksia samoista asioista joita oli itse pohtinut. Voiko milloinkaan puhua liikaa…?

Oman itsensä kehittäminen jatkuu

Oma tilanteeni valmentamisen suhteen on, että haluan kehittää itseäni valmentajana vielä lisää. Haluan katsoa mihin asti itse kehityn. Mielestäni aina voi oppia uutta, kun vain pitää silmät auki ja korvat höröllä. Koen sen olevan todella tärkeää täällä Suomessa, että valmentajat puhuisivat enemmän keskenään ja vaihtaisivat ajatuksiaan siitä, mikä johtaa urheilijoiden kehittymiseen ja menestykseen… miksi salailla, kun ilon ja onnen tunteen voi jakaa!

Suosittelen VAT-koulutusta niille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä eivätkä pelkää sitä, että koulutuksen jälkeen päässäsi pyörii paljon uusia ajatuksia.

Kun olet valmis kuuntelemaan ja vastaanottamaan muiden mielipiteitä, mutta myös jakamaan itsestäsi jotain muille salailematta, niin saat kurssilta eniten! Suosittelen!
Tiina Björkholm