Varalan Urheiluopiston Valmennuskeskus

Varalan Valmennuskeskus on valtakunnallinen huippu-urheilun valmennuskeskus.  Päätehtävämme on tuottaa moniammatillista, kansainvälisen tason asiantuntija- ja valmennustyötä lajien huippu-urheiluvalmennukseen. 

Olemme edelläkävijä harjoittelun seurantadatan keräämisessä ja laaja-alaisessa urheilijatestauksessa sekä tiedolla johdetussa valmentautumisessa.  Työmme perustuu sujuvaan moniammatilliseen tiimityöhön, säännölliseen testaukseen, analysointiin ja harjoittelun- ja terveyden seurantaan.  

Laadukas ja tutkittuun tietoon perustuva valmennus takaa parhaan tuloksen ja terveitä urheilupäiviä. Asiantuntijamme toimivat usean eri lajin ja seuran arkivalmennuksessa kohti menestystä. 

Varalasta löytyy leiriolosuhteet jopa 200 yöpyjälle täysihoidolla liikuntatiloineen. Urheiluopiston keskeinen sijainti Tampereella mahdollistaa nopean siirtymisen Tampereen kaupungin huippu-urheiluolosuhteisiin.

Tampereen Urheiluakatemia

Varalan valmennuskeskus toimii kotipesänä Tampereen Urheiluakatemialle, joka on Suomen Olympiakomitean valitsema valtakunnallisen huippu-urheilun keskittymä Tampereella. Johdamme alueellista urheilun asiantuntija- ja osaamisverkostoa Pirkanmaalla. Alueellisessa yhteistyöverkossa ovat mukana Tampereen alueen pääseurat valmentajineen, urheiluoppilaitokset sekä urheilulääkäriasemat. 

Mitä teemme?

Varalan Urheiluopiston valmennuskeskuksessa toteutamme moniammatillista huippu-urheilun asiantuntija- ja valmennustyötä sekä lajien huippu-urheilun kehittämistä. Asiantuntijamme toimivat usean eri lajin ja seuran arkivalmennuksessa.  

Päätavoitteenamme on auttaa valmentajia ja urheilijoita menestymään ja kehittymään ymmärtämällä syy-seuraussuhteita valmennusprosesseissa ja kehittämään kokonaisvaltaisesti valmentautumista.

Asiantuntijatiimimme

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta lajien kehittämisessä  

Osallistuvan TKI-toiminta integroidaan tarvelähtöisesti osaksi lajien valmennusprosessia. TKI-toiminnan kautta synnytetään lajiin kilpailuetua sekä edesautetaan urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä.

Teemme teknologia- ja liikunta-alan yritysten tuotteiden validointia, verifiointia, testausta ja sertifiointia palvelutoimintana.

Teemme yhteistyötä lajien, valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian, urheiluteknologiayritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä Tampereen kaupungin kanssa.

Toimintamuotoja ovat muun muassa

  • Lajien tutkimus- ja kehitysohjelmat
  • Lajianalyysit
  • Kirjallisuuskatsaukset
  • Harjoitus-, kuormitus-, palautumis-, kehittymis-, terveys- ja kilpailuseuranta
  • Kilpailu-, tekniikka-, pelianalyysit
  • Asiantuntijakonsultaatiot ja -luennot
  • Välinekehitystyö

Urheilufysioterapia 

Varalan valmennuskeskuksen urheilufysioterapia on valmentautumisen tukemista, jolla pyritään vammariskin pienentämiseen arkiharjoittelussa sekä harjoitettavuuden kehittämiseen tai suorituskyvyn parantamiseen. Vamman sattuessa Varalan urheilufysioterapeutit tukevat urheilijan vamman kuntoutusprosessia sekä huolehtivat suorituskykyisestä lajiin paluusta muun valmennustiimin kanssa. 

Lajivalmennuksen tueksi seuroilla, joukkueilla ja yksilöurheilijoilla on mahdollista hankkia urheilufysioterapeutin asiantuntemusta. Urheilufysioterapian tavoitteet, sisällöt ja toimenpiteet sovitaan yhdessä valmennuksen kanssa.  

Lajiprosessien ulkopuolella on mahdollista varata aika fysioterapian yksilövastaanotolle: Urheilufysioterapia

Varalan urheilufysioterapeutti Jani Ikonen tutkii Tampereen Pyrinnössä Korisliigaa pelaavan Varalan kummipelaajan Lassi Kilpisen nilkkaa.

Fysiikkavalmennus 

Fysiikkavalmennuksen tavoitteena on auttaa urheilijoita, valmentajia ja seuroja kehittämään perus- ja lajiominaisuuksia yhteistyössä lajivalmennuksen kanssa.  

Fysiikkavalmennus huomio urheilijan vahvuudet ja kehittämisen kohteet testauksen urheilijan biologisen kasvun. Terveyden edistäminen ja vammoja ehkäisevän harjoittelun toteuttaminen ja kehittäminen kuuluvat olennaisena osana valmentajiemme osaamiseen.

Lajiharjoittelu ja -tehokkuus 

Lajitaidot ja tekniikka sidotaan perusominaisuuksien kehittymiseen yhdistelemällä fysiikka- ja lajiharjoittelua. Tämänkaltainen harjoittelu on ratkaisevassa asemassa lajin optimaalisen suorituskyvyn eli lajitehokkuuden kehittämiselle. Lajitehokkuuden kehittäminen vaatii lajianalyysiin pohjautuvaa tietotaitoa, jolloin olemassa olevat perusominaisuudet saadaan valjastettua hyvällä hyötysuhteella paremmin lajin käyttöön. Lajitehokkuus vastaa kysymykseen: ”miten hyvä fysiikkatulos saadaan muutettua tulokseksi lajissa?”

Testaus ja harjoittelunseuranta 

Harjoittelun seurannan ja testaustoiminnan kautta voidaan tukea valmennusprosessia seuraamalla perus- ja lajiominaisuuksien kehittymistä sekä kuormituksen ja palautumisen suhdetta harjoituskauden eri vaiheissa.  

Suuri osa harjoittelun seurannasta ja testauksesta toteutetaan kenttäolosuhteissa lajien omilla harjoituspaikoilla valmennuksen yhteydessä. Laboratorio-olosuhteita vaativat testit toteutetaan Varalan testausaseman tiloissa. Hyödynnämme tulosten analysoimisessa ja tulkinnassa tarvittaessa moniammatillista asiantuntijatiimiämme yhdessä valmennuksen kanssa. 

Varalan valmennuskeskuksen testausasema palvelee myös useita eri lajien yksittäisiä urheilijoita ja joukkueita, jotka haluavat luotettavaa tietoa omasta suorituskyvystään ja sen kehittymisestä.  

Testausaseman palvelut

Urheilijoille
Kuntoilijoille

Psyykkinen valmennus 

Psyykkinen valmennus ja psyykkisten taitojen harjoittaminen on urheilijan, joukkueen ja valmentajan suorituskyvyn kehittämistä, arjen laadukkaan harjoittelun varmistamista sekä hyvinvoinnin tukemista. Psyykkisten taitojen harjoittelu tukee lajikulttuurin kehittymistä.

Asiantuntijayhteistyön tuki on tärkeä osa lajien valmennusprosessia. Psyykkisen valmennuksen tukea hyödynnetään myös valmentajan ammatillisessa kehittymisessä ja työhyvinvoinnissa.

Psyykkinen valmennus mahdollistaa itsensä kehittämistä psyykkisten taitojen opettelun kautta eri ympäristöissä. Yksilö- tai ryhmämuotoista psyykkistä valmennusta voidaan toteuttaa sekä etänä että lähitapaamisina. Valmennusympäristönä voi toimia myös lajin harjoitteluympäristö sekä leiri- ja kilpailumatkat.

Tampereen Urheiluakatemian urheilijoille: Psyykkinen valmennus

Ravitsemusvalmennus 

Urheiluravitsemuksen tavoitteena on parantaa urheilijan suorituskykyä ja kehittymistä sekä tukea hyvää terveyttä ja jaksamista. Kun ruokailu on laadukasta ja riittävää, ovat myös loukkaantumis- ja sairastumisriski pienemmät. Ravitsemusvalmennuksella voidaan ohjata yksittäisen urheilijan ruokailutottumuksia tai tukea joukkueen tai urheiluryhmän käytäntöjä sekä vaikuttaa kilpailu- ja matkustustapahtumien käytänteisiin.

Urheiluravitsemuksen valmennusta toteutetaan lajien valmennusprosesseissa yhteistyössä muun asiantuntijatiimin kanssa.

Lajiprosessien ulkopuolella Varalan valmennuskeskuksen kautta on mahdollista tavata urheiluravitsemukseen erikoistunutta ravitsemusterapeuttia tai hyödyntää urheiluravitsemusvalmennus toimintaa: Ravitsemusterapia

ravitsemusterapeutti asiakkaan kanssa
Varalan ravitsemusterapeutti Titta Mehtänen.

Valmennuskeskuksen yhteystiedot

Ota yhteyttä

Hannele Hiilloskorpi
valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian johtaja
+358 40 5196 946
hannele.hiilloskorpi[at]varala.fi

Tatu Peltonen
valmennus- ja lajivastaava
+358 443459905
tatu.peltonen[at]varala.fi

Marko Haverinen
TKI-toiminnan vastaava
+358 44 3459 957
marko.haverinen[at]varala.fi