Liikunnanohjauksen perustutkinto monimuotokoulutuksena

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin tai jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti.

Opiskelu Oppisopimuksella

Oppisopimuksessa työnantaja ja Varala sopivat yhdessä opiskelijan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä 25 tuntia viikossa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta, jota täydennetään tietopuolisella koulutuksella Varalan Urheiluopistossa.

Opiskelu koulutussopimuksella

Koulutussopimuksessa työnantaja ja Varala sopivat yhdessä opiskelijan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä 25 tuntia viikossa. Ero oppisopimukseen on että, opiskelijalle ei makseta työssäoppimisen ajalta palkkaa. Kysy mahdollisuutta koulutussopimukseen tutkinnon yhteyshenkilöiltä sari.karjalainen(at)varala.fi, 044 345 9936.

Oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikat ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimessa, liikuntajärjestöissä, urheilu- tai liikuntaseuroissa tai yksityisissä liikunta- ja kuntokeskuksissa. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja voi monipuolisesti ohjata liikuntaa sekä lapsille että aikuisille. Tutkinnon voi suorittaa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan myös ilman tietopuolista koulutusta.

Tietopuolinen koulutus kestää noin 2 vuotta ja se jaetaan viikon mittaisiin lähiopetusjaksoihin. Oppilaitoksen opetussuunnitelma perustuu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin. Tutkinto suoritetaan tutkintoperusteisesti ja tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat.

Työpaikan hankkiminen ja koulutukseen hakeutuminen

Edellytys koulutuksen aloittamiselle on liikunta-alan työpaikka. Tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse. Koulutukseen ei ole erillistä hakua, Varalan Urheiluopisto järjestää tietopuolisen koulutuksen tutkinnon suorittajalle. Koulutuspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kun määräaikainen oppisopimus on allekirjoitettu.

Puuttuuko sinulta vielä oppisopimus- tai koulutussopimuspaikka. Katso tämän linkin takaa Varalan tiedossa olevat yritykset, jotka hakevat oppisopimusopiskelijoita.

Oppisopimuksen aloittaminen

Varalan Urheiluopisto on oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos. Ota yhteyttä Varalan Urheiluopiston koulutustarkastaja Jani Niemiseen, hän neuvoo tarvittaessa koulutukseen soveltuvasta työpaikasta. Määräaikaisen oppisopimuksen allekirjoittavat työntekijä, työnantaja ja Varalan Urheiluopiston edustaja. Oppisopimus voi alkaa ennen tietopuolisen koulutuksen alkua.

Tietopuolinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinnon tietopuolinen koulutus kestää noin 2 vuotta ja se jaetaan viikon mittaisiin lähiopetusjaksoihin. Tutkinnon suorittajalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja monipuolisia liikunnallisia perustaitoja.

Terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen tärkein osa. Työnantaja vastaa työtehtävien monipuolisuudesta ja siitä, että ne ovat tutkinnon tavoitteeseen sopivia. Työnantajan nimeää tutkinnon suorittajalle työpaikkakouluttajan, joka tukee ja arvioi tutkinnon suorittajan oppimista.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan työelämän todellisissa työtehtävissä näyttöinä, jotka arvioidaan kolmikantaperiaatteella: työntekijän, työantajan ja oppilaitoksen edustajien kesken. Näyttöjen sisältö perustuu ammattitaitovaatimuksiin, jotka on kirjattu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon rakenne 1.8.2018 alkaen

Ammatilliset tutkinnon osat 145osp
Liikunnan palvelutuotannon osaamisala

Terveyttä edistävän liikunnanohjauksen osaamisala

Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala

Yhteiset tutkinnon osat 35osp

Tutustu tarkemmin tutkintoon: ePerusteet (PDF)

TUTKINNON RAKENNE MUUTTUU 1.1.2025

Tutustu uusiin tutkinnon perusteisiin: Liikunnanohjauksen perustutkinto – ePerusteet (opintopolku.fi)

Lisätietoja

Ammatillinen opettaja Heini Salonen, OPPIS 25 +358 44 3459 931

Ammatillinen opettaja Jaakko Haataja, OPPIS 24 +358 44 3459 918

Ammatillinen opettaja Heini Salonen, OPPIS 23 +358 44 3459 931

Opiskelu monimuotona on mahdollista aloittaa Oppis 25 ryhmässä jo syksyllä 2025.

LPT OPPIS -lähijaksot

Tietopuolisen koulutuksen jaksotus ja opiskeltava tutkinnon osa(t) lähijaksoittain

OPPIS 25

OPPIS 24

OPPIS 23

Varalassa toteutuvien lähijaksojen lisäksi mahdollisesti 1-3 päivää valinnaisten opintojen koulutustilaisuuksia.

HUOM! Yksittäiset muutokset mahdollisia.