Liikunnanohjauksen perustutkinto oppisopimuksella

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin tai jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta, jota täydennetään tietopuolisella koulutuksella Varalan Urheiluopistossa. Tietopuolinen koulutus kestää noin 2 vuotta ja se jaetaan viikon mittaisiin lähiopetusjaksoihin. Oppilaitoksen opetussuunnitelma perustuu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin. Tutkinto suoritetaan tutkintoperusteisesti ja tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Oppisopimustyöpaikat ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimessa, liikuntajärjestöissä, urheilu- tai liikuntaseuroissa tai yksityisissä liikunta- ja kuntokeskuksissa. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja voi monipuolisesti ohjata liikuntaa sekä lapsille että aikuisille. Tutkinnon voi suorittaa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan myös ilman tietopuolista koulutusta.

Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat.

Työpaikan hankkiminen ja koulutukseen hakeutuminen

Edellytys koulutuksen aloittamiselle on liikunta-alan työpaikka. Tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse. Koulutukseen ei ole erillistä hakua, Varalan Urheiluopisto järjestää tietopuolisen koulutuksen tutkinnon suorittajalle. Koulutuspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kun määräaikainen oppisopimus on allekirjoitettu.

Oppisopimuksen aloittaminen

Varalan Urheiluopisto on oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos. Ota yhteyttä Varalan Urheiluopiston koulutustarkastaja Jani Niemiseen, hän neuvoo tarvittaessa koulutukseen soveltuvasta työpaikasta. Määräaikaisen oppisopimuksen allekirjoittavat työntekijä, työnantaja ja Varalan Urheiluopiston edustaja. Oppisopimus voi alkaa ennen tietopuolisen koulutuksen alkua.

Opiskelu koulutussopimuksella

Koulutussopimuksessa työnantaja ja Varala sopivat yhdessä opiskelijan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä. Ero oppisopimukseen on että, opiskelijalle ei makseta työssäoppimisen ajalta palkkaa. Kysy mahdollisuutta koulutussopimukseen tutkinnon yhteyshenkilöiltä sari.karjalainen(at)varala.fi, 044 345 9936.

Tietopuolinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinnon tietopuolinen koulutus kestää noin 2 vuotta ja se jaetaan viikon mittaisiin lähiopetusjaksoihin. Tutkinnon suorittajalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja monipuolisia liikunnallisia perustaitoja.

Terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen tärkein osa. Työnantaja vastaa työtehtävien monipuolisuudesta ja siitä, että ne ovat tutkinnon tavoitteeseen sopivia. Työnantajan nimeää tutkinnon suorittajalle työpaikkakouluttajan, joka tukee ja arvioi tutkinnon suorittajan oppimista.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan työelämän todellisissa työtehtävissä näyttöinä, jotka arvioidaan kolmikantaperiaatteella: työntekijän, työantajan ja oppilaitoksen edustajien kesken. Näyttöjen sisältö perustuu ammattitaitovaatimuksiin, jotka on kirjattu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon rakenne 1.8.2018 alkaen

Ammatilliset tutkinnon osat 145osp
Liikunnan palvelutuotannon osaamisala

Terveyttä edistävän liikunnanohjauksen osaamisala

Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala

Yhteiset tutkinnon osat 35osp

Tutustu tarkemmin tutkintoon: ePerusteet (PDF)

Lisätietoja

Apulaisrehtori Sari karjalainen, OPPIS 24 +358 44 3459 936

Ammatillinen opettaja Heini Salonen, OPPIS 23 +358 44 3459 931

Ammatillinen opettaja Jaakko Haataja, OPPIS 22 +358 44 3459 918

Seuraava ryhmä OPPIS 24 alkaa tammikuussa 2024, hae mukaan.

LPT OPPIS -lähijaksot

Tietopuolisen koulutuksen jaksotus ja opiskeltava tutkinnon osa(t) lähijaksoittain

LPT / Oppisopimuskoulutus 24

Tietopuolisen koulutuksen jaksot

KEVÄT 2024

Lähijakso 1

VKO 3: 15.- 19.1.2024

Liikunnan ohjaaminen

Liikunta- tai kilpailutapahtuman järjestäminen

Lähijakso 2

VKO 11: 11.- 15.3.2024

Liikunnan ohjaaminen

Liikunta- tai kilpailutapahtuman järjestäminen

Lähijakso 3

VKO 17: 22.- 26.4.2024

Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen 

Lähijakso 4

VKO 22: 27.5.- 31.5.2024

Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen 

SYKSY 2024

Lähijakso 5

VKO 34: 19.- 23.8.2024
Liikuntaneuvojana toimiminen 

Lähijakso 6

VKO 40: 30.9 – 4.10.2024

Liikuntaneuvojana toimiminen 

Lähijakso 7

VKO 47: 18.11- 22.11.2024

Liikuntaneuvojana toimiminen 

KEVÄT 2025

Lähijakso 8

VKO 4: 20.- 24.1.2025
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 9

VKO 12: 17.- 21.3.2025

Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 10

VKO 19: 5.- 9.5.2025

Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

SYKSY 2025

Lähijakso 11

VKO 36: 1.- 5.9.2025

Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 12

VKO 43: 27.- 31.10.2025

Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 13

VKO 48: 24.11 -27.11.2025 (4 PÄIVÄÄ)

Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Valmistujaiset 12.12.2025

Muutokset jaksojen sijoittumiseen mahdollisia.

LPT / Oppisopimuskoulutus 23

Tietopuolisen koulutuksen jaksot

KEVÄT 2023

Lähijakso 1
16.-20.1.2023
Liikunnan ohjaaminen

Lähijakso 2
13.-17.3.2023
Liikunnan ohjaaminen

Lähijakso 3
24.-28.4.2023
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

Lähijakso 4
29.5.-2.6.2023
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

SYKSY 2023

Lähijakso 5
21.-25.8.2023
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

Lähijakso 6
2.-6.10.2023
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

Lähijakso 7
20.-24.11.2023
Liikuntaneuvojana toimiminen

KEVÄT 2024

Lähijakso 8
22.-26.1.2024
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 9
18.-22.3.2024
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 10
13.-17.5.2024
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

SYKSY 2024

Lähijakso 11
2.-6.9.2024
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 12
21.-25.10.2024
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 13
25.-29.11.2024
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Valmistujaiset 13.12.2024

Muutokset jaksojen sijoittumiseen mahdollisia.

LPT / Oppisopimuskoulutus 22

Tietopuolisen koulutuksen jaksot

KEVÄT 2022

Lähijakso 1
17.- 21.1.2022
Liikunnan ohjaaminen

Lähijakso 2
21.- 25.3.2022
Liikunnan ohjaaminen               

Lähijakso 3
25.- 29.4.2022
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen 

Lähijakso 4
30.5.- 3.6.2022
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

SYKSY 2022

Lähijakso 5
22.- 26.8.2022
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

Lähijakso 6
3.- 7.10.2022
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

Lähijakso 7
21.11- 25.11.2022
Liikunnan ohjaaminen
Liikuntaneuvojana toimiminen

KEVÄT 2023

Lähijakso 8
23.- 27.1.2023
Liikunnan ohjaaminen
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 9
20.-24.3.2023
Liikunnan ohjaaminen
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 10
8.- 12.5.2023
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

SYKSY 2023

Lähijakso 11
4.- 8.9.2023
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 12
23.- 27.10.2023
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Lähijakso 13
27.11 -1.12.2023
Osaamisalakohtaiset opinnot
Valinnaiset opinnot

Valmistujaiset 15.12.2023

Muutokset jaksojen sijoittumiseen mahdollisia.

Varalassa toteutuvien lähijaksojen lisäksi mahdollisesti 1-3 päivää valinnaisten opintojen koulutustilaisuuksia.

HUOM! Yksittäiset muutokset mahdollisia.