Kestävä kehitys

Varalan Urheiluopisto perustettiin alun perin edistämään naisten liikuntakasvatusta. Sen perustivat aikaansa edellä olleet tarmokkaat, rohkeat naiset, jotka uskoivat lujasti siihen, että jonakin päivänä liikunnan merkitys ymmärretään ja tunnustetaan. Historian aikana Varala on ollut tiiviisti mukana yhteisönsä jokapäiväisessä elämässä. Olemme pitäneet monin tavoin huolta työntekijöistä, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista.

Maailma on muuttunut paljon Varalan ensimmäisien vuosikymmenien jälkeen ja esimerkiksi ympäristönsuojelussa, ihmisoikeuksissa ja työolosuhteissa on otettu isoja edistysaskeleita. Uskomme edelleen, että vastuullisuus ja pitkäaikainen menestyminen kulkevat käsi kädessä.

Meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tämä visio muistuttaa meitä jatkuvasti merkittävästä roolistamme yhteiskunnassa ja kannustaa meitä hahmottamaan miten tuotamme arvoa yrityksemme liiketoiminnalle, sidosryhmille ja ympäristölle niin päivittäisessä toiminnassamme kuin pitkälläkin aikavälillä.

Brändimme ja palveluidemme kautta olemme läheisesti mukana asiakkaidemme elämässä – niin opiskelijoiden, urheilijoiden, vapaa-ajan liikkujien kuin yritysten. Haluamme varmistaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen arjessa toimintamme ja tuotteidemme kautta. Haluamme omilla valinnoillamme auttaa asiakkaitamme kestävämpään elämään.

kestavankehityksen-valinta

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEOT

Olemme ylpeitä Varalan perinteistä ja hienosta brändistämme. Kestävään kehitykseen panostaminen luo tekemisellemme arvoa.

Varalan Urheiluopisto on Unesco oppilaitos. Varalan toiminta tukee maailmanlaajuisia YK:n Kestävän kehityksen, Agenda 2030 tavoitteita. Varalan Urheiluopistolla on Olympiakomitean taholta valtakunnallisesti myönnetty Terveyden edistämisen erityistehtävä.

Pyrimme saamaan aikaan positiivisia muutoksia ja näyttämään esimerkkiä kestävämmän maailman rakentamisessa. Tavoitteidemme tukemiseksi olemme määrittäneet kestävän kehityksen painopistealueet. Painopistealueet ohjaavat toimintaamme ja auttavat meitä tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja joka päivä.

UNESCO ASPnet koulu Logo
terveytta-ja-hyvinvointia.jpg

Terveyttä ja hyvinvointia
Kestävän kehityksen tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Tämä on perusta Varalan olemassaololle. Varala haluaa olla merkittävin hyvinvoinnin edistäjä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teemoina mm. vireä arki ja jaksaminen, ravitsemus, tuki- ja liikuntaelimistön kunto ja mielen huolto. Tutustu lisää Varalan tarjoamiin hyvinvointiohjelmiin

Terve Varalalainen kehitysohjelma on lähtenyt liikkeelle siitä, että meidän Varalassa tulee voida hyvin, jotta voimme jakaa hyvinvointia edelleen asiakkaillemme. Varala on savuton ja päihteetön oppilaitos.

hyva-koulutus

Hyvä koulutus
Varalan Urheiluopisto takaa kaikille avointa, tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta. Laadukas perus- ja ammatillinen koulutus kuuluu jokaiselle. Liikunta-alan koulutus turvaa paremman elämän myös tuleville sukupolville. Toimintakulttuurimme ja työtapamme tukevat elinikäisen oppimisen taitoja.

kestavat-kaupungit-ja-yhteisöt

Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Varalan Urheiluopisto on kaupunkiopisto ja helposti saavutettavissa. Toimintamme perustuu Tampereen kaupungin ja lähialueiden hyviin kulkuyhteyksiin ja jo olemassa oleviin liikuntapaikkoihin.

Säilytämme ydintoiminnassamme ja infrastruktuurissamme arvokasta kulttuuriperintöä. Tuotteissamme luontoliikunta on vahvana osana ja opettaa asiakkaitamme arvostamaan ympärillämme olevaa luontoa ja ympäristöä. Olemme osa Tahmelan ja Pispalan yhteisöä ja kulttuuria. Kevään 2019 aikana otimme käyttöön toiminnallisen mobiilireitin lähiympäristössämme.

Urheiluopisto ja sen toiminta tuo ihmisiä yhteen. Olemme liikunnallinen olohuone, joka on saavutettavissa lähialueen arkiliikkujille sekä kauempaa matkustaville. Varala on Suomen vanhin urheiluopisto ja osana 11 Urheiluopiston yhteisöä vaikuttava liikuntatoimija. Tamperelainen liikuntakulttuuri ja urheilu on arjessamme vahvasti läsnä.  Tampereen Urheiluakatemia toimii Varalassa ja hallinnoi alueen urheilun ja koulutuksen yhteistyötä.

Vastuullista Kuluttamista

Vastuullinen kuluttaminen
Vastuullinen kuluttaminen Varalassa tarkoittaa ruokahävikin vähentämistä, ympäristöystävällisten energiamuotojen valitsemista ja energian säästämistä. Keväällä 2019 vuokrasimme 20 aurinkopaneelia tukeaksemme uusiutuvaa ja puhdasta energiantuotantoa. Siivouksessamme käytämme aktiivivettä, joka on kemikaaliton, vaihtoehto ylläpitämään puhtautta opistollamme. Pirkanmaan alueen jätteet käsitellään Tarastejärven kaatopaikalla, jossa kaikki tuottamamme sekajäte poltetaan.  Hankintoja tehdessämme pyrimme valitsemaan aikaa kestäviä, laadukkaita ja ympäristöä huomioivia tuotteita.

yhteistyo-ja-kumppanuus

Yhteistyö ja kumppanuudet
Kestävän kehityksen agendan viimeinen tavoite koskee yhteistyötä, jota tarvitaan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. Me Varalassa valitsemme yhteistyökumppaneita, jotka tekevät vastuullisia ja kestäviä valintoja. Pitkäaikaisia, luotettavia ja saman arvopohjan omaavia yhteistyökumppaneita. Osaltamme haluamme kannustaa yksilöitä ja yrityksiä omaksumaan kestäviä käytäntöjä esimerkkimme kautta. Jotta muutoksen suunta tästä hetkestä eteenpäin olisi positiivinen, on tärkeää saada yhteiskunnan kaikki eri toimijat tekemään yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.

ilmastotekoja

Ilmastotekoja
Haluamme tiedostaa hiilijalanjälkemme ja tehdä toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Kaikki valitsemamme kestävän kehityksen teot toimenpiteet vaikuttavat ilmastoomme. Ennen kaikkea haluamme varmistaa, että kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivasta elämäntavasta tiedetään kaikkialla. Kannustamme asiakkaitamme mm. julkisten liikennevälineiden käyttöön, työmatkaliikunnan lisäämiseen.