UNESCO-oppilaitos

Varalan Urheiluopisto on vuodesta 2002 alkaen ollut yksi Suomen seitsemästäkymmenestä UNESCO-oppilaitoksesta, joista Varala on ainoa toisen asteen koulutusta tarjoava oppilaitos. Maailmanlaajuisesti UNESCO-oppilaitoksia löytyy hieman yli 11,000 kappaletta, 182 eri maasta.
Varalan Urheiluopisto oli liittyessään ensimmäinen Urheiluopisto koko UNESCO-kouluverkostossa.

UNESCO-kouluverkostoon kuuluvien oppilaitosten — kuten Varalan Urheiluopiston — päämäärä on edistää ja lisätä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, ympäristötietoisuutta, sekä kansalaisosaamista Suomessa ja Euroopan Unionissa.

UNESCO-oppilaitokset ovat parempaa globaalia elämää tavoittelemassa — ihan kaikille.

Opetus

Varalan oppilaiden arjessa tämä kaikki näkyy opetuksessa sekä opiskelijavetoisissa liikunta- ja hyvinvointi, yhteiskunta-, ja ympäristöteemaisissa projekteissa, joita suunnitellaan ja toteutetaan tavallisen suomalaisen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohessa.

Erityistä huomiota olemme antaneet olympiakasvatukselle sekä yleisen olympiahengen luomiselle ja ylläpitämiselle, mikä on Urheiluopistoille erittäin luonteva keino edistää UNESCO-koulujen arvomaailman ja tavoitteiden toteutumista — sillä onhan näissä kahdessa paljon samaa.
Hyvä ja reilu meininki, kaikkien ottaminen menoon mukaan ja parhaansa yrittäminen kuuluvat vahvasti niin olympiakasvatukseen kuin UNESCO-koulujen pääperiaatteisiinkin.

Olympiakasvatukseemme kuuluu mm. Varalan omat olympialaiset jokaisena olympiavuonna, liikunnalliset tervehdykset esim. tanssiesitysten- ja videoiden avulla, sekä lähiseudun kouluihin tehdyt olympiahenkiset vierailut oppilaiden pitämien liikuntaohjauskertojen ja -tapahtumien muodossa.

Tavoitteet

Muiden UNESCO-koulujen tapaan myös Varalan Urheiluopisto on vahvasti sitoutunut toteuttamaan ja edistämään YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteita. Agenda 2030-tavoitteisiin kuuluu 17 erilaista yhteiskuntaa, luontoa ja ilmastoa koskevia konkreettisia tavoitteita.
Niistä voit lukea lisää vaikkapa osoitteesta kestäväkehitys.fi

Näistä seitsemästätoista tavoitteesta olemme päättäneet kiinnittää erityistä huomiota ravitsemusta, terveellisiä elämäntapoja, laadukasta opetusta, ilmastotekoja sekä puhdasta vettä koskeviin tavoitteisiin. Olemme näiden tavoitteiden eteen tehneet työtä mm. ottamalla käyttöön Aktiiviveden sekä Meatless Mondayt (täysin lihattomat ruuat maanantaisin). Näistä voit lukea lisää Kestävän kehityksen sivultamme.

Muuta

Kaiken tämän lisäksi olemme kerenneet jopa saamaan aikaan kaksi mobiilisovellusta oppilaidemme innostuksen ja ahkeran tekemisen ansiosta.
Yksi näistä on Vapriikkia varten tehty, kulttuuria ja kuntoilua yhdistävä kierros Vapriikin lähialueella. Se on saatavilla ilmaiseksi Vapriikista.
Toinen aikaansaamamme mobiilisovellus on vastaavanlainen kulttuuria ja kuntoilua yhdistävä mobiilisovellus, joka kierrättää käyttäjänsä Varalan Urheiluopiston lähimaastossa. Se on käytettävissä pientä maksua vastaan Varalassa.

Kaikkea tätä ja paljon muuta saat UNESCO-oppilaitokselta — ihmisiltä ihmisille.