Vuorovaikutteiset hyvinvoinnin luennot yritysasiakkaille

Varalan asiantuntijoiden luennot tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Järjestämme erilaisia luentoja yrityksille Varalassa, yritysten omissa tiloissa tai etänä.

Luentokokonaisuudet voimme rakentaa tarpeidenne mukaan. Kauttamme saa myös varattua mielenkiintoisia yhteistyökumppaneidemme luennnoitsijoita. Kysy rohkeasti, me autamme mielellämme löytämään tarpeitanne vastaavan luennnoitsijan.

Suosituimpia luentokokonaisuuksia tällä hetkellä

 1. Hyvinvoinnin aakkoset
 2. Työssä jaksaminen ja itsensä johtaminen
 3. Palautumisen vahvistaminen
 4. Energisoiva syöminen
 5. Nuku hyvin!

Hyvinvoinnin aakkoset -luento

Tämä luento on herättelevä ja vuorovaikutteinen hetki, jossa perehdytään palautumisen ja unen, liikunnan ja ravitsemuksen merkitykseen hyvinvoinnin näkökulmasta. Saat luennolla vinkkejä, millä keinoilla voit kehittää omaa hyvinvointiasi.

Yhdistä luentoon hyvinvoinnin kartoitus tai energiatesti, jotka kuvaavat hyvinvointisi vahvuuksia ja kehityskohteita.

Molemmista kartoituksista saat sekä henkilökohtaisen että organisaatiotason rapostin, jos ryhmäkoko on enemmän kuin 10 henkilöä. Raporttien perusteella on mahdollisuus kohdistaa ja painottaa työhyvinvoinnin toimenpiteitä tehokkaasti.

Asiantuntijana Tupu Nordström


Työssä jaksaminen ja itsensä johtaminen

Hyvä johtaminen alkaa itsestä. Sen vuoksi teemat itsetuntemus, itseluottamus sekä itsensä johtaminen ovat tällä luennolla keskiössä.

Muita sisältöpainotuksia ovat seuraavanlaiset teemat: arjenhallinta, tiimityöskentely, työssä jaksaminen, elämän kokonaiskuormitus ja palautuminen. Luennolla voidaan painottaa myös organisaation ajankohtaisia teemoja.

Psyykkinen jaksaminen työssä -luento käsittelee työssä jaksamista hyvin arjen läheisesti mielen hyvinvoinnin taitojen näkökulmasta. Näitä taitoja jokainen voi oppia ja vahvistaa läpi elämän. Luento pohjautuu voimavaralähtöiseen näkökulmaan ja positiiviseen psykologiaan. Sen tavoitteena on aktivoida jo olemassa olevia työkaluja ja hyvinvointitaitoja tietoisemmin arkikäyttöön ja ehkä antaa oivalluksia siitä, mitä taitoja itse kukin niin yhteisössä kuin omassakin elämässä voisi edelleen kehittää.

Tiimin työkyvyn tukeminen -vuorovaikutteisella luennolla tarkastellaan mistä tekijöistä tiimin työkyky rakentuu ja miten sitä voidaan tukea arjessa sekä millainen on hyvinvoiva ja menestyvä tiimi. Luennon osallistujat pääsevät pohtimaan yhteisönsä arvopohjaa sekä arjen valintoja. Luennon on tarkoitus toimia ajatusten ja keskustelun herättelynä sekä tarjota ja auttaa löytämään työkaluja arkeen tiimin työkyvyn tukemiseen.

Asiantuntijoina luennoilla toimivat Henna Hukkanen (psyykkinen valmentaja, TtM ja psykiatrinen sairaanhoitaja) ja Tiina Röning (psykologi, YET psykoterapeutti).


Palautumisen vahvistaminen

Monen meidän arkemme on intensiivistä tekemistä ja jaksaminen on usein koetuksella. Tällä herättelevällä luennolla käsitellään palautumiseen liittyvää fysiologiaa ja lisätään ymmärrystä palautumisen merkityksestä hyvinvoinnille. Saat ideoita ja tietoa siitä, miten voit vahvistaa palautumistasi arjessasi.

Yhdistä luentoon Livtec Recovery -hyvinvointianalyysi . Saat erinomaisen käsityksen palautumisen nykytilastasi.

Asiantuntijana Tupu Nordström


Energisoiva syöminen

Ravitsemuksen ei tarvitse olla pilkun tarkkaa suorittamista ollakseen terveyttä ja hyvinvointia edistävää.

Ravitsemuksella on merkittävä vaikutus työssäjaksamiseen ja vireystilan säätelyyn työpäivän aikana. Tällä luennolla saat tietoa, miten työssäjaksamista pystyy ravitsemuksen keinoin parantamaan ja miten tuet kokonaisvaltaista hyvinvointiasi.

Luennoitsija Titta Mehtänen on Varalassa ravitsemusasioiden parissa työskentelevä ammattilainen. Koulutukselta Titta on terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti.


Nuku hyvin -luento powered by Coronaria Uniklinikka

Nuku itsesi terveeksi -asiantuntijaluennolla käsitellään unen laatu, unen fysiologia, unihäiriöt, unihäiriöiden tutkiminen ja miten itse voi vaikuttaa parempaan uneen. Lisäksi luennolla on paljon käytännön vinkkejä parempaan uneen.

Luennon sisältöä suunnataan asiakasyrityksen mukaan huomioiden matkustamisen, vuorotyön ja kuormituksen tuomat haasteet.

Luennoitsijana toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Janne Kanervisto (Somnologist, Expert in sleep medicine 2020, Unilääketieteen erityispätevyys 2021) TAI Jani Härkönen, European Sleep Research Societyn sertifioima uniteknikko, jolla on yli 10 vuoden kokemus unitutkimuksista.


Onnellisuustutkimusinstituutin perustaja ja stressivalmentaja Miia Huitti

Miia on entinen konsultti ja pankinjohtaja, joka koki vakavan loppuunpalamisen kymmenkunta vuotta sitten. Oman toipumisen myötä Miia innostui tutkimaan, miten voimme ympäröivistä olosuhteista riippumatta rakentaa arjestamme sellaista, ettemme ainoastaan selviydy päivästä toiseen vaan voimme hyvin fyysisesti ja henkisesti ja kukoistamme niin työssä kuin vapaalla.

Kunkin luennon sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi lyhyellä sähköisellä ennakkokyselyllä.

Älä totu haitalliseen stressiin – ennaltaehkäise uupumus ajoissa!

Tällä osallistavalla luennolla:

 • tunnistat haitallisen stressin merkit
 • opit keinoja stressikuorman keventämiseen heti
 • kuulet inspiroivia esimerkkitarinoita ja teet oivalluksia, jotka vievät hyvinvointiasi pysyvästi kohti parempaa
 Onnistu kestävästi ja vahvista onnellisuutta

Tällä osallistavalla luennolla:

 • kuulet, miten onnellisuutta voi harjoitella ja vahvistaa ja mitä hyötyjä siitä on niin jokaisen yksilön kuin työyhteisön hyvinvoinnille
 • saat inspiraatiota onnistua kestävästi onnellisuutta vahvistamalla, hyvinvointia lisäämällä ja stressiä vähentämällä
 Vahvista vuorovaikutusta, tiivistä tiimityötä

Tällä osallistavalla luennolla:

 • saat inspiraatiota vuorovaikutuksen vahvistamiseen käytännön esimerkkien avulla 
 • opit helppoja työkaluja hyvän vahvistamiseen vuorovaikutuksessa