Hankkeet

Digityökalut käyttöön

22.12.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat: TAKK (koordinaattori), TTS Työtehoseura, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Valkeakosken ammattiopisto, Varalan Urheiluopisto.

Hankkeen tavoitteet

1. Kehitetään konkreettinen digityökalupakki (portaali), johon on koottu suosituksia ja ohjeita työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin soveltuvista digiratkaisuista ja -palveluista.

2. Kehitetään käytännönläheinen digimentorimalli (yhteistyö- ja vertaistukimalli), jonka avulla lisätään työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön digiosaamista. Hankkeen tavoitteena on, että opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat voivat ja osaavat käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia. Hankkeen kohderyhmää osallistetaan kehittämistyöhön eli kokeilujen avulla osallistujilla on mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita kehittämistyössä.

Hanke antaa konkreettisia työvälineitä digiosaamisen kehittämisen systematisointiin. Digimentorimallin tarkoitus on toimia viitekehyksenä ja kehitystoimintaa ohjaavana mallina, jonka pohjalta organisaatiot voivat toteuttaa omiin tarpeisiin soveltuvia mallinnuksia. Digityökalupakki tulee sisältämään esittelyjä ja kuvauksia kokeilluista palveluista ja sovelluksista, ja se tulee olemaan avoimesti verkossa saatavilla.

Yhteyshenkilö
Tuuli Oksanen tuuli.oksanen@takk.fi puh. 044 7906 373

opetus

Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Vaivattomasti Varalan Verkossa – hanke

VVV hanke tavoitteet

Tavoitteena on

– kehittää digitaalinen oppimisympäristö, joka edistää oppisopimusopiskelijoiden oppimista liikunta-alan tutkinnoilla

– vastata eri ajankohtina alkaviin oppisopimuksiin ja käynnistää verkko-opetuksen avulla sekä lähiopetus että kohdennettu työpaikalla tapahtuva oppiminen

– kehittää verkkokursseja osaksi oppisopimusopiskelijoiden lähiopetusta

Keväällä 2017 toteutunut

 1. Kartoitus tavoitteista ja tarpeesta tutkinnoittain

–Kartoitukseen osallistuneet

 • Opiskelijat
 • Opettajat
 • Tutkintovastaavat

–Tulosten esittely

 • opettajat
 • tutkintovastaavat
 • talon johto: toimitusjohtaja ja rehtori
 1. Valittu asiantuntijataho kartoittamaan

sähköisiä oppimisympäristöjä

Miten hankkeessa edetään syksyllä 2017

Suunnitellaan verkkokurssi, joka suoritetaan osana lähiopetusta valitulla liikunta-alan tutkinnolla

 • valittu tutkinnon osa tutkinnosta
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen
 • oppisopimusopiskelijoiden oppimista ja tukemista.

Lisätietoa:

Varalan Urheiluopisto
Sari Karjalainen
sari.karjalainen(at)varala.fi

Urheilu ja valmennus
Kids Playing with mom