Oppisopimus työnantajalle

Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa rekrytoida ja lisäkouluttaa henkilöstöä.

Oppisopimuskoulutus sopii yrityksille mm. seuraavissa tapauksissa:

  • koulutetaan henkilöstöä uusiin tai muuttuviin työtehtäviin
  • halutaan kehittä työntekijän/työntekijöiden osaamista
  • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus ja tutkinto
  • sopivan koulutuksen saanutta henkilöä ei löydy työmarkkinoilta.
  • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siinä noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Oppisopimuskoulutus on työnantajalle maksutonta. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena voi olla tutkinto tai työssä tarvittavan muun lisäosaamisen hankkiminen.

Koulutuksesta suurin osa tapahtuu työpaikalla, työssä oppien. Työpaikalla opiskelijaa tukee, ohjaa ja arvioi työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja. Oppilaitoksen toteuttamalla koulutuksella täydennetään työssä tapahtuvaa oppimista.

Opiskelijan täytyy olla yli 15-vuotias, yläikärajaa ei ole. Työajan täytyy olla keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Taloudellisesti tuettua koulutusta

Oppisopimus on työnantajalle taloudellisesti tuettu tapa kouluttaa henkilöstöä. Varala voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jos työnantajalle tulee kustannuksia opiskelijan ohjaamisesta.

Jos rekrytoidaan työtön työnhakija, voi työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) hakea lisäksi palkkatukea. Palkkatuen taso määräytyy palkattavan henkilön tilanteen mukaan. Tuki on harkinnanvarainen ja päätöksen tuesta tekee TE-toimisto. Oppisopimus ja työsuhde eivät voi alkaa ennen kuin palkkatukipäätös on tehty.

Koulutuskorvausta haetaan tällä kaavakkeella:

Tulosta ja täytä kaavake sekä palauta allekirjoitettu kaavake Varalaan tutkintovastaavalle.

Kuinka edetä?

Ota yhteyttä Varalan koulutustarkastajaan:

Jani Nieminen, puh. 044 7906 412.

Koulutussisällöt ja -rakenne ovat joustavasti muokattavissa työpaikkakohtaisesti. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osatutkintoja. Erityisesti osatutkinnot ovat joustava ja nopea tapa hankkia henkilöstölle osaamista halutuista teemoista.

Oppisopimus solmitaan työnantajan ja opiskelijan sekä Varalan kesken. Oppisopimus voi alkaa joustavasti yhdessä sovittuna ajankohtana. Myös kesto määritellään yksilöllisesti tavoitteena olevan tutkinnon, opiskelijan aiemman osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää oppisopimusoppaasta (PDF)

Lisätietoja:

Jani Nieminen, koulutustarkastaja
puh. 044 7906 412

tai Varalan koulutusten tutkintovastaavilta

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varala.fi

Tutustu lisää

Mitä on oppisopimus?

Oppisopimus opiskelijalle

Yrittäjän oppisopimus