Varalan Urheiluopiston TKI-keskus

Varalan Urheiluopiston valmennuskeskuksen toteuttama TKI-toiminta jakautuu osallistuvaan TKI-toimintaan, TKI-palvelutoimintaan sekä paikallisen urheilun TKI-ekosysteemin toimintaan. Tutkittuun tietoon ja tiedolla johtamiseen perustuva osallistuva TKI-toimintamme integroidaan tarvelähtöisesti osaksi valmentajajohtoisia ja moniammatillisia lajien valmennustiimejä. TKI-palvelutoiminnassa toteutamme teknologia- ja liikunta-alan yrityksille suunnattuja tilaustutkimuksia ja tuotekehitysprojekteja osana osallistuvaa TKI-toimintaa tai erillisinä palveluprojekteina. Tampereen alueen paikallisen urheilun TKI-ekosysteemin toiminta nivoutuu osaksi Varalan valmennuskeskuksen ja sen johtaman Tampereen Urheiluakatemian osallistuvaa TKI-toimintaa, jonka kautta synnytetään lajiin kilpailuetua sekä edesautetaan urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä.


Painopisteet

1. Yleisurheilun & Joukkuepelien osallistuva TKI

Varalan Urheiluopiston TKI-keskuksen toiminnan painopisteenä on yleisurheiluun ja joukkuepeleihin kohdentuva osallistuva TKI-toiminta, joka integroidaan tarvelähtöisesti osaksi valmentajajohtoisia ja moniammatillisia lajien valmennustiimejä. Osallistuva TKI-toimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon perustuviin parhaisiin käytänteisiin ja tiedolla johtamiseen. Tutkimustiedon ja teknologian hyödyntäminen tiedolla johtamisessa yhdistetään arkivalmennukseen osana lajin normaalia valmennusprosessia. Osallistuvan TKI-toiminnan kautta synnytetään lajiin kilpailuetua sekä edesautetaan urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä. Pitkällä aikavälillä osallistuvan TKI-toiminnan tavoitteena on syventää lajianalyysiä ja kehittää lajin valmennusosaamista.

Toimintamuodot:

 • Lajien tutkimus- ja kehitysohjelmat
 • Lajianalyysit
 • Kirjallisuuskatsaukset
 • Harjoitus-, kuormitus-, palautumis-, kehittymis-, terveys- ja kilpailuseuranta osana valmennusprosessia
 • Kilpailu-, tekniikka-, pelianalyysit
 • Valmentajien sparraus
 • Asiantuntijaluennot
 • Välinekehitys

2. TKI-palvelutoiminta

Varalan Urheiluopiston TKI-keskus toteuttaa teknologia- ja liikunta-alan yrityksille suunnattuja tilaustutkimuksia ja tuotekehitysprojekteja osana osallistuvaa TKI-toimintaa tai erillisenä palvelutoimintana. TKI-palvelutoiminnassa erityisosaamiseemme kuuluu tuotekehityksen, urheilusektorin asiakasryhmien tarpeiden sekä yhteistyössä korkeakoulukumppaneiden kanssa tehtävän tutkimustyön yhdistäminen toisiaan palvelevaksi kokonaisuudeksi.  TKI-palvelutoimintamme suunnitellaan yhdessä teknologiakumppanin kanssa tarvelähtöisesti tuotekehityksen eri vaiheisiin painottuen. Varalan TKI-keskus on toteuttanut useita kotimaisten ja kansainvälisten teknologiayritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Yhteistyö Varalan omien urheilusektorin asiakasryhmien sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitoskumppanien kanssa mahdollistaa tuotekehityksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan yhdistämisen Living Lab-ympäristössä, mikä lisää teknologiakumppaneille suunnattujen TKI-palvelujen lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Toimintamuodot:

 • Teknologia- ja liikunta-alan yrityksille suunnatut tuotekehitysprojektit ja tilaustutkimukset tuotekehityksen eri vaiheisiin (validointi, verifiointi, testaus, sertifiointi) osana osallistuvaa TKI-toimintaa tai erillisenä palvelutoimintana.
 • TKI-projektit suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutuksessa huomioidaan asiakkaan tarpeet osana tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaisprosessia.

3. Urheilun TKI-ekosysteemi Tampere

Urheilun TKI-ekosysteemi Tampere kokoaa yhteen Varalan Urheiluopiston valmennuskeskuksen ja Tampereen urheiluakatemian yhteistyölajit, -lajiliitot ja -seurat, Tampereen kaupungin, teknologiakumppanit sekä Tampereen korkeakouluyhteisön, Tampereen Urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin tutkijat ja asiantuntijat. Ekosysteemin toiminta nivoutuu osaksi osallistuvaa TKI-toimintaa, jonka kautta synnytetään lajiin kilpailuetua sekä edesautetaan urheilijoiden kehittymistä ja menestymistä. Urheilun TKI-ekosysteemi Tampereen toiminta tukee Suomen Olympiakomitean, Varalan Urheiluopiston valmennuskeskuksen ja Tampereen kaupungin välistä yhteistyösopimusta. Urheilun TKI-ekosysteemi Tampere kuuluu Huippu-urheilun Instituutti KIHU:n ja Jyväskylän yliopiston koordinoimaan suomalaisen urheilun TKI-verkostoon.

Toimintamuodot:

 • Urheilun TKI-ekosysteemi Tampereen osaamista hyödynnetään osallistuvassa TKI-toiminnassa ja TKI-palvelutoiminnassa.
Osaaminen
 • Lajien tutkimus- ja kehitysohjelmat
 • Urheilijan suorituskykymittaukset (fysiologinen ja biomekaaninen testaus)
 • Urheilusuorituksen analysointi (tekniikka-analyysit)
 • Harjoittelun seuranta osana valmennusprosessia (harjoitus-, kuormitus-, palautumis-, kehittymis-, terveys- ja kilpailuseuranta)
 • Tutkimustiedon ja teknologian hyödyntäminen tiedolla johtamisessa osana käytännön valmennusta
 • Osallistuva TKI-toiminta yhteistyössä lajin sekä teknologia- ja korkeakoulukumppaneiden kanssa
 • Teknologia- ja liikunta-alan yrityksille suunnatut tuotekehitysprojektit ja tilaustutkimukset
 • Moniammatillinen asiantuntijatoiminta (urheilufysioterapia, fysiikkavalmennus, testaus ja harjoittelun seuranta, urheilupsykologia, urheiluravitsemus, kaksoisura)
 • Lajianalyysit ja kirjallisuuskatsaukset
 • Valmentajien sparraus ja asiantuntijaluennot
 • Välinekehitys
Tilat
 • Varalan Urheiluopiston testausasema
 • Varalan Urheiluopiston olosuhteet (liikunta-, kokous- ja majoitustilat, ravintola ja kahvila)
 • Tampereen kaupungin ja seurojen olosuhteet
Laitteet
 • Juoksumatto
 • Polkupyörä-, melonta-, soutu- ja hiihtoergometrit (Monark, Dansprint, Concept2)
 • Peak Bike (Monark)
 • Kehonkoostumusanalysaattori (Tanita)
 • Hengityskaasuanalysaattori (Cortex)
 • Sykkeen, laktaatin ja hemoglobiinin mittausjärjestelmät (Polar, Firstbeat, Lactate Scout, EKF Diagnostic)
 • GPS- ja LPS-järjestelmät (Polar, Wisehockey)
 • Valokennojärjestelmät (Ivar, Witty)
 • Askelanalyysijärjestelmät (Spintest, Optojump, MuscleLab IMU + lasertutka, Runteq)
 • Nopeustutka (MuscleLab)
 • Valomatot (Optojump, Spintest)
 • Tehontuoton mittaaminen ja kiihtyvyyssensorit (MuscleLab Linear Encoder + IMU, Enode, Beast)
 • Voimalevyt (MuscleLab, HUR)
 • Venymäliuska-anturi (HUR)
 • Puristusvoimamittari (Saehan)
 • Lihasaktiivisuusmittarit (Myontec, Mpower)
 • High-speed-kamera (Sony)
 • 2D-liikeanalyysijärjestelmät (Dartfish, Kinovea)
 • Kuormituksen ja palautumisen seuranta (Firstbeat, Polar, Emfit)

Yhteistyökumppanit


Ota yhteyttä

Marko Haverinen
TKI-toiminnan vastaava
+358 44 3459 957
marko.haverinen[at]varala.fi