Työelämäyhteistyö

Työelämän kanssa toteutettava yhteistyö mahdollistaa oppimisen aidoissa työelämän tilanteissa. Liikunta-alan ammattilaiseksi kasvaminen edellyttää työelämälähtöisten oppimiskokemusten syntymistä jo opiskelujen aikana.

Tiimioppiminen pedagogisena valintana Varalassa vastaa uudistuneen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Keskiössä ovat yksilölliset opintopolut ja työelämälähtöisyys. Tiimipedagogiikka kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, elinikäisen oppimisen ajattelua sekä yrittäjähenkisyyttä.


Varalassa työelämäkoordinaattori

  • Kehittää ja tiivistää oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
  • Toimii sillanrakentajana Varalan ja alueen työpaikkojen välillä
  • Toimii työelämäyhteistyön yhdyshenkilönä ja koordinoi toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä Katjaan, jos olet kiinnostunut opiskelijayhteistyöstä.

  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • Tapahtumien ja projektien järjestäminen
  • Liikunnanohjaus
  • Liikuntaneuvonta ja testaus

Keskustellaan ja ideoidaan yhdessä, miten pystymme toteuttamaan molempia osapuolia palvelevan kokonaisuuden.

Katja Laaksonen, LitM
TYRSKY hankekoordinaattori
+358 44 3459 913 | katja.laaksonen(at)varala.fi

katja laaksonen

Työelämän Rajapinta – Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet työelämälle

Työelämän rajapinta -sivusto kokoaa yhteen kaikki pirkanmaalaiset toisen asteen ammatilliset koulutuksen järjestäjät. Sivustolta löytyy työelämän edustajille suunnattua materiaalia ja tietoa erilaisista yritysyhteistyö- ja koulutusmahdollisuuksista. Sivuston yhteydenottolomakkeen kautta tavoitat kaikki yhdeksän ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Katso lisää työelamanrajapinta.fi.


Tutustu lisää

Oppisopimus ja koulutussopimus työnantajalle

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen toimintamallit

Mitä on oppisopimus?

Tyrsky-hankkeeseen
Tiimiakatemia® organisaatiosertifikaatti todistaa, että organisaatiossa on käytössä tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen periaatteet ja käytänteet. Sertifioidussa organisaatiossa on luotu oma, näihin periaatteisiin ja käytänteisiin pohjautuva mallinnus. Organisaatiossa on sertifikaatin edellyttämä tieto-taito sekä kokemus tiimivalmentamisesta ja tiimioppimisesta.