Liikunnan AMK-tutkinto

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan opinnot Tampereella Varalan Urheiluopistossa.

Opinnot Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa sopivat sinulle, jos

 • haluat kehittää ammattitaitoasi ja/tai
 • tavoitteenasi on hakea avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa AMK-tutkinto.

Koulutus on tarkoitettu liikunnan ammattikorkeakoulututkintoa ja sen mukaisia työtehtäviä tulevaisuudessa tavoitteleville. Opiskelu alkaa avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena ja opinnoissa tavoitteellisesti edenneet voivat hakea 1. lukuvuoden aikana ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Myös tutkinto-opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja tapahtuu pääosin Varalan Urheiluopistolla Tampereella. Opiskelijoiden tekemillä opintovalinnoilla voi kuitenkin olla vaikutusta lähijaksojen suorituspaikkakuntiin.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä esimerkiksi liikunta-alan suunnittelu-, asiantuntija-, valmennus-, ohjaus-, esimies- ja hallintotehtävissä tai yrittäjänä.

OPINNOT

Ammattikorkeakouluopinnot sisältävät paljon mm. teoriatietoon perehtymistä ja kirjoittamista. Opiskelu edellyttää erittäin hyviä opiskelu- ja ajanhallintataitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen ja riittävää englannin kielen taitoa.

Opinnot ovat liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelu toteutetaan osin työelämään linkitettyinä oppimisprojekteina hyvinvoinnin ja urheilun toimintaympäristöissä. Koulutuksen keskeisiä osaamisalueita ovat liikunnan pedagogiikka, johtaminen ja kehittämisosaaminen, hyvinvoinnin tukeminen ja valmennus sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys.  Tutustu opetussuunnitelmaan tästä. (Avautuu haaga-helia.fi -sivustolle)

Hyväksyminen Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää vähintään 55 opintopisteen laajuisia opintoja väylähaun hakuajan loppuun mennessä, sekä hyvää opiskelumotivaatiota ja menestystä opinnoissa. Mikäli opiskelija täyttää edellä esitetyt kriteerit lukuvuoden 2021-22 aikana, on hänen mahdollista hakea kevään 2022 väylähaussa Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen tutkinto-opiskelijaksi ilman yhteishaun valintakoetta. Avoimen väylän kautta hakeva voi saada kutsun tutkintojohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön haastatteluun. Lue lisää väyläopinnoista. (Avautuu haaga-helia.fi -sivustolle)

MONIMUOTO-OPISKELU

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on pääsääntöisesti 3-4pv/lähijakso. Lähijaksoja on noin 1krt/kk lukuvuoden aikana. Lähijaksoilla läsnäoloa edellytetään.

Monimuoto-opiskelussa keskeistä ovat lähijaksojen lisäksi etäjaksojen aikana työstettävät laajat omaa osaamista kehittävät erilaiset oppimistehtävät. Oppimistehtäviä suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä myös sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT). Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii motivoitumista ja merkittävää ajallista panostusta opintoihin.

Lähijaksopäivät 2021-2022 (muutokset mahdollisia)

vko 35 (ma-to)

 • vko 38 (ma-to)
 • vko 43 (ma-to)
 • vko 47 (ma-to)
 • vko 50 (ma-to)
 • vko 3 (ma-to)
 • vko 7 (ma-to)
 • vko 11 (ma-to)
 • vko 15 (ma-to), Vierumäki
 • vko 19 (ma-to)

KUSTANNUKSET

Avoimen amk:n koulutuksen 1. opiskeluvuoden kokonaishinta on 300 euroa (muutokset mahdollisia). Se sisältää sekä syys- että kevätlukukauden avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksun. Hyväksytyille lähetetään linkki ensimmäisen lukukausimaksun suorittamiseen (150€) elokuussa 2021. Toinen lukukausimaksu (150 €) tulee maksettavaksi loppuvuodesta 2021 ennen kevätlukukauden alkua. Avoimen amk:n opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuihin.

Edellytämme, että opiskelijalla on kannettava tietokone käytettävänä opintojen aikana. Lue lisää laitesuosituksista. (Avautuu haaga-helia.fi -sivustolle)

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv) Varalan lähijaksojen aikana (muutokset mahdollisia):

 • Varalassa 2hh 39 €/hlö/vrk, 1hh 69€ /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan.
 • Hotelli Rosendahlissa alk. 43,66 €/hlö/3hh/vrk, 91 €/1hh sis. aamupalan.
 • Ruokailut Varalassa: Aamupala 7,00 €, Lounas 8,90 €, Päivällinen 8,00 €.

Huomioithan, että Varalassa majoitustilaa on käytössä rajoitetusti, ja majoitus varataan aina etukäteen Varalan myyntipalvelusta p. 03 2631211. Käytössäsi ovat myös monipuoliset Tampereen alueen majoitusvaihtoehdot. Varala sijaitsee 3 km Tampereen keskustasta hyvien kulkuyhteyksien päässä.

ILMOITTAUTUMINEN

Syksyllä 2021 aloittava Varalan ryhmä on täynnä.

Seuraava haku on keväällä 2022.

Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu Haaga-Helian avoimen amk:n nettisivuilta löytyvän linkin kautta. Hakuaikataulu ilmoitetaan näillä sivuilla. Ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin, jos ryhmän opiskelupaikat täyttyvät ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ryhmään valittu opiskelija varmistaa lopullisesti opinto-oikeutensa maksamalla avoimen amk:n lukukausimaksun ennen 1. lähijaksoa määräpäivään mennessä. Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Lisätietoja Varalassa tapahtuvasta avoimen amk:n koulutuksesta:

Sanna Vuorio
monimuotokoulutuksen vastuulehtori
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
sanna.vuorio@haaga-helia.fi
+358 44 7080448

Marjaana Eskelinen
rehtori
Varalan Urheiluopisto
marjaana.eskelinen@varala.fi
+358 50 5663 313


Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Opiskelijan tulee huomioida, että liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja riittävää fyysistä toimintakykyä. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Haaga-Helian virallinen logo
varala-logo