FasciaMethod Power

FasciaMethod Power-ohjaajakoulutus pe 16.2.2024

Varalan Urheiluopisto
Voimistelusali 1

UUTUUS!

Hinta

Osallistuja 290 €
Opiskelija -15% 246,50 €

Huom! koulutukseen osallistuminen ainoastaan FasciaMethod-ohjaajan peruskoulutuksen suorittaneille

Mitä on FasciaMethod Power?

FasciaMethod Power on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä perus- ja kestovoimaharjoittelutunti tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämiseksi. Harjoittelun tavoitteena on vahvistaa lihaksia, jotka tukevat niveliämme ja koko kehoamme (tukilihaksia).  Harjoitamme kehonhallintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta aktiivisilla toiminnallisilla liikkuvuusharjoitteilla. Jokaisella tunnilla harjoittelemme aina rintakehän, olkanivelen ja lavan hallintaa ja tukilihaksia, lannerangan, lantion ja lonkan hallintaa ja tukilihaksia, keskivartalon hallintaa ja tukilihaksia, sekä alaraajan ja jalkaterän hallintaa ja linjausta. 

FasciaMethod Power korvaa aikaisemman PowerMethod- konseptimme. FasciaMethod Power eroaa aiemmasta PowerMethod -konseptista siten, että se ei sisällä suurten lihasryhmien raskaammilla painoilla tehtäviä maksimi- tai nopeusvoimaharjoitteita.

FasciaMethod Power on siis perusvoima ja voimakestävyysharjoittelua, liikehallinta, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelua. FasciaMetho Power tunnilla on paljon samoja harjoitteita ja sama perusta kuin FasciaMethod-konseptissa. Näiden harjoitteiden lisäksi tuntisisältöön kuuluu kuminauhalla, kahvakuulalla ja käsipainoilla tehtäviä perus- ja kestovoimaharjoitteita. Tunti on mahdollista toteuttaa myös pelkkä kuminauha välineenä.  Näin FasciaMethod Power -tunti soveltuu mihin tahansa ryhmäliikunta tilaan eikä vaadi välttämättä faskiapalloa, kuminauhaa ja jumppamattoa kummempia välineitä.

Kuka voi ohjata FasciaMethod Power tuntia?

FasciaMethod-ohjaajat voivat käydä verkkomateriaalin + yhden päivän FasciaMethod Power -ohjaajan koulutuksen. Koulutukseen voi osallistua vain FasciaMethod -ohjaajan peruskoulutuksen käyneet. FasciaMethod Power -tunnilla on paljon samoja harjoitteita ja sama perusta kuin FasciaMethod-konseptissa. Näiden harjoitteiden lisäksi tuntisisältöön kuuluu kuminauhalla, kahvakuulalla ja käsipainoilla tehtäviä perus- ja kestovoimaharjoitteita.

FasciaMethod Power

On liikkuvuus ja kehonhallintaharjoittelun lisäksi perus- ja kestovoimaharjoittelua.

Tunnin tavoite on parantaa tasapainoa, koordinaatiota, liikkuvuutta, kehonhallintaa, tukilihasten kuntoa ja yleisesti lihaskuntoa. 

Tuntiin kuuluvat siis:

  • aktiiviset toiminnalliset ketjuliikkuvuusharjoitteet
  • aina alussa nilkka ja jalkateräharjoitteet
  • syvien tukilihasten aktivointiharjoitteet
  • isojen lihasryhmien toiminnalliset perus- ja kestovoimaharjoitteet
  • pallohieronta

Olennaista on oppia hermottamaan oikein syviä tukilihaksia ja oppia toiminnallisten lihaskuntoharjoitteiden oikeat suoritustekniikat.

Tukilihaksilla ja tukilihasharjoitteilla tarkoitamme nivelille tukea antavia ja kehon hallintaan vaikuttavia syvempiä lihaksia kuten lantion alueella keskimmäinen pakaralihas ja psoas, lavan hallintaan etummainen sahalihas ja keskivartalon hallintaan syvä- ja vinot vatsalihakset. 

Isojen lihasryhmien toiminnallisilla voimaharjoitteilla tarkoitamme niin sanottuja perusliikemalleja maastavedosta, kyykystä, ylävartalon työntävistä ja vetävistä harjoitteista (lukuun ottamatta leuanvetoa).

Ohjaajat saavat valmiit ohjelmat.

Välineenä kuminauha, faskiapallo, jumppamatto, kahvakuula ja käsipaino. Kaksi viimeksi mainittua eivät ole pakollisia. Tunnin voi ohjata aina vain faskiapalloa ja kuminauhaa hyödyntäen. 

Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen

FasciaMethod Power konseptin tavoitteena on saada ne ihmiset, jotka syystä tai toisesta karttavat voimaharjoittelua, esimerkiksi kuntosalia, pääsemään voimaharjoittelun pariin turvallisesti. Konseptissa keskitytään perus- ja kestovoimaan, taakat ovat kevyempiä ja näin harjoittelun aloittaminen on turvallisempaa. Ohjaaja antaa jokaisen harjoitella omassa tahdissaan, huolehtien kuitenkin tarkasti oikeista liiketekniikoista. Tukilihaksiston voimaa tarvitaan niveltemme tueksi. Toivommekin tunneille tulevan myös asiakkaita, joilla on tuki- ja liikuntaelin oireita, esimerkiksi nivelrikkoa, sillä juuri he tarvitsevat voimaa. Harjoitteet olemme valinneet myös heille sopiviksi. 

Jokaisessa harjoituksessa huomioidaan koko keho sekä hallinnan ja voiman kehittäminen. Lapatuen, rintakehän ja vatsan yhteistoiminta, selän ja lantion hallinta, lonkan voima eri suuntiin, nilkan ja jalkaterän toiminta ovat tärkeimmät harjoitettavat alueet. Tästä syystä FasciaMethod Power harjoittelu on kuntouttavaa harjoittelua.

Voimaominaisuudet ja liiketekniikat 

FasciaMethod Power ryhmäliikuntatunnilla harjoittelu on pääasiassa perus- ja kestovoimaan keskittyvää. Jokaisella tunnilla yksi tärkeimmistä asioista on oikeiden liiketekniikoiden opettaminen, jotta liikkeet tuntuisivat siellä missä pitääkin. Huonolla tekniikalla hyvänkin liikkeen hyödyt voivat mennä hukkaan tai aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja sekä loukkaantumisia. Tämän vuoksi käytämme jokaisella tunnilla aikaa liiketekniikoiden opetteluun, esimerkiksi kyykky- ja maastavetotekniikkaan. 

Toiminnallisuuden tärkeys

FasciaMethod Power harjoittelu on aina toiminnallista, joka tarkoittaa koko kehon harjoittamista jokaisessa harjoituksessa. Pyrimme tekemään isoja toiminnallisia moninivelliikeitä haastaen myös kehonhallintaa ja tasapainoa. Liikkeisiin sisältyy erilaisia variaatioita maastavedosta, kyykystä, ylävartalon työntävistä sekä vetävistä liikkeistä kuminauhalla tai halutessa käsipainolla ja kahvakuulalla. Toiminnallisten liikkeiden lisäksi jokaisessa treenissä on aina myös tukiliikkeet, joiden tehtävänä on auttaa löytämään hyvä hallinta ja nivelten tuki. Toiminnallinen harjoittelu sopii kaikenikäisille ja tunneilla ikähaitari voi olla hyvinkin iso, sillä jokaiselle löytyy turvallinen ja sopiva liikevariaatio.

Alkulämmittelyn merkitys

Alkulämmittely sisältää FasciaMethod -konseptista tuttuja liikkuvuus ja liikehallintaliikkeitä, tukilihaksistoa aktivoivia liikkeitä ja tulevan treenin liiketekniikoiden opettelun. Alkulämmittelyssä tehdään aina jalkaterää vahvistavia harjoitteita, koska jalkaterä on tärkeä perusta, jonka toiminta pystyasennossa vaikuttaa kaikkeen kehon muuhun toimintaan. Huolellinen alkulämmittely on tärkeää ja sen tarkoituksena valmistaa keho mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tulevaan harjoitukseen. 

Konsepti on kehitetty auttamaan asiakkaitamme pitämään huolta tuki- ja liikuntaelin terveydestä!

Koulutuksessa opit:

  • Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan teoriaa kehon alueittain
  • Tukiharjoitteiden liiketekniikat kehon alueittain: jalkaterä/ nilkka, lantio/ lonkka, alaselkä, rintakehä, vatsa, lapatuki 
  • Perusliikemallien liiketekniikat: kyykyt, maastavedot, ylävartalon työntavat ja vetävät harjoitteet
  • Valmiit ohjelmat ryhmäliikuntaan (6kk ohjelmat)
  • FasciaMethod Power -tunnin rakenteen ja perusteet sille

Lisätiedot koulutuksesta
Anne Puranen
anne@proftraining.fi tai p. 044-5644878

Tiedustele majoitusta anne-maarit.silpo@varala.fi tai puh. 044 345 9951

Majoitus 1hh 99 € sis. aamupala
Majoitus 2hh 60 € sis. aamupala