• Contrast
    • Layout
    • Font

Varalan Urheiluopistolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki, mikä on merkittävä saavutus Varalan kestävän kehityksen toimenpiteissä. Tämä merkki on osa Visit Finlandin ohjelmaa, joka on suunnattu matkailualan yrityksille ja matkakohteille tarjoten heille konkreettisia työkaluja ja menetelmiä vastuullisen matkailun kehittämiseen. Ohjelma koostuu seitsemästä askeleesta, joiden avulla yritykset voivat kehittää toimintaansa vastuullisempaan suuntaan kansainvälisten standardien mukaisesti. Merkki uusitaan säännöllisesti, mikä varmistaa jatkuvan kehityksen ja päivityksen vastuullisuusvaatimuksiin ​(Visit Finland)​.  

Tämä tunnustus on yksi osa Varalan vastuullisuusohjelmaa, joka ulottuu laajasti ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, kulttuurisen vastuun ja taloudellisen vastuun alueille. 

Kestävä kehitys käytännössä 

Varalan saavuttama STF-merkki heijastaa muun muassa sitoutumista ympäristön suojelemiseen ja sosiaaliseen vastuuseen, mikä tukee myös Unesco-oppilaitoksen roolia ja vastuullisuusohjelman tavoitteita. Tämä merkki ei ainoastaan vahvista Varalan tekemää kestävän kehityksen työtä, vaan myös kannustaa muita toimijoita seuraamaan esimerkkiä vastuullisemman ja kestävämmän toiminnan tiellä. 

Varalan vastuullisuusohjelmassa ympäristövastuu näkyy muun muassa energiankulutuksen vähentämisenä, kestävien hankintojen suosimisena ja jätehuollon tehostamisena. Tällaiset toimenpiteet eivät ainoastaan vähennä Varalan ekologista jalanjälkeä, vaan myös lisäävät opiskelijoiden ja henkilökunnan ympäristötietoisuutta.

Sosiaalinen vastuu näkyy Varalassa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisenä. Opisto pyrkii rekrytoinnissa huomioimaan eri taustoista tulevat ihmiset ja tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun ja työskentelyyn. ​ 

Taloudellisessa vastuussa Varala keskittyy kestävään ja kannattavaan toimintaan, mikä näkyy muun muassa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa ja vastuullisissa hankintapäätöksissä. Tällaiset toimenpiteet tukevat paitsi paikallistaloutta, myös varmistavat opiston pitkäjänteisen menestyksen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen​. 

Suomen ensimmäisenä urheiluopistona Varala haluaa korostaa myös kulttuurillista vastuutaan yhtenä kokonaisuutena. Varala vaalii paikallista perinnettä ja kulttuuria. Se järjestää kulttuurikävelyjä ja muita aktiviteetteja, joilla opiskelijat ja vierailijat voivat tutustua alueen rikkaaseen historiaan ja luontoon. Tällainen toiminta ei ainoastaan rikasta Varalan tarjontaa, vaan myös lisää ymmärrystä ja arvostusta paikallisia perinteitä kohtaan​. 

​Varalan vastuullisuusohjelma osoittaa, että kestävä kehitys on olennainen osa arkea ja tulevaisuuden visiota. Toimenpiteiden kautta Varala on sitoutunut tulevaisuudessa kestävään kehitykseen, jossa jokainen teko ja päätös ohjaa kohti ympäristön, yhteisön ja kulttuurin hyvinvointia. 

Lue lisää Varalan kestävän kehityksen työstä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back to top