• Contrast
    • Layout
    • Font

Varalan Urheiluopisto ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK sijoittuivat kärkisijoille ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta tutkineessa selvityksessä.

Selvitys perustuu ammatillisesta koulutuksesta koottavaan tilastotietoon. Siinä on huomioitu mm. oppilaitosten saama rahoitus, opiskelijapalautteet ja toteutuneet opiskelijavuodet. Selvityksen on tilannut Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry.

Vaikuttavuuden mittarina selvityksessä on saadun rahoituksen suhde opiskelijavuosiin sekä opiskelija- ja työelämäpalautteisiin. Vaikuttavimmat oppilaitokset toteuttavat koulutusta taloudellisesti tehokkaimmin ja saavat hyvät palautteet opiskelijoilta ja työelämältä.

Varalan Urheiluopisto on suurien ja keskisuurien oppilaitoksien listalla kuudentena. Toinen tamperelainen, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK on samalla listalla yhden askeleen edellä viidentenä. (Selvityksen taulukko 7)

Selvityksen mukaan yksityiset koulutuksen järjestäjät saavuttavat keskimäärin paremmat tulokset pienemmillä annetuilla taloudellisilla panostuksilla.

Mistä menestys johtuu?

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin vuonna 2015. Ensin se kohdistui työvoimakoulutukseen, ja myöhemmin ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön myötä rahoitus keveni edelleen.

– Meillä on haettu aktiivisesti ja ennakoiden päivitystä, tehty mm. muutoksia koulutustarjontaan työelämän tarpeiden perusteella, TAKKin rehtori Teppo Tapani toteaa.

– Toimintaa ja arjen tehokuutta on kehitetty rahoituksen muutoksia ennakoiden. Toisaalta linjaksi on valittu, että emme jarruttele vaan päinvastoin olemme halunneet aktiivisesti tarjota koulutusta yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin, arvelee Tapani hyvän sijoituksen taustoista.

– Tilanne on huomioitu ministeriötasolla, ja olemme saaneet täydennyspaikkahauissa kasvatettua opiskelijavuosien määrää. Se on tärkeää alueen yritysten ja koko Pirkanmaan kannalta, kun pystytään kouluttamaan enemmän osaajia mm. työvoimapula-aloille.

Jarruttelulinja ei ole ollut myöskään Varalan valinta.

– Varalan strategiassa koulutus on toiminnan kasvava ydin. Tärkeää on toki ollut, että rahoitus on seurannut kasvua. Liikunta-alan koulutus on vetovoimaista ja osaajien tarve liikunnan ja valmennuksen parissa suuri, muistuttaa rehtori Marjaana Eskelinen.

Pula työntekijöistä näkyy myös liikunta-alan työpaikoilla. Varalan ammatillinen koulutus on kasvanut 38 % vuodesta 2018 vuoteen 2022. Uusia ryhmiä on käynnistetty Satakunnassa, Raumalla ja Porissa, ja palveltu vahvasti edelleen myös paikallista työelämän tarvetta.

– Myös Varalassa koulutuksen jatkuva kehittäminen opiskelija- ja työelämäpalautteen perusteella on keskiössä. Viimeiset vuodet työtä on tehty etenkin työelämäyhteistyön kehittämisessä.

Vuoden 2015 rahoitusleikkaukset vaativat pohtimaan molemmissa oppilaitoksissa koulutuksen toteutusta entistä perusteellisemmin. Koulutuksen laadun ja opiskelijakokemuksen kustannuksella tätä ei kuitenkaan tehty, vaan on etsitty aidosti uudenlaisia tapoja toteuttaa koulutusta tehokkaasti ja vaikuttavasti.

– Meillä tiimioppiminen pedagogisena valintana on osoittautunut erinomaiseksi. Pystymme vastaamaan ketterämmin sekä paikallisen työelämän tarpeisiin että tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämiseen, Eskelinen toteaa.

TAKKin rehtori Teppo Tapani
TAKKin rehtori Teppo Tapani. Kuva: Pasi Tiitola.

Oppisopimuskoulutus on nousukiidossa

Erityisen paljon kysyntää on viime vuosina ollut oppisopimuskoulutuksille. Ne ovat vahvassa nosteessa sekä Varalassa että TAKKissa. Oppisopimus on joustava tapa hankkia osaamista. Sitä hyödynnetään yrityksissä työntekijöiden jatko- ja lisäkouluttamiseen, mutta koko ajan enemmän myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.

Varala ja TAKK tekevät tiivistä yhteistyötä oppisopimusten osalta. Yhteistyössä tamperelaista koulutusosaamista viedään myös ulkomaille. TAKKissa on työperäisen maahanmuuton avauksia menossa Keniaan ja Filippiineille. Ensimmäiset kenialaiset lähihoitajaopiskelijat ovat osin jo oikeissa töissä, ja kesällä aloitti kenialaisten hitsaajaopiskelijoiden ryhmä. Uusia avauksia on tulossa puhtauspalvelualalle, matkailu- ja ravitsemisalalle sekä valimoalalle ja betonielementtiasennukseen.

– Perustan laajentaminen uusille alueille ja monipuolinen tarjonta auttavat meitä reagoimaan muutoksiin nopeasti ja varmistavat, että toiminta jatkuu silloinkin, kun yksi jalka tutisee, Teppo Tapani summaa.

– Keskeistä on henkilöstön halu oppia uutta ja katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Uskallus uudistua ja uudistaa on elinehto. Tavoitetila Varalassa on rakentaa oppiva organisaatio, jolla on kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia yhdessä. Uskomme vahvasti, että siitä syntyy vaikuttavuutta myös jatkossa, vahvistaa Marjaana Eskelinen.


Kuvat

Kansikuva Varalan Urheiluopiston rehtori Marjaana Eskelinen. Kuva: Liikuntamedia, Helena Collin.

Artikkelin kuva TAKKin rehtori Teppo Tapani. Kuva: Pasi Tiitola.


Yhteyshenkilöt

Rehtori Marjaana Eskelinen, Varalan Urheiluopisto, puh. 050 5663 313, marjaana.eskelinen@varala.fi

Rehtori Teppo Tapani, TAKK, puh. 044 7906 520, teppo.tapani@takk.fi


Linkit

Ammatillinen koulutus 2022 – Tilastollinen selvitys ammatillisen koulutuksen järjestämisestä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back to top