Lahjakkuuksien kartoitus

Urheilulahjakkuudet löytyvät suomalaisessa urheilussa pääasiassa lajin oman kilpailujärjestelmän kautta, jossa tärkein kykyjenetsinnän toteuttaja on urheiluseura. Lahjakkuutta arvioitaessa on oltava selvillä mm. lajin vaatimustekijöistä huipputasolla ja toisaalta osattava nähdä kukin lapsi omana yksilönä, omassa kasvuvaiheessa ja omassa kehitysympäristössään.

Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen tavoitteena on olla tukemassa urheiluseuroja niiden valmennus- ja kasvatustyössä tarjoamalla käyttöön työkalu, jonka avulla voidaan osaltaan arvioida nuorten urheilijoiden kehittymistä seuravalmennuksessa. Tässä lahjakkuuksien kartoitusprosessissa keskeisimpiä arvioitavia tekijöitä ovat lajitaito ja lajitulos sekä fyysiset perusominaisuudet (nopeus, voima ja kestävyys). Lisäksi lahjakkuutta arvi­oitaessa huomioidaan myös lapsen antropometriaan liittyvät rakenteelliset tekijät ja biologisen iän arviointi, psyykkiset ominaisuudet sekä harjoittelun (kuormituksen) aikaisempi määrä, teho ja laatu.

Paras tulos lahjakkuutta arvioitaessa saadaan toistamalla antropometrisiin mittauksiin perustuvaa biologisen iän arviointia sekä lajitaidon ja fyysisten perusominaisuuksien testejä useita kertoja lapsuus- ja kasvuiän eri vaiheissa. Vain näin voidaan arvioida mm. lajitaidon ja perusominaisuuk­sien kehittymisnopeutta, joka voi olla jopa absoluuttista tulosta tärkeämpi tieto arvioinnin kannalta. Säännöllisen kehon antropometrisiin mittauksiin perustuvan biologisen iän arvioinnin kautta voidaan harjoittelua yksilöllistää kasvu- ja kehitysvaiheen mukaisesti. Lahjakkuusarviointi on mieluummin 2-3 vuotta kestävä prosessi kuin yksittäinen mittaustapahtuma. Kuormittaminen ja harjoittelu ovat olennainen osa tätä prosessia.

Lahjakkuuksien Kartoitus

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Urheilijatestit
Marko Haverinen, testauspäällikkö, puh. 044 3459 957
sähköposti: etunimi.sukunimi@varala.fi

– Nopeus: 50 m juoksu
– Nopeusvoima: 5-loikka 2 askeleen vauhdilla
– Nopeusvoima: kuntopallon (2 kg) heitto alhaalta eteen
– Lihaskestävyys: sisupunnerrus
– Liikkuvuus: lapakääntö, haaraistunnassa eteentaivutus
– Kestävyys: kestävyyssukkulajuoksu
– Lihastasapaino-testistö

Ominaisuustesti: 11–16-vuotiaiden urheilijoiden monipuolisuustesti. Lisäksi Pro-osa tarjoaa mahdollisuuden syventyä lihastasapainon laadulliseen arviointiin.

Ominaisuustesti antaa palautetta

– nopeudesta
– nopeusvoimasta
– liikkuvuudesta
– lihaskunnosta
– kestävyydestä

– Tasapainoilu takaperin
– Esteen yli kinkkaus
– Sivuttaishyppely
– Sivuttaissiirtyminen
– Heitto-kiinniottoyhdistelmä

Taitovalmiustesti: Taitovalmiustestillä mitataan kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä arvioidaan välineenkäsittelytaitoja. Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille tietoa testatun valmiuksista edetä vaativampien motoristen taitojen opetteluun ja niissä kehittymiseen.

Testi osoittaa myös mahdolliset kehittämistarpeet mm.:
– molemminpuolisuudessa
– kokonaiskoordinaatiossa
– eri liikkumissuuntien, -tasojen ja -rytmien käytössä
– keskilinjan ylityksissä
– hyppytekniikassa
– alaraajojen nopeusvoimaominaisuuksissa
– liikenopeudessa
– dynaamisessa tasapainotaidossa
– havaintomotorisissa taidoissa, kuten etäisyyden ja nopeuden arvioinnissa sekä suunnan hahmottamisessa
– yläraajojen voimassa.

Testi pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin (Körperkoordinationstest für Kinder).

– Antropometria ja biologisen iän arviointi
– Nopeus: 20 m lentävä (askelanalyysi)
– Nopeusvoima (alavartalo): kevennyshyppy
– Nopeusvoima (ylävartalo): heittoporttitesti
– Maksimivoima: isometrinen jalkojen ojennus
– Kestävyys: kestävyyssukkulajuoksu

Mallipäivä Kasva urheilijaksi ominaisuus- ja taitovalmiustestien sekä biologisen iän arvioinnin toteuttamisesta osana leiritystä

1. päivä (lauantai)

13.00-13.30 Alkuinfo
14.00-17.00 Kasva urheilijaksi ominaisuus- ja taitovalmiustestit sekä biologisen iän arviointi
17.00-18.00 Päivällinen
18.30-20.00 Ohjattu liikunta / lajitreeni
20.30-21.00 Iltapala
21.00-22.00 Yhteinen illanvietto

2. päivä (sunnuntai)

Aamiainen
9.00-10.00 Ominaisuus- ja taitovalmiustestien sekä biologisen iän arvioinnin purku
10.00-11.30 Ohjattu liikunta / lajitreeni
12.00-13.00 Lounas
13.00-14.00 Harjoitusohjelmien jako
Kotiinlähtö

Tutustu lisää kasvaurheilijaksi.fi -palveluun.