Kehittymisen seurannan testipatteristot

Antropometria ja kehonkoostumus

Voima-nopeusominaisuudet

Nopeuskestävyys

Kestävyys

Liikkuvuus ja lihastasapaino

Lajitekniikka- ja liike- ja kilpailuanalyysit

Laboratoriopalvelut