Ainone Balance

Ainone Balance® on erittäin käyttäjäystävällinen sovellus tasapainon mittaamiseen.

Tasapainoa tarvitaan paitsi kaikessa arjen toiminnassa kuten liikunnassa, työnteossa, pelattaessa ja leikittäessä tai vain päätä käännettäessä, myös huippu-urheilussa tai kun lapsi opettelee liikkumaan. Heikon tasapainon syynä voivat olla ortopediset ongelmat, ikääntyminen tai neurologiset sairaudet.

Tasapainon säätely on aivojen ja keskushermoston laajan verkoston koordinaation tulosta.

Aivot ja keskushermosto vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn ja näin ollen myös merkittävästi tasapainojärjestelmän kykyyn sekä kehon hallintaan. Näillä on puolestaan yhteys myös työkykyyn, työterveyteen, työssä jaksamiseen sekä palautumiseen. On myös suositeltavaa keskittyä entistä enemmän siihen, miten uupuminen ja univaje vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn sekä niiden yhteydestä kohonneeseen tapaturmariskiin.

Ainone Balance -mittaussovelluksen avulla arvioidaan tasapainoa yksinkertaisesti ja nopeasti

Mittausta voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • Kuntoutumisen seurantaan
    Tasapainon mittaaminen auttaa arvioimaan toimintakyvyn kehittymistä loukkaantumisen jälkeisessä kuntoutumisessa. Tarkat, numeeriset tulokset auttavat kehittämään tai muuttamaan hoitosuunnitelmaa. Konkreettiset tulokset myös motivoivat ja sitouttavat potilasta, sekä havainnollistavat kuntoutuksen kehityksen.
  • Ikäihmisten toimintakyvyn arviointiin
    Tasapainon mittaaminen auttaa tunnistamaan sen heikkenemisen ikääntyessä. Tutkimusten mukaan tasapainoa arvioimalla voidaan tunnistaa piirteitä, jotka voivat olla yhteydessä ikääntymiseen tai sairauksiin. Esimerkiksi Alzheimerin taudin alkuvaiheessa tasapainon heikentyminen voi kognitiivisen suoriutumisen ohella olla yksi tekijä, jolla tauti voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa.
  • Urheiluvalmennukseen
    Urheilijan tasapainon mittaamista voi hyödyntää muun muassa urheilijan suorituskyvyn tai loukkaantumisesta kuntoutumisen arvioimisessa. Saatuja tuloksia voidaan myös hyödyntää harjoittelun suunnittelussa sekä esimerkiksi tunnistaa urheilijan toiminnallisia puolieroja. Arvio antaa arvokasta tietoa urheilijan toimintakyvystä esimerkiksi alaraajavammojen tai aivotärähdyksen tunnistamisessa sekä niistä toipumisesta.

Hinta
Mittaus ja henkilökohtainen palaute- ja sparrauskeskustelu 45 min 85 €/hlö (+alv 24 %)
Mittaus ja palautekeskustelu ryhmässä 65 €/hlö (+alv 24 %)

Tiedustelut

Nordström Tupu
Liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija
+358 44 3459 952
sähköposti: tupu.nordstrom(at)varala.fi