Yleisesittely

Varalan valmennuskeskuksen testausasemapalvelut kokonaisvaltaisen urheiluvalmennuksen tukena

Urheilijatestaus ja harjoittelun seuranta ovat olennainen osa kokonaisvaltaista urheiluvalmennusta läpi urheilijan uran – seurannan sisällöt ja tavoitteet vaihtelevat urheilijan polun vaiheita mukaillen. Harjoittelun seurannan kokonaisuutta toteutetaan yksilö- ja lajikohtaisesti painopisteen muuttuessa lahjakkuuksien kartoituksesta kehittymisen seurantaan ja edelleen kuormituksen seurantaan urheilijan uran edistyessä lapsuusvaiheesta valintavaiheeseen ja edelleen kohti huippuvaihetta.

Lapsuusvaiheessa (n. 10-14-vuotiaat) kehittymisen seuranta painottuu tyypillisesti lajin taustalla olevien perusominaisuuksien testaamiseen ja sen yhteydessä toteutettavaan lahjakkuuksien kartoitukseen ja biologisen iän arviointiin. Keskeistä on arvioida urheilijan kasvun ja kehityksen vaiheita harjoittelun sisällön ja kuormittavuuden sekä vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmista.

Valintavaiheessa (n. 15-19-vuotiaat) kehittymisen seurannan painopiste siirtyy yleensä lajiominaisuuksien testaamisen suuntaan. Kuormittumisen ja palautumisen seuranta tulee mukaan osaksi päivittäisvalmennusta erityisesti lajin harjoitusmäärien ja tehojen lisääntyessä, jotta pystytään huomioimaan terveyden edistäminen ja vammojen ennaltaehkäisy aikaisempaa paremmin.

Huippuvaiheessa (n. 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat) kehittymisen seurannan lisäksi erityisen tärkeään rooliin nousee kuormittumisen ja palautumisen seuranta, jota toteutetaan tiiviinä osana päivittäisvalmennusta tavoitteen ollessa valmennusprosessin edistymisen seuranta, terveyden edistäminen ja hallitsemattomien ylikuormitustilojen sekä vammojen ennaltaehkäisy.

Yksittäiselle urheilijalle, urheiluseuralle tai lajiliitolle voidaan rakentaa systemaattinen testausjärjestelmä ja urheilijan seurantapolku eri ikävaiheisiin. Testipatteristojen sisällöt valitaan ja luodaan yhteistyössä urheilijan, seuran tai lajiliiton sekä Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Testipatteristoissa huomioidaan lajiliiton valtakunnalliset testisisällöt sekä lajivaatimusten ja biologisen kasvun ja kehityksen mukainen testaaminen eri ikävaiheissa palvellen ko. ikävaiheen mukaista harjoittelua.

Harjoittelun Seuranta

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Urheilijatestit
Marko Haverinen, testauspäällikkö, puh. 044 3459 957
sähköposti: etunimi.sukunimi@varala.fi