Työhyvinvointi

Varalan Urheiluopiston hyvinvointipalvelujen lähtökohtana on vaikuttavuus, kokonaisvaltaisuus sekä asiakaslähtöinen ja tavoitteiden mukainen suunnittelu ja toteutus.

Varala tarjoaa työhyvinvointiin kolme erilaista ohjelmakokonaisuutta. Olennaista on ensin ymmärtää yrityksen työhyvinvoinnin haasteet ja tarpeet, joiden pohjalta suunnittelemme ohjelmakokonaisuuden yhdessä yrityksen ja mahdollisesti asiakkaan työeläkevakuutusyhtiön kanssa.

Ohjelmakokonaisuuksien teemat vaihtelevat tarpeen mukaan mm:

  • – Stressin ja palautumisen tasapaino
  • – Mielen hyvinvointi
  • – Ravitsemus
  • – Kehonhuolto
  • – Arkiaktiivisuus

Kysy lisää

Salmi Jari
+358 44 3459 928
jari.salmi(at)varala.fi

Tuupola Maria
+358 40 5470 456
maria.tuupola(at)varala.fi

Nordström Tupu
+358 44 3459 952
tupu nordstrom(at)varala.fi

Suni Minni
+358 40 740 5325
minni.suni(at)varala.fi

 

Pyydä tarjous tarjoamistamme hyvinvoinnin palveluista alla olevan linkin kautta.

jätä tarjouspyyntö

Hyvinvoinnin vaikuttavuus

Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät vuosittaiset kustannukset ovat Suomessa huomattavat: vuositasolla 41 miljardia euroa.* Ongelmat koskettavat jollakin tasolla lähes kaikkia työpaikkoja. Eniten ongelmia aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, verenpaine- ja sokeritauti sekä mielenterveysongelmat.

Yritys saa hyvinvointiin investoimansa pääoman takaisin noin kuusinkertaisena.** Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen arvokkain voimavara. Hyvinvointia rakentavat toimenpiteet edistävät terveyttä, työssäjaksamista ja työkykyä. Kun työntekijä voi hyvin, on hän tuottava. Sairauspoissaolot vähenevät ja hän käyttää vähemmän työterveyspalveluita kuin huonosti voiva työntekijä.

* TTL tiedote 26/2013 Työolot ovat parantuneet mutta sirpaloituva työ uhkaa työhyvinvointia http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote26_2013.aspx
**Larry S.Shapman, (2012) Meta-Evalution of Worksite Health Promotion Econmic Return Studies: 2012 Update. American Journal of Healt Promotion: March/April 2012, Vol. 26, No.4