Työhyvinvointi

VARALAN HYVINVOINTIPALVELUT – jotta työyhteisösi voisi paremmin

Työhyvinvoinnin kulmakivet Varalassa:

Vaikuttavuus, Kokonaisvaltaisuus, Digitaalisuus, Kumppanuudet

Hyvinvoinnin vaikuttavuus

Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät vuosittaiset kustannukset ovat Suomessa huomattavat: vuositasolla 41 miljardia euroa.* Ongelmat koskettavat jollakin tasolla lähes kaikkia työpaikkoja. Eniten ongelmia aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, verenpaine- ja sokeritauti sekä mielenterveysongelmat.

Varalan hyvinvointiohjelmassa lähtökohtana on ymmärtää yrityksen henkilöstön haasteet ja tarpeet. Tämän tiedon pohjalta räätälöimme asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen kokonaisuuden hyvinvointivalmenuksen sisällöksi.

Yritys saa hyvinvointiin investoimansa pääoman takaisin noin kuusinkertaisena.** Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen arvokkain voimavara. Hyvinvointia rakentavat toimenpiteet edistävät terveyttä, työssäjaksamista ja työkykyä. Kun työntekijä voi hyvin, on hän tuottava. Sairauspoissaolot vähenevät ja hän käyttää vähemmän työterveyspalveluita kuin huonosti voiva työntekijä.

* TTL tiedote 26/2013 Työolot ovat parantuneet mutta sirpaloituva työ uhkaa työhyvinvointia http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote26_2013.aspx
**Larry S.Shapman, (2012) Meta-Evalution of Worksite Health Promotion Econmic Return Studies: 2012 Update. American Journal of Healt Promotion: March/April 2012, Vol. 26, No.4

STEP BY STEP -MENETELMÄLLÄ

Henkilöstöterveyden riskikartoitus:

– 35 min/ henkilö
– Suoritetaan työpaikalla
– Sisältää kliinisiä mittauksia ja kyselyjä
– Henkilökohtainen raportti
– Yritystason raportti
– Ja/tai Firstbeat -hyvinvointianalyysi

Varalan hyvinvoinnin polku, hyvinvoinnin kehittämisen osa-alueet:

1. Ravitsemus
– Ravitsemusvalmennus työpaikalla
– Ravitsemus painotteinen tyhy-päivä Varalassa
– MealLogger

2. Liikunta
– Liikuntavalmennus työpaikalla
– Liikuntapainotteinen tyhy-päivä Varalassa
– Movendos mCoach etävalmennuspalvelu

3. Työssä jaksaminen
– Työssäjaksamisen tuki työpaikalla
– Työssäjaksamisen työkaluja ryhmälle Varalassa

Henkilöstöterveyden seuranta:

– 35 min/ henkilö
– Suoritetaan työpaikalla
– Sisältää kliinisiä mittauksia ja kyselyjä
– Henkilökohtainen raportti
– Yritystason raportti
– Ja/tai Firstbeat -hyvinvointianalyysi

Pyydä tarjous tarjoamistamme hyvinvoinnin palveluista alla olevan linkin kautta.

Pyydä tarjous

 

HYVINVOINTIMITTAUKSET

> Firstbeat-hyvinvointianalyysi

> Aktiivisuusmittaus

FYYSISEN KUNNON TESTIT

> Tanita-kehonkoostumismittaus

> Energiatesti – kuinka energinen olet?

> Kynnystesti

OMAVALMENTAJAPALVELUT

> Omavalmentajapalvelu

> Meal Logger -ravitsemusohjaus

Kysy lisää

Jari Salmi 044 3459 928
Tupu Ahonen 044 3459 952

Kumppanuudet

suomen kurssiakatemia logo