Testaus

Testaus

Varalan Urheiluopiston testausasema tarjoaa palveluita yksityishenkilöille, ryhmille ja yrityksille. Niin kunto- ja terveysliikkujat, kilpakuntoilijat kuin eri lajien huippu-urheilijatkin.

Testausasemapalvelut pitävät sisällään monipuoliset mahdollisuudet terveydentilan, kehon koostumuksen, lihastasapainon, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon sekä hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn selvittämiseksi.

Varalan Urheiluopiston testausaseman vahvuudet ja samalla toimintaa ohjaavat arvot ovat seuraavat:

Testausta ei nähdä yksittäisten toimenpiteiden eli testien suorittamisena vaan pidempiaikaisena ja kokonaisvaltaisena prosessina.

Yksilön ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja hänet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon testausprosessin aikana.

Mitattavat ominaisuudet muuttujineen ja käytettävät testausmenetelmät valitaan tarkoituksenmukaisesti yksilön taustat, tarpeet ja odotukset huomioiden.

Testien tulkinnassa ja palautteenannossa otetaan tarkoituksenmukaisesti huomioon asiakkaan lähtökohdat ja elämäntilanne.

Käytettävät testit, testimenetelmät ja testilaitteet on valikoitu sen perusteella, että niiden on todettu mittaavan luotettavasti ja toistettavasti juuri haluttua ominaisuutta.

Testattavien pienryhmien koot pidetään mahdollisimman pieninä, mikä mahdollistaa luotettavammat testitulokset, yksilöllisyyden ja turvallisuuden paremman huomioimisen testaustilanteessa ja laadukkaamman palautteenannon verrattuna voimakkaaseen massatestaukseen.

Testiin valmistautuminen ohjeistetaan etukäteen suullisesti ja kirjallisesti – edeltävä toiminta pyritään näin vakioimaan mahdollisimman hyvin.

Testit suoritetaan tarkasti ja kontrolloidusti kuntotestaajan valvonnassa.

Tulosten tulkinta ja johtopäätökset käydään läpi henkilökohtaisesti tai ryhmäpalautteena mahdollisimman pian testaustapahtuman jälkeen.

Esitiedot terveyskyselyineen kerätään ennen testiä testauksen vasta-aiheiden kartoittamiseksi (mm. akuuttien sairauksien poissulkeminen ja testaustilanteessa ilmenevien terveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Ennen testiä käydään huolellisesti läpi testauksen kulku ja testiin liittyvät mahdolliset riskitekijät sekä se, miten niiden välttämiseen on varauduttu.

Kaikki asiakkaan testaajille luovuttama tieto on luottamuksellista eikä sitä luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan omaa suostumusta.

Asiakaskokemuksia ja -tapahtumia testaamiseen liittyen

Happoja ja millejä

Vuorenvalloitus

Nokian Renkaat Tough Mudder -tapahtumassa Lontoossa