Yläkoululeiritys

 

Huom! kesällä yläkoululeiriläisille

Fysiikkavalmennuksen teholeiri yläkouluikäisille

 

Varalan Urheiluopistolla järjestetään yläkouluvalmennusta 7-9 luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa.

Valmennus toteutetaan yhdessä Tampereen Urheiluakatemian, Hämeenlinnan Urheiluakatemian ja Satakunnan Urheiluakatemian sekä lajiliittojen kanssa.  Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen.

Varalan Urheiluopisto tarjoaa erinomaiset olosuhteet päivittäiselle harjoittelulle, hyvät valmennuksen tukipalvelut sekä monipuolista tukea opintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Leirityksessä yhdistetään tavoitteellinen koulunkäynti ja päivittäisen urheilutoiminnan kehittäminen leiritystoiminnan avulla. Toimintaa on toteuttamassa eri tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävä on tarjota tukea kokonaisvaltaisesti nuoren urheilijan arkipäivään. Leirillä opetellaan taidot ja tuodaan työkalut taitojen kehittämiseen ja niitä harjoitellaan ja toteutetaan leirien välisellä ajalla jokapäiväisessä arjessa.

Tarkoituksena on tukea urheilijan ympärillä olevaa tukiverkostoa, eli kehitystyötä tehdään urheilijan lisäksi yhteistyössä kodin, koulun ja seuran kanssa.

Leirityksen päälajeina ovat pesäpallo, lentopallo ja hiihto. Lajiryhmien lisäksi tarjoamme yleisvalmennusryhmän, joka on avoin kaikille eri lajien urheilijoille. Siinä ryhmässä valmennus perustuu entistä monipuolisempaan urheilijan perustaitojen kehittämiseen, jolla luodaan kestävämpää ja monipuolisempaa pohjaa jokaisen oman lajin harjoittamiseen.

Leirin sisältö

Leirin jokaisena päivänä on varattu reilusti aikaa koulutehtävien tekemiseen. Samalla nuorta kasvatetaan jo yläkouluiässä itsenäiseen opiskeluun ja vastuun ottamiseen myös opiskelujen osalta. Tällä halutaan valmistaa nuoria 2. asteen opintoihin ja mahdollisesti hakeutumiseen 2. asteen urheiluakatemiatoimintaan. Tiiviillä yhteistyöllä koulujen kanssa opiskelut eivät pääse kärsimään leiritysten takia, leirille osallistumisen ehdoton edellytys on opiskelujen hoitaminen laadukkaasti.

Elämäntaidot ovat toinen selkeä sisältökokonaisuus. Psyykkinen valmennus, ravinto, uni ja lepo ovat urheilun näkökulmasta erittäin tärkeitä osa-alueita. Myös ns. arjen hallintaa kehitetään systemaattisesti leirityksen aikana. Valtakunnallisen yhteistyön ansiosta leirityksessä on käytettävissä Suomalainen huippuosaajien verkosto myös elämäntaitojen opettamisessa.

Urheilullisen puolen kehittämisessä on jakautunut monipuoliseen ominaisuuksien kehittämiseen sekä lajiharjoitteluun. Motoriset perustaidot ja fyysiset ominaisuudet ovat kehittämisen kohteena kaikkien lajien urheilijoiden kanssa. Lajitaitoihin tuovat oman osaamisen käyttöön eri lajien ammattivalmentajat.

Leiri ajankohdat lajeittain

Lentopalloilijoille suunnattu yläkoululeiritys

LEIRIVIIKOT
Seuraavat leiriajankohdat päivitetään näille sivuille kesän aikana.

Hinta

249 euroa/ leiri. (Sisältää täysihoidon, valmennuksen ja ohjauksen, leirin valmennukseen liittyvät materiaalit, henkilökohtaiset ohjeet harjoitteluun, sekä yövalvonnan, sekä tapaamiset vanhemmille.)

lisätiedot:
tiia.hautala@varala.fi

Hakeminen

Haku aukeaa syksyllä 2017

Hiihtäjille suunnattu yläkoululeiritys

Lajileirit 5 x 5 päivää (ma-pe). Leirit muodostavat kokonaisuuden erilaisilla sisällöillä.
1.Vk 21    22-26.5.2017, Varala
2.Vk 30    24-28.7.2017, Jämi
3.Vk 36    4-8.9.2017, Varala
4.Vk 43    23-27.10.2017, Jämi
5. Vk 2     8-12.1. 2018, Jämi

” Yläkoululeiritys tukee nuoren hiihtäjän valmentautumista ja urheilijana kasvamista tärkeässä ikävaiheessa. Leiritys on osa maastohiihdon urheilijan polun vaihe,  joka antaa hyvät eväät nuorelle hiihtäjällä kilpaurheiluun aina huipulle saakka”
– Eero Hietanen, maastohiihdon valmennuspäällikkö, Suomen Hiihtoliitto

Hakeminen

Haku leirille on päättynyt

 

Hinta

285 euroa/ leiri

2-Alueen Leiritys

2-Alueen leiriys järjestetään samaan aikaan yläkoululeirin kanssa.

Leiritys on tarkoitettu 15-vuotta ja siitä vanhemmille tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille.

Valmennus toteutetaan yhdessä Tampereen Urheiluakatemian valmentajien ja Suomen Hiihtoliiton nimeämien valmentajien  johdolla. Leirityksen tavoitteena on arjenhallinnan ja urheilun yhdistäminen. Leirityksessä painotetaan myös elämänhallinnallisia asioita urheilemisen tukena.

 

 

Pesäpallon yläkoululeiritys

Lajileirit 4 x 4 päivää (ma-to) jalkapallo, pesäpallo, muiden lajien urheilijoille yhteinen ryhmä.
Leirit muodostavat kokonaisuuden erilaisilla sisällöillä.

Seuraavat leiriajankohdat päivitetään näille sivuille kesän aikana.

Hinta

majoituksella  249 euroa/ leiri

Hinnat sisältävät täysihoidon, valmennuksen ja ohjauksen, leirin valmennukseen liittyvät materiaalit,
henkilökohtaiset ohjeet harjoitteluun, sekä yövalvonnan sekä tapaamiset vanhemmille.

Huom.

Pesäpalloilijoiden haku leirille tapahtuu pesäpalloliiton sivujen kautta: http://www.pesis.fi/koulutus/ylakoululeiritys/

Yläkoululeiritys

Forssan ja sen lähialueen kuntien 7.-9.-luokkalaisille suunnattu yläkoululeiritys

Hae leiritykseen

 

Lisätietoja leirityksistä

Tiia Hautala, tiia.hautala@varala.fi

Lajivalmentajat:

pesäpallo: Juha Antikainen 040 5350 337, juha.antikainen@varala.fi
hiihto: Ville Pirttijoki p. 0408242141
lentopallo: Oskar Muurinen

leiriviikko suunnitelma

Yläkoululeiritys sisällöt 2016-17

tiedote opiskelusta