Fysiikkavalmennus

Nykyaikaisessa urheiluvalmennuksessa lajin taustalla olevat perusominaisuudet – nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus ja taito – täytyy olla riittävän hyvällä tasolla, jotta ne mahdollistavat lajiominaisuuksien, lajitaidon ja näin ollen lajin suorituskyvyn kehittämisen täyteen potentiaaliinsa.

Varalan urheiluopiston valmennuskeskus tarjoaa harjoitteluun liittyviä valmennuspalveluja, joiden tavoitteena on auttaa urheilijoita, valmentajia ja seuroja kehittämään perus- ja lajiominaisuuksia sekä lajitaitoa urheilijan biologisen kasvun, vahvuuksien ja kehittämisenkohteiden mukaisesti.

Varalan valmennuskeskuksella ja Tampereen Urheiluakatemialla on valtakunnallinen urheilun kehittämistehtävä terveyden edistämisen ja vammoja ehkäisevän harjoittelun kehittämisessä.

Nämä sisällöt kuuluvat olennaisena osana valmentajiemme osaamiseen. Varmista lajisi suorituskyvyn kehittyminen ja hyppää mukaan Varalan valmennuskeskuksen tarjoamiin harjoittelun valmennuspaketteihin.

Harjoittelu

Kestävyysharjoittelu

Kestävyysharjoittelu kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä aineenvaihduntaa ja tarjoaa perustan eri lajien harjoittelulle. Riittävä aerobinen peruskunto tukee palautumista ja mahdollistaa tehokkaan harjoittelun myös voima- ja nopeuslajeissa. Kestävyyslajeissa taas kestävyyden eri osa-alueet korostuvat lajin vaatimusten mukaisesti. Arkiliikunnan vähentyessä kestävyysharjoittelun merkitys korostuu erityisesti nuorilla urheilijoilla.

Varalan valmennuskeskuksen kestävyysvalmennus toteutetaan lajin lähtökohdista monipuolisesti kestävyysharjoittelun eri osa-alueita (peruskestävyys, vauhtikestävyys, maksimikestävyys, nopeuskestävyys) hyödyntäen. Valmennuksessa voidaan keskittyä kestävyysominaisuuksien tai lajikestävyyden kehittämiseen. Varalan valmennuskeskuksesta löytyy laajasti asiantuntemusta myös kestävyyskunnon testauksesta, jota voidaan käyttää yksilöllisen harjoittelun tukena.

Nopeus- ja kimmoisuusharjoittelu

Nopeutta kehitetään tekemällä suorituksia maksimaalisella nopeudella suurta tahdonvoimaa käyttäen, mutta tärkeässä roolissa on myös nopeuden taustaominaisuuksiin vaikuttaminen. Näitä nopeutta tukevia tekijöitä ovat mm. rentous, nopea voimantuotto ja ennen kaikkea oikea suoritustekniikka. Nopeusharjoittelussa kehitetään nopeuden lajeja: reaktio- ja räjähtävää nopeutta, sekä liikenopeutta ja nopeustaitavuutta lajianalyysin ohjaamana, sekä kehitysvaihe ja harjoitustausta huomioiden.

Kimmoisuusharjoittelu on erinomainen tapa kehittää räjähtävyyttä, elastisuutta ja koordinaatiota. Se on paljon käytetty harjoitusmuoto monen lajin oheisharjoittelussa, mutta siinäkin johtoajatuksena on oikea suoritustekniikka. Oikea tekniikka on paitsi turvallinen, myös mahdollisimman tehokas voimantuoton kannalta.

Varalan valmennuskeskuksen valmentajat toimivat useiden eri lajien parissa nopeus- ja kimmoisuusharjoittelussa, mm. jalkapallossa, jääkiekossa, pesäpallossa ja kamppailulajeissa, sekä Tampereen Urheiluakatemiassa.

Taitoharjoittelu

Taitoharjoittelu perustuu perusliikkumistaitojen: tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen monipuoliseen hallintaan ja kehotaitavuuden tiedostamiseen. Vahva ja monipuolinen perusta mahdollistaa lajitaitojen ja tekniikoiden optimaalisen oppimisprosessin. Vahva voimakeskus, puhtaat kehon linjaukset ja monipuoliset liikuntakykyisyys ominaisuudet ovat taitoharjoittelun ytimessä.

Tarjoamme valmennuskeskuksessamme monipuolisen taitoharjoittelu valmennuksen asiantuntijan opastuksella. Yhteistyössä lajivalmentajien kanssa mahdollistamme yksilöiden kehontuntemuksen ja liikuntakykyisyyden, joka vahvistaa lajitaitoja sekä ennaltaehkäisee vammariskiä.

Varalan valmennuskeskus tarjoaa säännöllistä kehontaitavuus valmennusta akatemiaurheilijoille. Taitoharjoittelu valmennus on käytössä lajiliittojen ja seurojen vuosittaisissa leirityksissä. Lisäksi valmennusosaamisen vahvistaminen taitoharjoittelussa on osana valmentajakoulutusta.

Lajiharjoittelu ja -tehokkuus

Fysiikka- ja lajiharjoittelua yhdistelemällä lajitaidot ja –tekniikka sidotaan perusominaisuuksien kehittymiseen. Tämänkaltainen harjoittelu on ratkaisevassa asemassa lajin optimaalisen suorituskyvyn eli lajitehokkuuden kehittämiselle. Lajitehokkuuden kehittäminen vaatii lajianalyysiin pohjautuvaa tietotaitoa, jolloin olemassa olevat perusominaisuudet saadaan valjastettua hyvällä hyötysuhteella paremmin lajin käyttöön. Lajitehokkuus vastaa kysymykseen: ”miten hyvä fysiikkatulos saadaan muutettua tulokseksi lajissa?”

Varalan urheiluopiston valmennuskeskus tarjoaa osaamista monien eri lajien yhdistelmäharjoittelun optimoimiseksi ja tätä kautta omien ennätysten rikkomiseen.

Voimaharjoittelu

Monipuolisella voimaharjoittelulla kehitetään tavoitteen mukaisesti lihasvoimaa, lihaskestävyyttä sekä räjähtävää voimantuottoa. Voimaharjoittelua tehdään omalla kehon painolla tai lisäpainojen kanssa. Oikein suunniteltu ja suoritettu voimaharjoittelu toimii myös kehon hahmottamisen, lihaskoordinaation sekä aktiivisen liikkuvuuden harjoittamiseen. Oikeat nostotekniikat korostuvat, kun nostetaan suuria kuormia tai tehdään maksimaalista tehoa vaativia nopeusvoimasuorituksia.

Varalan valmennuskeskuksen voimaharjoittelun perustana on VoimanPolku – ohjelma (voimanpolku.info ja applikaatio: AppStore, Google Play).  Valmentajamme ovat mukana usean lajin fysiikkavalmennuksessa eri ikäluokissa mm. jääkiekossa, jalkapallossa, salibandyssä sekä pesäpallossa, ja vastaavat Tampereen Urheiluakatemian fysiikkavalmennuskokonaisuudesta.


Ota yhteyttä:

Tatu Peltonen
+358 44 345 9905
tatu.peltonen@varala.fi