Oppisopimus

Varalan Urheiluopisto on oppisopimuskoulutusta järjestävää oppilaitosta.

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella kaikkiin Varalan Urheiluopistossa järjestettäviin ammatillisiin tutkintoihin. Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen. Koulutuksesta suurinosa tapahtuu työpaikalla, työssä oppien. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja, tietopuoliset opinnot opiskellaan oppilaitoksessa. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään. Yrittäjänä tarvitsee ohjaajakseen mentorin. Mentorina toimii toinen kokenut yrittäjä.

Mitä oppisopimus on?

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon tai koulutukseen. Varalassa toteutettava koulutus täydentää työssä oppimista. Oppisopimuskoulutuksessa hankitaan puuttuva osaaminen.

Oppisopimuskoulutus on työpaikan ja oppilaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettävää koulutusta. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen ja tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Oppisopimuksena voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt, yläikärajaa ei ole.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja. Teoriaopetus oppilaitoksessa tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpäiviltä työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Muutoinkin oppisopimuskoulutuksessa pätevät normaalin työsuhteen edut ja valvollisuudet, kuten lomat.

Oppilaitoksessa opiskeltavien teoriapävien aikana Varala maksaa oppisopimusopiskelijalle opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Opintososiaalisiin etuuksiin kuuluvat mm. päiväraha ja matkakorvaus.

Oppisopimuskoulutuksen kesto vaihtelee suoritettavien opintojen ja aiemman osaamisen mukaan.

Työnantajalle oppisopimus on mahdollisuus kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöään tai rekrytoida ja kouluttaa uusia osaajia.

OPPISOPIMUSKOULUTUS ON HYVÄ VAIHTOEHTO, KUN

  • koulutetaan henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin
  • työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus
  • halutaan kehittää työntekijän ammattitaitoa ja osaamista
  • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
  • voidaan tarjota työttömälle mahdollisuus työsuhteeseen ja ammatillisen koulutukseen
  • yrittäjänä toimiva haluaa itse aloittaa opiskelun
  • koulutetaan sukupolvenvaihdoksessa jatkajaa yritykselle.

Osaamisen hankkimisen suunnitteluun, oppisopimuksen edellytysten varmistamiseen ja oppisopimuksen solmimiseen osallistuvat Varalan Urheiluopiston edustaja, työnantaja/työpaikkaohjaaja ja opiskelija

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (HOKS)
Varalan Urheiluopisto tekee opiskelijalle HOKSin ennen oppisopimuksen solmimista. HOKS on oppisopimuksen liitteenä, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja vahvistavat allekirjoituksin. HOKSissa sovitaan puuttuvan osaamisen hankkimisesta sekä aikaisemmin osoitetun ja hankitun osaamisen hyväksymisestä osaksi suoritettavaa tutkintoa sekä erityisen tuen tarve. HOKSiin kirjataan vastuullinen  työpaikkaohjaaja, ja Varalan Urheiluopiston kouluttaja sekä opiskelijan keskeiset työtehtävät. Lisäksi HOKSiin kirjataan suoritettava tutkinto ja tutkinnon osat, näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt, arvioijat sekä näytön järjestäjä, jos se on joku muu koulutuksen järjestäjä kuin Varalan Urheiluopisto. Oppisopimusopiskelijan opinnot toteutuvat HOKSin mukaisesti. Sen toteutumista ja edistymistä seurataan ja sitä muutetaan tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

opsoopas_varala-kansi

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jani Nieminen, koulutustarkastaja
puh. 044 7906 412

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varala.fi

Tutustu lisää

Oppisopimus opiskelijalle

Oppisopimus työnantajalle

Yrittäjän oppisopimus