Liikunnan osaamisala

Liikunnan ammattitutkinto on aikuisille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinto soveltuu liikunta-alan ammattilaisille tai alalle pyrkiville sekä heille, jotka käyttävät liikuntaa oppimisen välineenä esimerkiksi päiväkodissa, iltapäiväkerhossa tai koulussa. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä varsinaisesti aiempia opintoja, mutta ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö jolla on alan perustiedot ja -taidot sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja, pystyy suoriutumaan tutkinnosta.

Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti näytöillä käytännön työssä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon suorittajan opintopolku on yksilöllinen. Henkilökohtaistamisen kautta koulutuksen sisältö ja laajuus vaihtelevat.


Varala perhesportti, 
Lapset kiipeilemässä puolapuissa

LIIKUNNAN OSAAMISALA l 150 OSP
Liikuntaneuvoja (AT)

Valinnaiset tutkinnon osat 1  60 osp (valitaan 1 osa)
Lasten liikunnan edistäminen, 60 osp
Nuorten liikunnan edistäminen, 60 osp
Aikuisten liikunnan edistäminen, 60 osp

Pakollinen tutkinnon osa I 30 osp
Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2  60 osp (valitaan 2 osaa)
Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen, 30 osp
Liikuntayrittäjänä toimiminen, 30 osp
Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta 1 30 osp
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 1 30 osp


Varalassa järjestetään LAT-koulutuksia erilaisilla painotuksilla

Koulutuksia suunnattuna varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetus henkilöstölle. Sekä henkilöille, jotka keskittyvät terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen.

Lasten liikunnan edistäjä kouluympäristössä.
Alakoulujen opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille suunnattu LAT 23

Lasten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäjä alakoulussa -koulutus soveltuu alakoulujen opettajille, koulunkäynninohjaajille ja kouluikäisten kanssa toimiville. Kehität osaamistasi monipuolisesti lasten liikunnan edistäjänä. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä alakouluikäisten kanssa toimivien tahojen kanssa huomioiden voimassa oleva opetussuunnitelma sekä valtakunnalliset fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kehität ja hyödynnät oppimaasi koulutuksen aikana toimintaympäristössäsi. Erilaiset toiminta- ja oppimisympäristöt tulevat tutuiksi oppijan hyvinvoinnin edistäjänä.

Koulutuksen filosofinen pohja perustuu antiikinajan Sokrateen ajatteluun dialogin keskeisyydestä oppimisen ja oivaltamisen sekä yhteisen ymmärryksen luomisessa. Yksilö oppii tiimissä, sen avustuksella ja tuella. Yhteisöllinen oppiminen rakentaa oppijakeskeistä kulttuuria. Yhdessä on mehevämpää tehdä huomioita ja oppia uutta

Koulutuksessa kehität osaamistasi seuraavilla osa-alueilla:

• työkaluja osallistaa oppilaita rakentamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintaa kanssasi

• Monipuolisten liikuntataitojen suunnittelu ja ohjaaminen hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä

• Oppilaiden hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja lisääminen käytännönläheisin menetelmin

• Oppilaiden osallisuuden lisääminen liikkumalla erilaisissa oppimisympäristöissä

• tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä eettisen kasvun tukeminen toiminnallisesti esim. liikunnalla elämyksellisesti.

• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen

• Kasvattajan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen

• Oman toimintaympäristön liikkumisen toimintakulttuurin kehittäminen


Varhaiskasvatuksen opettajille ja ohjaajille suunnattu LAT 25

Lasten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäjä varhaiskasvatuksessa -koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen henkilöstölle tai varhaiskasvatus ikäisten kanssa toimiville. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa huomioiden voimassa oleva varhaiskasvatussuunnitelma sekä valtakunnalliset fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kehität ja hyödynnät oppimaasi koulutuksen aikana toimintaympäristössäsi. Erilaiset toiminta- ja oppimisympäristöt tulevat tutuiksi oppijan hyvinvoinnin edistäjänä.


Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sekä aikuisten ja ikääntyvien liikunnan ohjaamiseen suunnattu LAT 24 ja LAT 22
  • Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat työikäisten ja ikääntyneiden liikuntaa ja keskittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksessa painotetaan työikäisten ja ikääntyvien liikunnan erityispiirteitä. Jos työskentelet jo liikunta-alalla, niin saat valmiuksia oman ammatillisen osaamisesi kehittämiseen.
  • Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on mahdollista työllistyä kunnalliselle sekä yksityissektorille tai toimia yrittäjänä liikunta-alalla.

Seuraavat alkavat koulutukset

LAT 23 koulutus

Koulutus alkaa lokakuussa 2024. Koulutus on tarkoitettu alakoulujen opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille. Koulutukseen haku on käynnissä.

LAT 25 koulutus

Koulutus alkaa lokakuussa 2024. Koulutus on tarkoitettu Varhaiskasvatuksen opettajille ja ohjaajille. Koulutukseen haku on käynnissä.

LAT 24 koulutus

Koulutus alkaa kesäkuussa 2024. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ohjaavat liikuntaa ja keskittyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutukseen voi hakea vielä kesän aikana.


Kustannukset

Koulutus maksaa opiskelijalle 1680 €. Maksu pitää sisällään valmistavan koulutuksen ja näytöt. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen voi halutessaan maksaa myös neljässä osassa koulutuksen aikana.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, jotka ovat suosittuja koulutusmuotoja.

Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Mikäli sinulla on työpaikka, ota yhteys koulutustarkastaja Jani Niemiseen 044 7906 412 ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Koulutussopimuksessa työnantaja ja Varala sopivat yhdessä tutkinnonsuorittajan osaamisen kehittämisestä käytännön työssä. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittajalle ei makseta työssäoppimisen ajalta palkkaa.

Haku koulutuksiin

Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta

Koulutuksen voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.


Lisätietoja

Tomi Tervala, ammatillinen opettaja
tutkintovastaava (LAT 24)
tomi.tervala@varala.fi
+358 44 3459 911

Björk Elina, ammatillinen opettaja
tutkintovastaava (LAT 22)
elina.bjork@varala.fi
044 3459 937

Ursula Haapanen
tutkintovastaava (LAT 23)
ursula.haapanen@varala.fi
044 3459 914


KELAn tuet Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, LAT / VAT

Katso tästä lisätietoa KELAn tuista


Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv)

2-3hh 45 €/hlö/vrk, 1hh 75 € /hlö/vrk. Majoitukset sisältävät aamupalan

Rosendahlissa alk.133€/3hh/vrk,113€/2hh, 93€/1hh sis. aamupalan

Ruokailut Varalassa:

Aamupala 7,00 €
Lounas 9,50 €
Päivällinen 8.00 €


Lue lisää oppisopimuksesta täältä

Lähiopintojaksot

Huom. Liikunnan ammattitutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa Urheiluopistojen Personal Trainer -koulutus!

LAT 25
Koulutus alkaa lokakuussa 2024. Koulutus on tarkoitettu Varhaiskasvatuksen opettajille ja ohjaajille.

Orientaatiopäivä 4.10.2024
Lähijakso 1 14.10.2024
Lähijakso 2 13.1.2025
Lähijakso 3 26.2.2025
Lähijakso 4 7.4.2025
Lähijakso 5 5.5.2025
Lähijakso 6 2.6.2025
Lähijakso 7 8.9.2025
Lähijakso 8 13.10.2025

Muutokset aikatauluihin mahdollisia

Ti 11.6 orientaatiopäivä klo 10-16. Koulutukseen voi hakea vielä kesän aikana.

1 Lähijakso 26.-28.8.2024 Liikunnantoimintaympäristössä toimiminen & liikunnan edistäminen

2 Lähijakso 28.-30.10.2024 Liikunnantoimintaympäristössä toimiminen & liikunnan edistäminen

3 Lähijakso 9.-11.12.2024 Liikunnantoimintaympäristössä toimiminen & liikunnan edistäminen

4 Lähijakso 10.-12.2.2025 Liikunnan edistäminen & yksilöllinen liikunnan ohjaus

5 Lähijakso 10.–12.3.2025 Liikunnan edistäminen & yksilöllinen liikunnan ohjaus

6 Lähijakso 12.-14.5.2025 Liikunnan edistäminen, yksilöllinen liikunnan ohjaus & liikuntayrittäjänä toimiminen

7 Lähijakso 6.-8.8.2025 Liikunnan edistäminen, yksilöllinen liikunnan ohjaus & liikuntayrittäjänä toimiminen

8 Lähijakso 6.-8.10.2025 Liikunnan edistäminen, yksilöllinen liikunnan ohjaus & liikuntayrittäjänä toimiminen

9 Lähijakso 10.11.2025 Liikuntayrittäjänä toiminen (Huom! ainoastaan yksi päivä)

LAT 23 koulutus

Koulutus alkaa lokakuussa 2024. Koulutus on tarkoitettu alakoulujen opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille.

Orientaatiopäivä 4.10.2024
Lähijakso 1 14.10.2024
Lähijakso 2 13.1.2025
Lähijakso 3 26.2.2025
Lähijakso 4 7.4.2025
Lähijakso 5 5.5.2025
Lähijakso 6 2.6.2025
Lähijakso 7 8.9.2025
Lähijakso 8 13.10.2025

Muutokset aikatauluihin mahdollisia

Koulutus alkaa syksyllä 2023.
Lähijaksot (muutokset mahdollisia):

1.lähijakso vko 48, 27.11. -29.11.2023

2.lähijakso vko 4, 22.1. – 24.1.2024

3.lähijakso vko 12, 18.3. – 20.3.2024

4.lähijakso vko 16, 15.4. – 17.4.2024

5.lähijakso vko 20, 13.5. – 15.5.2024

6.lähijakso vko 34, 19.8. – 21.8.2024

7.lähijakso vko 39, 23.9. – 25.9.2024

8.lähijakso vko 44, 28.10. – 30.10.2024

Koulutus alkaa syksyllä 2023.
Lähijaksot (muutokset mahdollisia):

Orientaatiopäivä: pe 25.8.2023
Jakso 1: 6.-8.9.2023
Jakso 2: 16.-20.10.2023´
Jakso 3: 23.11.-24.11.2023
Jakso 4: 18.1.-19.1.2024
Jakso 5: 28.2.-1.3.2024
Jakso 6: 25.-26.4.2024
Jakso 7: 10.-14.6.2024
Jakso 8: 11.-13.9.2024
Jakso 9: 17.-18.10.2024


Terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Liikunnan ammattitutkinto – opiskelijakokemus

Opiskelin kevään Varalassa Liikunnan peruskurssilla ja tajusin että liikunta-ala on minua varten. Varan Urheiluopiston järjestämä LAT, Liikunnan amattitutkinto alkoi kuin tilauksesta seuraavana syksynä. Puhuin opettajat pyörryksiin, jotta he valtisivat minut opiskelemaan. Ja niinhän siinä kävi, että tulivat luvanneeksi minulle paikan.

Olimme ensimmäinen ryhmä tässä koulutuksessa, joten toki kaikki oli myös opettajille uutta. LAT on etäopiskelua paljolti jo alalla tai liikunnan parissa työssään tai harrastuksenaan toimiville erinomainen koulutus.

Minua auttoi suunnattomasti, että olin käynyt liikunnan peruskurssin keväällä.Paljon oli näyttötöitä ja materiaalien suunnittelua. Pidin erityisesti siitä, että teimme ja suunnitelimme koulun ulkopuolella oikeille asiakkaille näyttötyöt.

Varalassa on joku taianomainen ilmapiiri. Siellä on kaikilla ryhmillä erittäin hyvä yhteishenki. Opettajatko sen saavat aikaan? No toki me itsekkin.Oikein odotimme, kun taas pääsemme viikoksi Varalan seinien sisäpuolelle.

Opetus oli myös laadukasta tässä koulutuksessa. Opettajille suuri kiitos, olette mahtavia, jos teidänlaisianne, aina hyvällä tuulella (vaikka ei aina menekkään nappiin) olevia ihmisiä olisi maailma täynnä, olisi maailmakin parempi.

Liikunnan ammattitutkinto on myös tälle alalle aikoville erinomainen polku. Kaksi pakollista tukinnon osaa ja kaksi valinnaista tutkinnonosaa. Minun tutkintoni: liikunnan ammattilaisena toimiminen, liikkumaan ohjaaminen,yksilöllinen liikunnanohjaus ja liikuntayrittäjänä toimiminen.

Minä, 57-vuotias, olen liikunnan ammattilainen ja alotan tammikuussa toiminimellä työt.

Mottoni: mikään ei ole koskaan liian myöhäistä, äläkä lakkaa koskaan unelmoimasta!

Satu Nieminen