Valmentajan ammattitutkinto

Varalan Valmentajan ammattitutkinnon tavoitteena on nostaa eri lajien valmentajien ydinosaamista, arkivalmennuksen laatua sekä lisätä lajien ja seurojen välistä yhteistyötä. Monilajisen VAT-koulutuksen etuna on keskustelu ja oppiminen yli lajirajojen, eri seurojen ja valmentajien välisen vuoropuhelun lisääntyminen sekä uusien yhteistyöverkostojen syntyminen.

Muistathan hyödyntää mahdollisuutesi oppisopimuskoulutukseen! Ole yhteydessä alueesi oppisopimustoimistoon ja tiedustele Valmentajan ammattitutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella

Kenelle

Valmentajan ammattitutkinto (VAT) on OPH:n hyväksymä tutkinto. Tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.1.2015.

Tutkinto on tarkoitettu lasten, nuorten ja/tai aikuisten valmennuksen parissa työskenteleville jo valmennuskokemusta omaaville henkilöille, joilla on halua ja motivaatiota kehittää omaa valmentajuuttaan kokonaisvaltaisesti.

Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.
Hakuvaiheessa valmistavaan koulutukseen valittavilta huomioidaan:
– Alalle suuntautuneisuus ja työkokemus sekä mahdollinen alan työpaikka
– Aikaisempi hankittu tietotaito ja koulutukset, kuten esimerkiksi
o Urheilijasta valmentajaksi – koulutuskokonaisuus
o Liikunta-alan koulutukset (Liikunnanohjauksen perustutkinto
(valmennuksen valinnaiset opinnot)
o Lajiliittojen järjestämä I – III tason koulutukset
– Lajiliiton suositus koulutuksen sopimisesta valmentajan kehityskaareen

Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan vuoden kestävänä monimuoto-opiskeluna, joka sisältää seitsemän neljän päivän (maanantai – torstai) lähijaksoa Varalan Urheiluopistolla ja yhden valmennusseminaarin (perjantai – sunnuntai). Tämän lisäksi koulutukseen sisältyy työssäoppimista omassa valmennustyössä. Valmentajuutta kehitetään opiskelujen aikana mentorointi prosessilla.

Tutkinnon voi halutessaan suorittaa ilman valmistavaa koulutusta (600€/ tutkinnon osa).

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella, joka on suosittu koulutusmuoto. Oppisopimus tehdään työnantajan ja oppisopimuskeskuksen välillä. Oppisopimuksesta saat tietoa oman paikkakunnan  oppisopimus- keskuksesta tai Varalan Urheiluopistosta.

Tutkinnon osat

Valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. (kts. Tutkinnon perusteet)

Pakolliset tutkinnon osat

1. Ammatillinen toiminta valmentajana
2. Urheilijan kehityksen tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat
3. Lasten valmentaminen
4. Nuorten valmentaminen
5. Aikuisten valmentaminen

 

Lisäksi koulutuksessa tullaan toteuttamaan Terve Urheilija -ohjelman sisältöjä! > Lisätietoja Terve Urheilija -ohjelmasta.

Valmistavan koulutuksen lähijaksot:

 1. Jakso to 17.- pe 18.8 2pv
 2. Jakso 28.- 1.10 4pv
 3. Jakso 14- 19.11 sis. Seminaari Kisakalliossa  6 pv
 4. Jakso 14.-17.12 4pv
 5. Jakso 22.-24.1.2018 3pv
 6. Jakso 12.-15.3.2018 4pv
 7. Jakso 18.-19.5.2018 3pv sis. Palautumisseminaari Varalassa
 8. Jakso 6.-9.8.2018 4pv
 • – Tutkintotilaisuudet/päättökeskustelut syys – lokakuu
 • – Tutkintoesitykset marraskuu
 • – Valmistujaisjuhla 14.12.2018

Kaikkiaan lähipäiviä tutkinnolla on 30.

Valmistavan koulutuksen aikana osallistumme valtakunnalliseen valmennusseminaariin.

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 1 480 €, joka sisältää valmistavan koulutuksen koulutusmateriaaleineen ja tutkintotilaisuudet.
Koulutusmaksu voidaan maksaa erissä. Opiskelija maksaa lisäksi Opetushallituksen tutkintomaksun 58 €

Oppisopimuksella opiskelevan koulutuksen kustannuksista vastaa oppisopimuskeskus. Opiskelijalta itseltään laskutetaan vain opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 euroa. Jos sinulla on alan työpaikka, ole yhteydessä alueesi oppisopimustoimistoon!

Osallistuminen tutkintotilaisuuksiin ilman valmistavaa koulutusta maksaa 600€/ tutkinnon osa. Opiskelija maksaa lisäksi Opetushallituksen tutkintomaksun 58 €.

Opiskelijat vastaavat majoitus- ja ruokailukustannuksista. Majoitusten varaus tulee tehdä myyntipalvelun kautta. Varukset suositellaan tehtäväksi heti opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Ruokailut ostetaan lähijaksoittain Varalan vastaanotosta.

Majoitus

Majoitushinta 34€/hlö/2hh/vrk, 68€/1hh,  Rosendahlissa 51.50€/hlö/2hh/vrk, 88€/1hh sis. aamupalan
HUOM! opiskelijoiden varaukset siirretään hotellille, mikäli Varalan oma kapasiteetti täyttyy. Varalan myyntipalvelu kertoo tilanteen viikkokohtaisesti.
Majoitusten varaus Varalan myyntipalvelusta 03 2631 211. Scandic Rosendahl sijaitsee n. 900 metrin päässä urheiluopistosta.

Ruokailut

Aamiainen sisältyy majoitushintaan. Muualla majoittuville 7,06 €
Lounas: 8,90 €
Päivällinen: 8,00 €
Ruokailut ostetaan vastaanotosta yksittäisinä tai ladataan ruokakortille omien tarpeiden mukaan.
* Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hakeminen

Seuraavan valmistavan koulutuksen (VAT8) alkamisajasta tiedotamme syksyn 2018 aikana näillä sivuilla. Voit tiedustella myös tutkinnon suorittamista henkilökohtaistetusti vähäisellä valmistavalla koulutuksella tai ilman valmistavaa koulutusta soittamalla Juha Antikainen p. 040 535 0337.Ilmoittaudu

Lisätietoja

Juha Antikainen, VAT -tutkintovastaava
juha.antikainen@varala.fi, 040 5350 337

Huomioi hakiessasi terveydentilavaatimukset valmentajan
ammattitutkinnossa 1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti. Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida
kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn
osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja
sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva
masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
– Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä
(L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai
työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa
työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan
esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai
työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.