Varala Recharger

kolmella tavalla kohti tavoitetta

 • Recharger Large
 • – Yksilöllistä asiantuntija- valmennusta. Soveltuu erityisesti erittäin korkean työkykyriskin omaaville.
 • Recharger Medium
 • – Interaktiivista pienryhmävalmennusta asiakkaan tarpeista lähtien. Soveltuu erityisesti korkean tai vähäisen työkykyriskin omaaville.
 • Recharger Light
 • – Asiantuntijoiden teemavalmennusta luentotyyppisesti etänä tai isommille ryhmille. Soveltuu erityisesti vähäisen työkykyriskin omaaville ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Teemoja

 • Stressin ja palautumisen tasapainon löytäminen
 • Ravitsemusvalmennus
 • Mielen hyvinvointi ja Mindfullness
 • Kehonhuolto ja lihasvoima
 • Kestävyyskunto ja arkiaktiivisuus
 • Hyvä uni

Varalan Recharger -ohjelman elementit

Varala RechargerLarge

 • Ohjelman suosituskesto 12 kk
  Tarkka aikataulu sovitaan erikseen asiakkaan kanssa
 • Valmennus käynnistyy hyvinvointikyselyllä ja se toteutetaan kaksi kertaa valmennuksen aikana
 • Laturin Energiatesti vaikuttavuuden mittarina ohjelman aluksi ja lopuksi
  Valmennus käynnistyy energiatestillä, testitulosten analyysilla sekä interaktiivisella hyvinvoinnin luennolla valmentajan johdolla. Testin, tulosten analyysin ja keskustelun tavoitteena on synnyttää asiakkaan sisäinen motivaatio omaa hyvinvointia kohtaan sekä päättää keskustellen asiakkaan hyvinvointitavoitteesta.
  Valmennusprojekti päättyy energiatestiin, valmennustulosten analyysiin sekä palautteeseen
 • Henkilökohtainen valmennus
  Kolme kasvokkain tapahtuva tapaamista
  Skype –tapaaminen tai puhelin kontakti seitsemän kertaa
  Yhteensä 10 henkilökohtaista tapaamista / kontaktia
 • Firstbeat –hyvinvointianalyysi palautumisen ja kokonaiskuormituksen mittarina
  Mittaus voidaan myös korvata tarvelähtöisesti jollakin toisella Varalan Urheiluopiston tarjoamalla mittauksella, esimerkiksi EmFit QS unimittaus, kehonkoostumusmittaus
 • Polar Loop, Polar A360 tai Polar A370 arkiaktiivisuuden seuraamiseen omakustanteisesti
  Myös asiakkaan olemassa olevaa mittaria voidaan hyödyntää

Varala Recharger –Medium

 • Valmennuksen menetelmänä on työpajoissa tapahtuva pienryhmävalmennus
  Tarkoista ajankohdista sovitaan erikseen
  Valmennus sisältää yhden henkilökohtaisen tapaamisen 45 min
 • Laturin Energiatesti vaikuttavuuden mittarina ohjelman aluksi ja lopuksi
  Valmennus käynnistyy energiatestillä, testitulosten analyysilla sekä interaktiivisella hyvinvoinnin luennolla valmentajan johdolla. Testin, tulosten analyysin ja keskustelun tavoitteena on synnyttää asiakkaan sisäinen motivaatio omaa hyvinvointia kohtaan sekä päättää keskustellen asiakkaan hyvinvointitavoitteesta.
  Valmennusprojekti päättyy energiatestiin, valmennustulosten analyysiin sekä palautteeseen
 • Valmennuksen aikana toteutetaan hyvinvointikysely kaksi kertaa
 • Polar Loop, Polar A360 tai Polar A370 arkiaktiivisuuden seuraamiseen omakustanteisesti
  Myös asiakkaan olemassa olevaa mittaria voidaan hyödyntää
 • Kartoituksen jälkeen valmennus jatkuu työpajoilla
 • Hinta Varalan Recharger Medium -ohjelmalle alk. 500 €/hlö

Esimerkki Varalan Recharger Medium -ohjelmasta

  Varala RechargerLight

 • Hyvinvointiluennot asiantuntijan johdolla etäyhteydellä tai paikanpäällä
 • Energiatesti kaksi kertaa valmennusjakson aikana
 • Firstbeat -hyvinvointianalyysi kerran valmennusjakson aikana

Hyvinvointiluentojen teemat

1. Hyvinvoinnin kolmio  – peilaten Energiatestin tuloksiin
2. Ravinnon yksilöllisyys – miksi se, mikä toimii naapurille, ei välttämättä toimi minulle?
3. Uni ja palautuminen, stressinhallinta – huomioiden Firstbeat –analyysin tulokset
4. Sydän- ja verenkiertoelimistön kunto – miten varmistan että kestävyyskuntoni kehittyy?
5. Lihasvoima ja kehonhuolto mitä on toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu? Miten saan edistettyä palautumista?
6. Yhteenveto ja palaute projektin vaikuttavuudesta

 • Hinta Varalan Recharger Light -ohjelmalle alk. 200 €/hlö

Esimerkki Varalan Recharger Light -ohjelmasta