Vaivattomasti Varalan Verkossa – hanke

VVV hanke tavoitteet


Tavoitteena on

– kehittää digitaalinen oppimisympäristö, joka edistää oppisopimusopiskelijoiden oppimista liikunta-alan tutkinnoilla

– vastata eri ajankohtina alkaviin oppisopimuksiin ja käynnistää verkko-opetuksen avulla sekä lähiopetus että kohdennettu työpaikalla tapahtuva oppiminen

– kehittää verkkokursseja osaksi oppisopimusopiskelijoiden lähiopetusta

 

Keväällä 2017 toteutunut

 1. Kartoitus tavoitteista ja tarpeesta tutkinnoittain

–Kartoitukseen osallistuneet

 • Opiskelijat
 • Opettajat
 • Tutkintovastaavat

–Tulosten esittely

 • opettajat
 • tutkintovastaavat
 • talon johto: toimitusjohtaja ja rehtori
 1. Valittu asiantuntijataho kartoittamaan

sähköisiä oppimisympäristöjä

 

Miten hankkeessa edetään syksyllä 2017

Suunnitellaan verkkokurssi, joka suoritetaan osana lähiopetusta valitulla liikunta-alan tutkinnolla

 • valittu tutkinnon osa tutkinnosta
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen
 • oppisopimusopiskelijoiden oppimista ja tukemista.

Lisätietoa:

Varalan Urheiluopisto
Sari Karjalainen
sari.karjalainen(at)varala.fi