Kansainvälinen urheilumanageri -koulutus

This page is also available in English! Simply click here.

Tutkinnon tarkoitus

Tämän tutkinnon tarkoituksena on ymmärtää ja oppia taitoja, joita urheilumanageri tarvitsee kansainvälisessä työympäristössään.

Sisältö

 • Koulutus alkaa 20.9.2021 Varalan Urheiluopistossa
 • Opinnot verkossa, arvioitu opiskeluaika on 8 kuukautta
 • Opinto-ohjaaja verkossa
 • Urheilumanageroinnin seminaari sekä valmistumispäivä Varalan Urheiluopistossa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Vaatimukset

 • Hyvä englanninkielen taito (opiskelu tapahtuu englannin kielellä)
 • Kokemus managerina toimimisesta, tai joukkueen johtamisesta

Ilmoittautuminen verkkolomakkeen kautta

 • Ilmoittautuminen on käynnissä. Opiskelijapaikat täytetään hakujärjestyksessä soveltuvista hakijoista
 • Opintomaksu 3 990 €
  • ensimmäinen osa 1 995 € (pitää olla maksettu ennen opiskelun aloittamista)
  • toinen osa 1 995 €

Organisaatio ja sertifiointi

 • Suomessa Varalan Urheiluopisto on vastuussa tutkinnosta
 • Opintojen alustasta sekä sisällöstä vastaa United States Sports Academy (USSA)
 • Opintojen operaattorina toimii ProFTraining Finland
 • Sertifikaatin myöntää United States Sports Academy (USSA), USSA on yksityinen, voittoa tavoittelematon, akkreditoitu yliopisto USA:n Daphnessa Alabamassa

Opintosuorituksen rakenne

 • Koostuu kuudesta itsenäisestä kurssista (alla eriteltynä)
 • Koulutuksen yleiskuvaus
 • Oppimistavoitteet
 • Tehtävät
 • Testi omaan oppimiseen liittyen
 • Loppukoe

Kurssit

1. Urheilumanagerointi

Tämä kurssi valmistelee tulevaa urheilumanageria kaikille mahdollisille alan vastuualueille. Kurssilla opitaan erilaisia ​​johtotehtäviä aloittaen henkilöstöhallinnosta ja valvonnasta. Lisäksi se tarjoaa vahvan pohjan liittyen ohjelman kehittämisen tarpeisiin. Kurssilla käydään myös taloushallinnan keskeisiä osa-alueita, jotka täydentävät ymmärrystä lukuisista johtajan taloudellisista vastuista.

2. Liikuntapaikat ja turvallisuuden hallinta

Liikuntapaikkojen hallinnointi on yksi urheilun nopeimmin kasvavista alueista. Markkinoilla on huomattava tarve asianmukaisesti koulutetuille urheilupäättäjille, joilla on vahvat taidot kehittää ja hallinnoida urheilu- ja liikuntapaikkoja. Tämä kurssi keskittyy periaatteisiin, ohjeisiin ja suosituksiin liikuntapaikkojen suunnittelulle, rakentamiselle, käytölle sekä ylläpidolle. Lisäksi kurssilla opiskellaan urheilualan turvallisuuteen liittyvien asioiden organisointia, hallinnointia ja toimintaperiaatteita. Painopiste on omaisuuden, ihmisten ja tilojen suojaamisessa. Kurssi tarjoaa ymmärrystä liikuntapaikkojen suunnittelusta ja hallinnasta, huomioiden turvallisuusnäkökulmat.

3. Urheiluliiketoiminta ja henkilöstöhallinto

Kurssilla tarkastellaan henkilöstöjohtamisen periaatteita, mukaan lukien henkilöstö, koulutus, suotuisan työympäristön luominen, työsuhteet, korvaukset, edut, lait, aseman kuvaukset ja työntekijöiden arvioinnit.

4. Urheilumarkkinointi

Kurssi sisältää perusteellisen tietopaketin urheilumarkkinoinnista ja sen vaikutuksesta urheilun nykymaailman tavoitteiden saavuttamiseen. Se sisältää tuotteen tarkkaa tarkastelua sekä kurssilla opitaan miten tuote tuodaan markkinoille. Aiheita ovat mainonta, myynninedistäminen, tiedotus, sijainti, hinnoittelu, sponsorointi, lisensointi, markkinoiden segmentointi ja tutkimuksen rooli.

5. Kansainvälinen urheilujohtaminen

Urheilu on kansainvälistynyt globaalien tapahtumien myötä. Kansainvälinen urheilujohtaminen on nopeasti kehittyvä alue, jossa tarkastellaan urheilujohtamisen teemoja liittyen organisointiin, hallintoon, yritystoimintaan ja monikulttuurisiin vaikutuksiin. Kurssi tarjoaa globaalin näkökulman urheilujohtamisen perusperiaatteisiin, johon vaikuttavat politiikka, kulttuuri, talous, etiikka ja ulkomainen kilpailu. Kurssilla tarkastellaan myös urheilun roolia ja vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Kurssi on suunniteltu urheilujohtajille, jotka haluavat kehittyä monikulttuurisissa ja kansainvälisillä urheiluareenoilla.

6. Urheilutapahtuman suunnittelu

Urheilutapahtumiin osallistuminen ovat yhä merkittävämpi osa ihmisten vapaa-aikaa. Muutoksen myötä kyvykkyys johtaa urheilutapahtumia on kehittynyt yhdeksi merkittävämmistä urheilujohtamisen taidoista. Monikaan tapahtumiin osallistuva ei ymmärrä tapahtumien järjestämiseen liittyvää työn ja ammattitaidon määrää. Kurssi antaa kattavan käsityksen siitä, mitä onnistuneen urheilutapahtuman suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vaaditaan. Lisäksi kurssilla opitaan urheilutapahtumien hallinnointiin, myynninedistämisen ja markkinointiin liittyviä asioita. Kurssin jälkeen opiskelijat ymmärtävät minkälaisia tietoja ja taitoja tarvitaan onnistuneen urheilutapahtuman toteuttamiseen.


Aikataulu

HAKUAIKA 30.8.2021 ASTI
Sports Manager 2021-22
Orientation day 20.9.2021

Course 1          
20.9.2021 – 24.10.2021 (CEM 543 Sports Administration)
Course2        
25.10.2021-28.11.2021 (CEM 542 Sports Business & Personnel Man.)              
Course 3          
29.11.2021 – 9.1.2022 (CEM 547 Sports Marketing)
Course 4         
10.1.-13.2.2022 (CEM 547 International Sport Management)
Course 5          
14.2.-20.3.2022 (CEM 585 Sports Facilities & Security Man.)
Course 6          
28.3.-1.5.2022 (CEM 448 Sports Event Planning)
12.-13.5.2022 Sport Management Seminar      

Lisätiedot

Juha Antikainen
+358 40 5350 337
juha.antikainen@varala.fi

Atte Varsta
+35840668 6002
atte@proftraining.fi

Opiskelijakokemuksia

Olen pelannut ammatikseni jääkiekkoa jo lähes 20 vuoden ajan. Urheilu on ollut osa elämääni lapsesta saakka eri lajien muodossa; pesäpallo, jalkapallo, sähly, golf ja jääkiekko. Miellän itseni myös kovaksi penkkiurheilijaksi. Lajeja, joita erityisesti seuraan ovat formula1 ja ampumahiihto.

Jossain vaiheessa peliurani tulee päätökseen ja en vielä tiedä, mikä olisi seuraava ammatti. Näin tässä koulutuksessa hyvän mahdollisuuden oppia uutta ja saada erilaista näkemystä urheilujohtamisen puolelta.

Tämän tyylinen opiskelu sopii erittäin mainiosti minun arkeeni pelikauden aikana. Kaikki opiskelu on tapahtunut etänä ja omaan aikatauluun sovitettuna, noudattaen tiettyjä määräaikoja. Olen ollut todella tyytyväinen tähän toimintamalliin.

Jani Tuppurainen


Olen pelannut jalkapalloa 12 vuotta tavoitteellisesti ja jos en itse lajissa menestyisi, olen ajatellut tehdä urheilussa mahdollista työuraa jalkapallon parissa esim. markkinoinnissa, scouttina jne.

Opiskelukokemus ollut tähän mennessä hyvä ja USSAN puolesta on ollut hyvä tarjonta opiskelumateriaalissa. Materiaali kattaa laajasti eri osa-alueita urheilu manageroinnista. Olen tykännyt netti-kurssin opiskelusta. Hyvin hoidettu sekä Varalan, että USSAN puolesta. Hieman ollut teknisiä ongelmia, ei muita negatiivisia asioita.

Scouttaus olisi mielessä ja kurssi antaa hyvän pohjan minulle, jos haluan laajentaa osaamistani. Olen nuori vielä, joten ei vielä konkreettista suunnitelmaa tulevaisuuteen.

Juuso Paasonen