Kansainvälinen urheilumanageri -tutkinto

This page is also available in English! Simply click here.

Tutkinnon tarkoitus

Tämän tutkinnon tarkoituksena on ymmärtää ja oppia taitoja, joita urheilumanageri tarvitsee kansainvälisessä työympäristössään.

Sisältö

 • Koulutus alkaa 20.9.2021 Varalan Urheiluopistossa
 • Opinnot verkossa, arvioitu opiskeluaika on 8 kuukautta
 • Opinto-ohjaaja verkossa
 • Urheilumanageroinnin seminaari sekä valmistumispäivä Varalan Urheiluopistossa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Vaatimukset

 • Hyvä englanninkielen taito (opiskelu tapahtuu englannin kielellä)
 • Kokemus managerina toimimisesta, tai joukkueen johtamisesta

Ilmoittautuminen verkkolomakkeen kautta

 • Ilmoittautuminen on käynnissä. Opiskelijapaikat täytetään hakujärjestyksessä soveltuvista hakijoista
 • Opintomaksu 3 990 €
  • ensimmäinen osa 1 995 € (pitää olla maksettu ennen opiskelun aloittamista)
  • toinen osa 1 995 €

Organisaatio ja sertifiointi

 • Suomessa Varalan Urheiluopisto on vastuussa tutkinnosta
 • Opintojen alustasta sekä sisällöstä vastaa United States Sports Academy (USSA)
 • Opintojen operaattorina toimii ProFTraining Finland
 • Sertifikaatin myöntää United States Sports Academy (USSA), USSA on yksityinen, voittoa tavoittelematon, akkreditoitu yliopisto USA:n Daphnessa Alabamassa

Opintosuorituksen rakenne

 • Koostuu kuudesta itsenäisestä kurssista (alla eriteltynä)
 • Koulutuksen yleiskuvaus
 • Oppimistavoitteet
 • Tehtävät
 • Testi omaan oppimiseen liittyen
 • Loppukoe

Kurssit

1. Urheilumanagerointi

Tämä kurssi valmistelee tulevaa urheilumanageria kaikille mahdollisille alan vastuualueille. Kurssilla opitaan erilaisia ​​johtotehtäviä aloittaen henkilöstöhallinnosta ja valvonnasta. Lisäksi se tarjoaa vahvan pohjan liittyen ohjelman kehittämisen tarpeisiin. Kurssilla käydään myös taloushallinnan keskeisiä osa-alueita, jotka täydentävät ymmärrystä lukuisista johtajan taloudellisista vastuista.

2. Urheiluolosuhteiden ja turvallisuuden hallinta

Liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden hallinta on yksi nopeimmin kasvavista alueista urheilualalla. Maailmassa on huomattava tarve asianmukaisesti koulutetuille urheilujohtajille, joilla on vahvat taidot kehittää, hallita ja ylläpitää urheilutiloja. Tämä kurssi keskittyy periaatteisiin, ohjeisiin ja suosituksiin urheilutilojen suunnittelulle, rakentamiselle, käytölle sekä ylläpidolle. Lisäksi tällä kurssilla tarkastellaan turvallisuuden järjestämisen ja hallinnoinnin käsitteitä, periaatteita ja menetelmiä urheilualalla. Ensisijainen painopiste on omaisuuden, henkilöstön ja tilojen suojelussa. Kaiken kaikkiaan tämä kurssi tarjoaa ymmärrystä ja arvostusta urheilutilojen suunnittelusta ja hallinnasta samaan aikaan, kun otetaan huomioon turvallisuuden hallinnan perusperiaatteiden soveltaminen urheiluolosuhteissa. 

3. Urheiluliiketoiminta ja henkilöstöhallinto

Kurssilla tarkastellaan henkilöstöjohtamisen periaatteita, mukaan lukien henkilöstö, koulutus, suotuisan työympäristön luominen, työsuhteet, korvaukset, edut, lait, aseman kuvaukset ja työntekijöiden arvioinnit.

4. Urheilumarkkinointi

Kurssi sisältää perusteellisen tietopaketin urheilumarkkinoinnista ja sen vaikutuksesta urheilun nykymaailman tavoitteiden saavuttamiseen. Se sisältää tuotteen tarkkaa tarkastelua sekä kurssilla opitaan miten tuote tuodaan markkinoille. Aiheita ovat mainonta, myynninedistäminen, tiedotus, sijainti, hinnoittelu, sponsorointi, lisensointi, markkinoiden segmentointi ja tutkimuksen rooli.

5. Kansainvälinen urheilujohtaminen

Kansainvälinen urheilujotaminen on nouseva tutkimusalue, joka keskittyy urheilun organisaatioon, hallintoon, yritystoimintaan ja kulttuurienväliseen kontekstiin. Urheilusta itsestään on tullut merkittävä toimija kansainvälisessä vaihto-prosessissa, etenkin, kun globaalit tapahtumat vaikuttavat moniin nykyisiin johtamispäätöksiin. Tämän kurssin tarkoituksena on tarjota globaali konteksti eri periaatteille, kuten politiikka, kulttuuri, talous, etiikka, rahapolitiikka ja ulkomainen kilpailu. Kurssilla tarkastellaan myös urheilun roolia ja vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Kaiken kaikkiaan tämä kurssi on suunniteltu kehittämään maailmanlaajuisesti päteviä urheilujohtajia toimimaan tehokkaasti ja asianmukaisesti monikulttuurisessa työ- tai tapahtumaympäristössä. 

6. Urheilutapahtuman suunnittelu

Urheilutapahtumat ovat kasvaneet, ja kattavat suuren osan vapaa-ajastamme. Tämän kasvun myötä tapahtumien hallinta on yksi urheilualan halutuimmista taidoista. Suurin osa ihmisistä, jotka osallistuvat tapahtumiin, menevät sinne kutsuvieraina, eivätkä täysin ymmärrä tapahtuman isännöinnin laajuutta. Tämä kurssi antaa kattavan kuvan siitä, mitä onnistuneen tapahtuman tuottamiseen tarvitaan aloituksesta tulokseen ja arviointiin. Lisäksi tämä kurssi kattaa tapahtumien hallinnoinnin, myynninedistämisen ja markkinoinnin soveltamalla näitä käsitteitä urheilun ainutlaatuiseen näkökulmaan. Tämä kurssi tarjoaa tuoreen näkökulman tapahtumien hallintaan. Kurssin päätyttyä opiskelijat ymmärtävät taitoja, joita tarvitaan urheilutapahtumien hallintaan ja hoitamiseen teorian ja sovelluksen avulla. 


Aikataulu

HAKUAIKA 30.8.2021 ASTI
Sports Manager 2021-22
Orientation day 20.9.2021

Course 1           20.9.-17.10.2021
Course2          18.10.-21.11.2021              
Course 3          22.11.-19.12.2021 (Huom. 4 viikkoa)
Course 4           3.1.-6.2.2022
Course 5           14.2.-20.3.2022
Course 6           28.3.-1.5.2022
Symposium       12.-13.5.2022

Lisätiedot

Juha Antikainen
+358 40 5350 337
juha.antikainen@varala.fi

Atte Varsta
+35840668 6002
atte@proftraining.fi

Opiskelijakokemuksia

Olen pelannut ammatikseni jääkiekkoa jo lähes 20 vuoden ajan. Urheilu on ollut osa elämääni lapsesta saakka eri lajien muodossa; pesäpallo, jalkapallo, sähly, golf ja jääkiekko. Miellän itseni myös kovaksi penkkiurheilijaksi. Lajeja, joita erityisesti seuraan ovat formula1 ja ampumahiihto.

Jossain vaiheessa peliurani tulee päätökseen ja en vielä tiedä, mikä olisi seuraava ammatti. Näin tässä koulutuksessa hyvän mahdollisuuden oppia uutta ja saada erilaista näkemystä urheilujohtamisen puolelta.

Tämän tyylinen opiskelu sopii erittäin mainiosti minun arkeeni pelikauden aikana. Kaikki opiskelu on tapahtunut etänä ja omaan aikatauluun sovitettuna, noudattaen tiettyjä määräaikoja. Olen ollut todella tyytyväinen tähän toimintamalliin.

Jani Tuppurainen


Olen pelannut jalkapalloa 12 vuotta tavoitteellisesti ja jos en itse lajissa menestyisi, olen ajatellut tehdä urheilussa mahdollista työuraa jalkapallon parissa esim. markkinoinnissa, scouttina jne.

Opiskelukokemus ollut tähän mennessä hyvä ja USSAN puolesta on ollut hyvä tarjonta opiskelumateriaalissa. Materiaali kattaa laajasti eri osa-alueita urheilu manageroinnista. Olen tykännyt netti-kurssin opiskelusta. Hyvin hoidettu sekä Varalan, että USSAN puolesta. Hieman ollut teknisiä ongelmia, ei muita negatiivisia asioita.

Scouttaus olisi mielessä ja kurssi antaa hyvän pohjan minulle, jos haluan laajentaa osaamistani. Olen nuori vielä, joten ei vielä konkreettista suunnitelmaa tulevaisuuteen.

Juuso Paasonen