Kansainvälinen urheilumanageri -tutkinto

Varala Sports Institute -esite englannin kielellä.

This page is also available in English! Simply click here.

Tutkinnon tarkoitus

Tämän tutkinnon tarkoituksena on ymmärtää ja oppia taitoja, joita urheilumanageri tarvitsee kansainvälisessä työympäristössään.

Sisältö

 • Orientaatiopäivä 11.9.2019 Varalan Urheiluopistossa
 • Opinnot verkossa, arvioitu opiskeluaika on 8 kuukautta
 • Opinto-ohjaaja verkossa
 • 11.5.-13.5.2020 Urheilumanageroinnin seminaari sekä valmistumispäivä Varalan Urheiluopistossa
 • Vapaaehtoinen opinto- ja verkostoitumismatka Yhdysvaltoihin opintojen jälkeen (ei sisälly opintomaksuun)

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Vaatimukset

 • Hyvä englanninkielen taito (opiskelu tapahtuu englannin kielellä)
 • Kokemus managerina toimimisesta, tai joukkueen johtamisesta

Ilmoittautuminen verkkolomakkeen kautta

Registration
 • Ilmoittautuminen on avoinna 6.5.-30.8.2019
 • Opintomaksu 3990 €
  • ensimmäinen osa 1995 € tulee maksaa 5.9.2019 mennessä.
  • toinen osa 1995 € tulee maksaa 10.2. 2020 mennessä

Organisaatio ja sertifiointi

 • Suomessa Varalan Urheiluopisto on vastuussa tutkinnosta
 • Opintojen alustasta sekä sisällöstä vastaa United States Sports Academy (USSA)
 • Opintojen operaattorina toimii ProFTraining Finland
 • Sertifikaatin myöntää United States Sports Academy (USSA), USSA on yksityinen, voittoa tavoittelematon, akkreditoitu yliopisto USA:n Daphnessa Alabamassa

Opintojen rakenne

Koostuu kuudesta itsenäisestä kurssista:

 • Koulutuksen yleiskuvaus, joka kertoo lyhyesti sisällöstä
 • Oppimistavoitteet
 • Tehtävät
 • Testi omaan oppimiseen liittyen
 • Loppukoe

Kurssit

1. Urheilumanagerointi

Tämä kurssi valmistelee tulevaa urheilumanageria kaikille mahdollisille alan vastuualueille. Kurssilla opitaan erilaisia ​​johtotehtäviä aloittaen henkilöstöhallinnosta ja valvonnasta sekä  se tarjoaa vahvan pohjan liittyen ohjelman kehittämisen tarpeisiin. Verotuksen hallinnan keskeisiä osa-alueita täydentää ymmärrys lukuisista johtajan taloudellisista vastuista.

2. Urheilutapahtumat ja niiden hallinta

Kurssilla käsitellään sisä- ja ulkolajien suunnittelua, rakentamista, käytön ja ylläpidon periaatteita, ohjeita ja suosituksia, liikuntaa ja kuntoilutiloja.

3. Urheiluliiketoiminta ja henkilöstöhallinto

Kurssilla tarkastellaan henkilöstöjohtamisen periaatteita, mukaan lukien henkilöstö, koulutus, suotuisan työympäristön luominen, työsuhteet, korvaukset, edut, lait, aseman kuvaukset ja työntekijöiden arvioinnit.

4. Urheilumarkkinointi

Kurssi sisältää perusteellisen tietopaketin urheilumarkkinoinnista ja sen vaikutuksesta urheilun nykymaailman tavoitteiden saavuttamiseen. Se sisältää tuotteen tarkkaa tarkastelua sekä opitaan miten tuote tuodaan markkinoille. Aiheita ovat mainonta, myynninedistäminen, suhdetoiminta, sijainti, hinnoittelu, sponsorointi, lisensointi, markkinoiden segmentointi ja tutkimuksen rooli.

5. Urheilun turvallisuuden hallinta

Kurssilla tarkastellaan käsitteitä, periaatteita ja menetelmiä turvallisuuden hallinnan organisoimiseen sekä tappioiden ehkäisemiseen alalla liike-elämässä, hallituksessa ja urheilutapahtumissa. Painopiste on varojen, henkilöstön ja tilojen suojelussa.

6. PR-toiminta

Kurssi on suunniteltu antamaan opiskelijalle ymmärrystä suhdetoiminnasta ja sen roolista urheilun hallinnassa. Tarjotaan selkeä käsitys suhdetoiminnan ja mainonnan, markkinoinnin, julkisuuden sekä  myynninedistämisen välisistä eroista. Syvennytään PR:n perusteisiin sekä tutustutaan suhdetoiminnan suunnitteluun.

Lisätiedot

Juha Antikainen
+358 40 5350 337
juha.antikainen@varala.fi


Atte Varsta
+35840668 6002
atte@proftraining.fi