Hyvä Ikä +55 -ohjelma

Ohjelma sisältää kaksi kokonaisuutta

1.Hyvä Ikä Startti

2.Hyvä Ikä Ylläpito

Ohjelman teemoina ovat

 • Vireä ja aktiivinen arki
 • Palautuminen ja uni
 • Ravinto
 • Kehonhuolto ja lihasvoima

Teemoja tarkastellaan siten, että punaisena lankana on yli 55 –vuotiaan fysiologiset muutokset, kehon muuttuvat tarpeet sekä hyvinvointia tukevat suositukset

Menetelmät ovat toiminnallisia ja osallistujia aktivoivia


Hyvä Ikä Startti

SISÄLTÖ

 • Energiatesti 2 kpl, kehonkoostumusmittaus 2 kpl, henkilökohtainen tapaaminen 1 kpl, pienryhmävalmennus 4 kpl a’ (90 min/krt)
 • Valmennuksen menetelmänä on työpajoissa tapahtuva pienryhmävalmennus asiakkaan tiloissa
  – Tarkoista ajankohdista sovitaan erikseen asiakkaan yhteyshenkilön kanssa
  – Ryhmäkoon minimi 12 henkilöä
 • Ohjelma sisältää yhden henkilökohtaisen tapaamisen valmentajan kanssa 45 min
  – Tapaamiset voidaan järjestää yrityksen tiloissa erikseen sovittuina päivinä (2 päivän aikana)
  – Mahdollisuus useampiin henkilökohtaisiin tapaamisiin omakustanteisesti a’ 80€/tapaaminen
 • Energiatesti ja kehonkoostumusmittaus vaikuttavuuden mittarina ohjelman aluksi ja lopuksi
  – Valmennus käynnistyy energiatestillä ja kehonkoostumusmittauksella, testitulosten analyysilla sekä interaktiivisella palauteluennolla valmentajan johdolla. Testin, tulosten analyysin ja keskustelun tavoitteena on synnyttää asiakkaan sisäinen motivaatio omaa hyvinvointia kohtaan sekä päättää keskustellen asiakkaan hyvinvointitavoitteesta.
  – Valmennusprojekti päättyy energiatestiin ja kehonkoostumusmittaukseen, valmennustulosten analyysiin sekä palautteeseen
Hyvä Ikä Startti

Hyvä Ikä Ylläpito

SISÄLTÖ

 • Pienryhmävalmennus 4 kpl a’ (90 min/krt), energiatesti 1 kpl, kehonkoostumusmittaus 1 kpl
 • Valmennuksen menetelmänä on työpajoissa tapahtuva pienryhmävalmennus
  – Työntekijät ilmoittautuvat startti –ohjelman päätteeksi ylläpito-ohjelmaan valiten teeman tarvelähtöisesti
  – Ylläpito –ohjelmassa syvennetään starttiohjelman tietoja ja taitoja toiminnallisesti
  – Työpajat käynnistetään puolivuosittain ja tapaamiset ovat noin kerran kuukaudessa
  – Tarkoista työpajojen ajankohdista sovitaan erikseen asiakkaan yhteyshenkilön kanssa
  – Ryhmäkoon minimi 12 henkilöä
 • Energiatesti ja kehonkoostumusmittaus vaikuttavuuden mittarina ohjelman lopuksi puolivuosittain
  – Valmennusprojekti päättyy energiatestiin ja kehonkoostumusmittaukseen, valmennustulosten analyysiin sekä palautteeseen
Hyvä Ikä Ylläpito