Kaksoisammattitutkinto, Hierojan ja Liikunnan ammattitutkinto

Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti peräkkäin kaksi ammattitutkintoa: Hierojan ammattitutkinto ja Liikunnan ammattitutkinto. Valmistavan koulutuksen sisällöt on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu molempien tutkintojen sisällöt ja päällekkäisyydet on poistettu. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi opintopolkuna peräkkäin 1,5 vuoden aikana päätoimisesti opiskellen (sis. opintotuki).

Molemmat tutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta ja suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin

URHEILUHIEROJAKOULUTUS, hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Tampereen Urheiluhierojakoulu

10.8.2016 – 22.6.2017

Työ terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa ja ennalta ehkäisee sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus on päätoimista, joka suoritetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen järjestämissä yhteistyötahojen harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Opintoihin on mahdollisuus hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opiskelu on mahdollista myös omaehtoisesti työttömyysetuudella.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Hierojan ammattitutkinnon tutkinnon osat

Hierojan ammattitutkinnossa on kolme pakollista tutkinnon osaa. Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy yksi ammattitaitoa täydentävä ja syventävä valinnainen tutkinnon osa.

A Pakolliset tutkinnon osat
Hierojana toimiminen
Hieronta hoitotapahtumana
Hieroja yrittäjänä

B Valinnaiset tutkinnon osat
Tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta;
Urheilijan lihashuolto

Tampereen Urheiluhierojakoulu opetussuunnitelmaan sisältyy Yksilöllinen liikunnanohjaus -osan osaamistavoitteet Opetushallituksen päättämästä Liikunnan ammattitutkinnon (LAT) perusteista.

Suorittamalla hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti ja osoittamalla lukuvuoden aikana yksilöllisen liikunnanohjauksen osaamistavoitteet saa valmiudet toimia Personal Trainerina, josta myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT -sertifikaatti. Osat hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta täydentää ja syventää Yksilöllinen liikunnanohjaus -osaa. Samalla saa valmiudet osoittaa puolet Liikunnan ammattitutkinnosta, molemmat valinnaiset tutkinnon osat. Tutkinnon voi suorittaa alla olevien Varalan Urheiluopiston tutkintojen yhteydessä.

LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO

Varalan Urheiluopisto

Elokuu 2017 – marras-/joulukuu 2017 (tarkka aikataulu päivitetään näille sivuille myöhemmin)

Tutkinto on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Valmistavaan koulutukseen hakeutuva on voinut kartuttaa omaa osaamista työn, harrastusten tai koulutuksen kautta.

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet toimivat liikunnan ohjaus- ja suunnittelu tehtävissä. He suunnittelevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaavat ihmisiä liikkumaan erilaisin menetelmin. Tutkinnon suorittaneet toimivat eri liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa ja järjestöissä, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, projekteissa ja hankkeissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Koulutuksessa on myös mahdollisuus suorittaa urheiluopistojen Personal Trainer –sertifikaatti.

Liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus on päätoimista, josta osa suoritetaan opintojaksoina oppilaitoksessa ja osa käytännön työtehtävissä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittaja hankkii itselleen toimintaympäristön, jossa hän kartuttaa omaa osaamistaan. Opintoihin on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea.

Valmistavaan koulutukseen kuuluu kuusi lähiopintojaksoa ajalla elokuu 2017 – marras-/joulukuu 2017. Opintojaksot ovat pääsääntöisesti viiden päivän mittaisia ja ne toteutetaan arkipäivisin klo 8-16 välillä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Liikunnan ammattitutkinnon tutkinnon osat

Liikunnan ammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa. Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy kaksi ammattitaitoa täydentävää tai syventävää valinnaista tutkinnon osaa.

Opiskelijat suorittavat kaksi pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen tutkinnon osan, Yksilöllinen liikunnanohjaus. Toinen valinnainen tutkinnon osa tunnustetaan Hierojan ammattitutkinnosta.

A Pakolliset tutkinnon osat
Liikunnan ammattilaisena toimiminen
Liikkumaan ohjaaminen

B Valinnaiset tutkinnon osat
Yksilöllinen liikunnanohjaus

KUSTANNUKSET

Hierojan ammattitutkinto; Urheiluhierojakoulutus

 1. Monimuotokoulutus

Opiskelijalta perittävä opiskelumaksu on 3400€. Maksu sisältää valmistavan koulutuksen Tampereen Urheiluhierojakoulussa. Lisäkustannuksia opiskelijalle tulee tutkinnosta (2017 -tutkinnon kulut tiedetään vasta loppuvuodesta 2016) sekä opetushallitukselle tilitettävästä 58 €:n tutkintomaksusta. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

Liikunnan ammattitutkinto

 1. Monimuotokoulutus

Opiskelijalta perittävä opiskelumaksu on 1 999€. Maksu sisältää valmistavan koulutuksen Varalan urheiluopistolla sekä tutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittaja maksaa itse opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

 1. Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Myös yrittäjänä toimiva voi kouluttautua oppisopimuksella. Ota yhteys oman alueesi oppisopimuskeskukseen, ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Tutkinnon suorittaja maksaa itse opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

Lisätietoja tutkintojen suorittamisesta

 1. Valmistavat koulutukset ovat erilliset.
 2. Valmistavien koulutusten opiskelijalta perittävät opiskelumaksut ja tutkintomaksut ovat erilliset.
 3. Jos osallistuu hierojan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, on mahdollista osallistua liikunnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tämän räätälöidyn opintopolun kautta.
 4. Jos osallistuu hierojan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, ei ole osallistuttava liikunnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.
 5. Tutkinnot ovat erillisiä: molempien tutkintojen suorittamista ei edellytetä.
 6. Henkilökohtaistamiset ovat erillisiä ja suoritetaan tutkinnoittain: hakeutumisvaihe, ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen.
 7. Hierojan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään keväällä 2017
 8. Liikunnan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään syksyllä 2017

LISÄTIETOJA

Hierojan ammattitutkinto
Tampereen Urheiluhierojakoulu
Eliisa Vahtolammi
opintoasia
tu@tu.fi
03 2110049
www.tu.fi

Liikunnan ammattitutkinto
Varalan Urheiluopisto
Tomi Tervala
tutkintovastaava
tomi.tervala@varala.fi
044 3459 911

Huom! Yksittäiset muutokset mahdollisia

Hae suorittamaan kaksoistutkinnon Liikunnan ammattitutkinto -osiota.

Elokuussa alkavaan ryhmään haku on käynnissä. Mukaan voivat hakea henkilöt joilla on jo Urheiluhierohjan ammattitutkinto.

Hae koulutukseen