Kaksoisammattitutkinto, Hierojan ja Liikunnan ammattitutkinto

Tampereen Urheiluhierojakoulun ja Varalan Urheiluopiston välinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden suorittaa joustavasti peräkkäin kaksi ammattitutkintoa: Hierojan ammattitutkinto ja Liikunnan ammattitutkinto. Valmistavan koulutuksen sisällöt on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu molempien tutkintojen sisällöt ja päällekkäisyydet on poistettu. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi opintopolkuna peräkkäin. Hierojan ammattitutkinto on suoritettava ennen liikunnan ammattitutkintoa.

Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

URHEILUHIEROJAKOULUTUS, hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Tampereen Urheiluhierojakoulu. Tutustu tarkemmin (avautuu tu.fi -sivustolle)

Työ terveys- ja liikunta-alalla on ihmisläheistä ja vastuullista asiakaspalvelussa tapahtuvaa työtä. Terveydenhuollon, hierojan ja myös liikunnan ohjaamisen tehtävänä on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia sekä laatia asiakkaalle kattava terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä liikuntasuunnitelma sekä ohjata asiakasta sen toteuttamisessa. Urheiluhieroja lisäksi hoitaa ja ennalta ehkäisee sairauksia sekä toimii osana urheilijan lihashuoltoa edesauttamassa urheilijaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus on päätoimista, joka suoritetaan oppilaitoksessa ja oppilaitoksen järjestämissä yhteistyötahojen harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Opintoihin on mahdollisuus hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opiskelu on mahdollista myös omaehtoisesti työttömyysetuudella.

Tampereen Urheiluhierojakoulussa hierojan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma sisältää kolmen Opetushallituksen määräämän tutkinnon osaamisvaatimuksia, joista Hieronnan ammattitutkinto kokonaisuudessaan.

1. Hieronnan ammattitutkinto, 150 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp

 • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

 • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
 • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp

2. Hieronnan erikoisammattitutkinto – Urheiluhieronnan osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa

 • Urheilijan lihashuolto, 45 osp

Tampereen Urheiluhierojakoulu opetussuunnitelmaan sisältyy Yksilöllinen liikunnanohjaus -osan osaamistavoitteet Opetushallituksen päättämästä Liikunnan ammattitutkinnon (LAT) perusteista.

Suorittamalla hierojan ammattitutkinnon hyväksytysti ja osoittamalla lukuvuoden aikana yksilöllisen liikunnanohjauksen osaamistavoitteet saa valmiudet toimia Personal Trainerina, josta myönnetään Tampereen Urheiluhierojakoulun PT -sertifikaatti. Osat hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta täydentää ja syventää Yksilöllinen liikunnanohjaus -osaa. Samalla saa valmiudet osoittaa puolet Liikunnan ammattitutkinnosta, molemmat valinnaiset tutkinnon osat. Tutkinnon voi suorittaa alla olevien Varalan Urheiluopiston tutkintojen yhteydessä.

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO, LIIKUNNAN OSAAMISALA

Varalan Urheiluopisto

Tutkinto on tarkoitettu eri-ikäisten liikunnan parissa työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Valmistavaan koulutukseen hakeutuva on voinut kartuttaa omaa osaamista työn, harrastusten tai koulutuksen kautta.

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet toimivat liikunnan ohjaus- ja suunnittelu tehtävissä. He suunnittelevat terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä ohjaavat ihmisiä liikkumaan erilaisin menetelmin. Tutkinnon suorittaneet toimivat eri liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa ja järjestöissä, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, projekteissa ja hankkeissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Koulutuksessa on myös mahdollisuus suorittaa urheiluopistojen Personal Trainer –sertifikaatti.

Liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Valmistava koulutus suoritetaan opintojaksoina oppilaitoksessa ja osa käytännön työtehtävissä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittaja hankkii itselleen toimintaympäristön, jossa hän kartuttaa omaa osaamistaan

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti. Ammattitaito osoitetaan näytöissä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tutustu lisää liikunnan ammattitutkintoon

KUSTANNUKSET

Hierojan ammattitutkinto; Urheiluhierojakoulutus

 1. Monimuotokoulutus

Opiskelijalta perittävää opiskelumaksua voi tiedustella http://www.tu.fi/. Maksu sisältää valmistavan koulutuksen Tampereen Urheiluhierojakoulussa. Lisäkustannuksia opiskelijalle tulee tutkinnosta sekä opetushallitukselle tilitettävästä 58 €:n tutkintomaksusta. Tutkintomaksu maksetaan ennen näyttöihin osallistumista.

Liikunnan ammattitutkinto

 1. Monimuotokoulutus

Opiskelijalta perittävä opiskelumaksu on 1300 € tutkinto. Maksu sisältää valmistavan koulutuksen Varalan urheiluopistolla.

 1. Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Myös yrittäjänä toimiva voi kouluttautua oppisopimuksella. Ota yhteys koulutustarkastaja Jani Niemiseen 044 7906 412 jani.nieminen@varala.fi ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella.

Lähiopintojaksot

Huom. Liikunnan ammattitutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa Urheiluopistojen Personal Trainer -koulutus!

Urheiluhierojille suunnattu Liikunnan ammattitutkinto integroidaan yhteen LAT13 -ryhmän kanssa. Lähijaksot toteutetaan LAT13 -ohjelman mukaisesti. Urheiluhierojilla on mahdollista valmistua toukokuun loppuun mennessä, mikäli on suorittanut Hierojan ammattitutkinnossa yrittäjyys opinnot.

 

Lisätietoja tutkintojen suorittamisesta

 1. Valmistavat koulutukset ovat erilliset.
 2. Valmistavien koulutusten opiskelijalta perittävät opiskelumaksut ja tutkintomaksut ovat erilliset.
 3. Jos osallistuu hierojan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, on mahdollista osallistua liikunnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen tämän räätälöidyn opintopolun kautta.
 4. Jos osallistuu hierojan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, ei ole osallistuttava liikunnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.
 5. Tutkinnot ovat erillisiä: molempien tutkintojen suorittamista ei edellytetä.
 6. Henkilökohtaistamiset ovat erillisiä ja suoritetaan tutkinnoittain: hakeutumisvaihe, ammattitaidon hankkiminen ja tutkinnon suorittaminen.

LISÄTIETOJA

Hierojan ammattitutkinto
Tampereen Urheiluhierojakoulu
Eliisa Vahtolammi
opintoasia
tu@tu.fi
03 2110049
www.tu.fi

Liikunnan ammattitutkinto
Varalan Urheiluopisto
Tomi Tervala
tutkintovastaava
tomi.tervala@varala.fi
044 3459 911

Huom! Yksittäiset muutokset mahdollisia

Hae suorittamaan kaksoistutkinnon Liikunnan ammattitutkinto -osiota.

Elokuussa 2019 alkavaan ryhmään haku on käynnissä. Mukaan voivat hakea henkilöt joilla on jo Urheiluhierojan ammattitutkinto.

Haku LAT14 -koulutukseen aukeaa kevään 2019 aikana. Urheiluhieroja tutkinnon suoritaneet hakevat LAT14 linkin kautta
Hae koulutukseen