Allasmestari

Allasmestari-koulutus on tarkoitettu uimahallien ja kylpylöiden allasosastojen työntekijöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia työskennellä useammissa eri työtehtävissä omassa työpaikassaan. Tavoitteena on myös parantaa turvallisuutta, asiakaspalvelun laatua, hallin/kylpylän toimintoja ja työssä viihtymistä.

Allasmestari-koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa vapaan sivistystyön koulutusta. Vapaan sivistystyön koulutukseen sisältyy aina majoitus täysihoidolla.

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen haku on käynnissä. Koulutus alkaa helmikuussa 2018.

> Lisätietoja Almerista ja haku

Koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on vähintään 16 opiskelijaa.

Pääsyvaatimukset

 • Työpaikka (uimahalli tai vastaava paikka), jossa etätehtävien tuottaminen ja tekeminen onnistuu
 • SUH:n uimaopettajakurssin uimataitovaatimukset

Lisätietoja

Varalan Urheiluopisto
Samuli Liinpää
p. 044 3459 917
etunimi.sukunimi@varala.fi

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton sivuilla www.suh.fi

Tutkinnon suorittaminen ja sisältö

20 ov:n koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Lähijaksot 6 ov, 240 h

 • Johdantokurssi
 • Didaktiikka
 • Vesiliikunnan ohjaus
 • Vesiturvallisuuskoulutus
 • Asiakaspalvelu
 • Tekniikka, hygienia, ergonomia
 • Erityisteemat
 • Projektityöt

Etätyöt 14 ov, 560 h

 • Kirjallisuus
 • Etätehtävät
 • Projektityö
 • Oppimispäiväkirja

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa ILS:n International Pool Lifeguard eli Kansainvälinen Hengenpelastajatutkinto.