Liikunnanohjauksen perustutkinto oppisopimuksella

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka antaa valmiudet erilaisiin liikunta-alan työtehtäviin tai jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutkinnon suorittanut ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja sekä suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia. Tutkinnon yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Personal Trainerin pätevyyden antava sertifikaatti.

Oppisopimuskoulutuksella

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tärkeä osa oppisopimuskoulutusta, jota täydennetään tietopuolisella koulutuksella Varalan Urheiluopistossa. Tietopuolinen koulutus kestää noin 2 vuotta ja se jaetaan viikon mittaisiin lähiopetusjaksoihin. Oppilaitoksen opetussuunnitelma perustuu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin (1.8.2015). Tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti ja tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Oppisopimustyöpaikat ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimessa, liikuntajärjestöissä, urheilu- tai liikuntaseuroissa tai yksityisissä liikunta- ja kuntokeskuksissa. Edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja voi monipuolisesti ohjata liikuntaa sekä lapsille että aikuisille. Tutkinnon voi suorittaa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan myös ilman tietopuolista koulutusta.

Työpaikan hankkiminen ja koulutukseen hakeutuminen

Edellytys koulutuksen aloittamiselle on liikunta-alan työpaikka. Tutkinnon suorittaja hankkii työpaikan itse. Koulutukseen ei ole erillistä hakua, paikan tietopuoliseen koulutukseen hankkii oppisopimuskeskus tutkinnon suorittajan puolesta. Koulutuspaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kun määräaikainen oppisopimus on allekirjoitettu.

Oppisopimuksen aloittaminen

Yhteydenotto paikalliseen oppisopimuskeskukseen tai -toimistoon. Oppisopimuskeskus neuvoo tarvittaessa koulutukseen soveltuvasta työpaikasta. Määräaikaisen oppisopimuksen allekirjoittavat työntekijä, työnantaja ja oppisopimuskeskuksen koulutustarkastaja. Oppisopimus voi alkaa ennen tietopuolisen koulutuksen alkua.

Tietopuolinen koulutus

Oppisopimuskeskus hankkii tutkinnon suorittajalle paikan tietopuolisesta koulutuksesta. Liikunnanohjauksen perustutkinnon tietopuolinen koulutus kestää noin 2 vuotta ja se jaetaan viikon mittaisiin lähiopetusjaksoihin. Tutkinnon suorittajalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja monipuolisia liikunnallisia perustaitoja.

Terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen tärkein osa. Työnantaja vastaa työtehtävien monipuolisuudesta ja siitä, että ne ovat tutkinnon tavoitteeseen sopivia. Työnantajan nimeää tutkinnon suorittajalle työpaikkakouluttajan, joka tukee ja arvioi tutkinnon suorittajan oppimista.

Tutkinnon suorittaminen

Näyttötutkinto suoritetaan työelämän todellisissa työtehtävissä tutkintotilaisuuksina, jotka arvioidaan kolmikantaperiaatteella: työntekijän, työantajan ja oppilaitoksen edustajien kesken. Tutkintotilaisuuksien sisältö perustuu ammattitaitovaatimuksiin, jotka on kirjattu liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnanohjaus
  • Liikuntaneuvonta
  • Liikuntatapahtuman järjestäminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2)

  • Terveysliikunnan ohjaus
  • Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus
  • Soveltavan liikunnan ohjaus
  • Valmennus
  • Yksilöllinen liikunnanohjaus – Liikunnan ammattitutkinto

Lisätietoja Liikunnanopettaja Sari Karjalainen, OPPIS 17, 044 3459 936 Liikunnanopettaja Jenni Laine, OPPIS 16, 044 3459 927, etunimi.sukunimi(at)varala.fi

Seuraava liikunnanohjauksen perustutkinnon (LPT) oppisopimuskoulutuksen valmistava koulutus käynnistyy vuoden 2017 alussa. Tiedustelut ryhmään koskien Sari Karjalainen, sari.karjalainen@varala.fi

Ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuksella

Myös ammatilliset lisäkoulutukset on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Niitä ovat Liikunnan ammattitutkinto LATValmentajan ammattitutkinto VAT ja Allasmestaritutkinto ALMERI.

LPT OPPIS -lähijaksot

(Oppis 16 päivitetty 28.5.2015)
Tietopuolisen koulutuksen jaksotus oppisopimusryhmille

KEVÄT 2016

Viikko 5 / 1.- 5.2.2016
Viikko 10 / 7.-11.3.2016
Viikko 15 / 11.- 15.4.2016
Viikko 20 / 16.- 20.5.2016

SYKSY 2016

Viikko 34 / 22.- 26.8.2016
Viikko 39 / 26.- 30.9.2016
Viikko 44 / 31.10.- 4.11.2016
Viikko 48 / 28.11.- 2.12. 2016

KEVÄT 2017

Viikko 3 / 16.- 20.1.2017
Viikko 7 / 13.- 17.2.2017
Viikko 13 / 27.- 31.3.2017
Viikko 19 / 8.- 12.5.2017

SYKSY 2017

Viikko 33 / 14.- 18.8.2017
Viikko 37 / 11.- 15.9.2017
Viikko 41 / 9.-13.10.2017
Viikko 50 / 11.- 15.12.2017

KEVÄT 2017

Viikko 3 / 16. – 20.1.2017
Viikko 10 / 6.-10.3.2017
Viikko 14 / 3.- 7.4.2017
Viikko 20 / 15.- 19.5.2017

SYKSY 2017

Viikko 34 / 21.- 25.8.2017
Viikko 39 / 25.- 28.9.2017
Viikko 44 / 30.10.- 3.11.2017
Viikko 48 / 27.11.- 1.12.2017

KEVÄT 2018

Viikko 4 / 22.- 26.1.2018
Viikko 11 / 12.- 16.3.2018
Viikko 15 / 9.- 13.4.2018
Viikko 20 / 14.- 18.5.2018

SYKSY 2018

Viikko 34 / 20.- 24.8.2018
Viikko 38 / 17.- 21.9.2018
Viikko 44 / 29.10.- 2.11.2018
Viikko 50 / 10.- 14.12.2018

Varalassa toteutuvien lähijaksojen lisäksi mahdollisesti 1-3 päivää valinnaisten opintojen koulutustilaisuuksia.

HUOM! Yksittäiset muutokset mahdollisia.