Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto on aikuisille suunnattua ammatillista lisäkoulutusta ja se on osa näyttötutkintojärjestelmää. Tutkinto soveltuu liikunta-alan ammattilaisille tai alalle pyrkiville sekä heille, jotka käyttävät liikuntaa oppimisen välineenä esimerkiksi päiväkodissa, iltapäiväkerhossa tai koulussa. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä varsinaisesti aiempia opintoja, mutta ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö jolla on alan perustiedot ja -taidot sekä täydentäviä ja syventäviä opintoja, pystyy suoriutumaan tutkinnosta. Tutkinnon suorittanut työskentelee liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä liikunnalliseen elämäntapaan ja edistää toiminnallaan terveyden kannalta riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden toteutumista. Tutkinnon suorittanut korostaa työssään liikunnan vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkinnon suorittaminen ja valmistava koulutus

Liikunnan ammattitutkinto on näyttötutkintoperusteinen. Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa kuvattu ammattitaito hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä omassa toimintaympäristössä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon osat

Liikunnan ammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa. Näiden lisäksi tutkintoon sisältyy kaksi ammattitaitoa täydentävää tai syventävää valinnaista tutkinnon osaa.

A PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
Liikunnan ammattilaisena toimiminen
Liikkumaan ohjaaminen

B VALINNAISET TUTKINNON OSAT
Yksilöllinen liikunnanohjaus
Liikuntataitojen ohjaaminen
Liikuntajärjestössä toimiminen
Liikunnan tuotteistaminen
Liikuntayrittäjänä toimiminen

Kustannukset:

1. Monimuotokoulutus

Opiskelijalta perittävä opiskelumaksu on 350 € yhtä tutkinnon osaa kohden, yhteensä 1400 €. Maksu pitää sisällään valmistavan koulutuksen Varalan urheiluopistolla sekä tutkintotilaisuudet. Tutkinnon suorittaja maksaa itse opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

2. Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella opiskeltaessa kustannuksista vastaa oman alueen oppisopimuskeskus. Mikäli sinulla on työpaikka, ota yhteys oman alueesi oppisopimuskeskukseen, ja selvitä mahdollisuutesi tutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella. Oppisopimuksella opiskeltaessa työnantaja on oikeutettu koulutuskorvaukseen. Tutkinnon suorittaja maksaa itse opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta

Tutkinnon suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta maksaa 450 € / tutkinnon osa. Tutkinnon suorittaja maksaa itse opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Tutkintomaksu maksetaan ennen tutkintotilaisuuksiin osallistumista.

Majoitus- ja ruokailuhinnat (sis. alv)

Majoitushinta 34€/hlö/2hh/vrk, 68€/1hh,  Rosendahlissa 51.50€/hlö/2hh/vrk, 88€/1hh sis. aamupalan

Ruokailut Varalassa:
Aamiainen 7,06 €
Lounas 8,90 €
Päivällinen 8,00 €

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus anoa Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä. Lue lisää ja tarkista täyttyvätkö stipendin maksun perusteet omalta kohdaltasi tästä.

 

Seuraava haku

Seuraavista alkavista koulutuksista ilmoitetaan näillä sivuilla.

 

LAT 7:

Alkaa syksyllä 2017. Haku koulutukseen päättyy 30.4.2017. Hakijat haastatellaan toukokuun aikana ja valinnat koulutukseen tehdään toukokuun loppuun mennessä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan näillä sivuilla sekä sähköpostitse koulutukseen jo hakeneille.

Hae opiskelemaan, LAT7

LAT 8:

LAT8-koulutus soveltuu henkilöille, jotka ohjaavat ikäihmisille liikuntaa tai toteuttavat kuntouttavaa työotetta ikäihmisten kanssa. Koulutus alkaa toukokuussa 2017.

Hae opiskelemaan, LAT8

Lähiopintojaksot

Huom. Liikunnan ammattitutkinnon yhteydessä on mahdollisuus suorittaa Urheiluopistojen Personal Trainer -koulutus!

Elokuussa 2016 alkaneeseen koulutukseen kuuluu 10 lähiopintojaksoa ajalla 31.8.2016 – 22.9.2017.

Valmistavan koulutuksen lähiopintojaksot ovat
1. 31.8.-3.9.2016
2. 5.-8.10.2016
3. 2.-5.11.2016
4. 30.11.-2.12.2016
5. 11.-13.1.2017
6. 16.-17.2.2017
7. 22.-24.3.2017
8. 3.-5.5.2017
9. 9.-11.8.2017
10. 20.-21.9.2017

Alkaa syksyllä 2017, ja päättyy syksyllä 2018.

Lähiopintojaksot ilmoitetaan keväällä.

Toukokuussa 2017 alkavaan koulutukseen kuuluu 10 lähiopintojaksoa ajalla 15.5.2017 – 9.11.2018.

Valmistavan koulutuksen lähiopintojaksot ovat
1. 15.-17.5.2017
2. 6.-8.6.2017
3. 13.-15.9.2017
4. 8.-10.11.2017
5. 24.-26.1.2018
6. 7.-9.3.2018
7. 7.-9.5.2018
8. 5.-7.9.2018
9. 10.-12.10.2018
10. 7.-9.11.2018

Terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

– sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

– päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja

Tomi Tervala
tutkintovastaava
tomi.tervala@varala.fi
044 3459 911

LAT 8:

Ursula Haapanen
tutkintovastaava
ursula.haapanen@varala.fi
044 3459 914